İÇİNDEKİLER :
 1. Orta
  Asya’da Arayış, “Sosyal Gen” ve Yeni Modeller
 2. Avrupa
  Birliği’nin Enerji Politikası ve Türkiye’ye Etkileri
 3. Geleceğin
  Süper Gücü Çin
 4. Rusya’nın
  Güney Osetya Politikası, Neo-Self Determinasyon ve UCM’nin Rolü
 5. Suriye
  Dış Politikasında Güç ve Güvenlik İlişkisi
 6. İsrail-Filistin
  İhtilafı Özelinde Politik Bir Araç Olarak Su
DOKUMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.