KARA YOLLARI – DENİZ YOLLARI – HAVA YOLLARI – DEMİRYOLU & ULAŞIM SEKTÖRÜ & HİZMETLERİ


Osmanlı karasularında, devlete ait askeri ya
da yerli ve yabancı tüccarla ait birçok gemi çeşitli nedenlerden batmıştır.
Çalışmamızda yaklaşık olarak yüz yıllık süreç içerisinde Osmanlı karasularında
meydana gelen gemi kazaları ve sonrasında yaşananlar üç başlıkta, ağırlıklı
olarak Osmanlı arşiv kayıtlarına dayanaraktan ele alınmıştır. Çalışmamızda ilk
olarak deniz taşımacılığının avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu genel
olarak gösterilmiştir. Çalışmanın devamında ise Osmanlı karasularında gemilerin
hangi nedenlerden ötürü battığı, bunların kayıtlara nasıl geçtiği ve devletin,
askeri veya sivil bir geminin battığına dair ihbarı almasının ardından
göstermiş olduğu reaksiyon gösterilmiştir. Çalışmanın bir diğer başlığında ise
kazazede olarak adlandırılan batıklardan çıkartılan malzemelerin hangi türden
olduğu ve malzemeler konusunda devletin tutumunun nasıl olduğu gösterilmiştir.
Bu noktada ağırlıklı olarak metal türünden askeri malzemeler ön plana çıkmış
olsa da ticari gemilere ait malzemelerin çıkartılması ve sonrasında yaşananlar,
yabancı devletlere verilen kapitülasyonlar merkezli ele alınmıştır. Çalışmanın
son bölümünde ise gemi kazalarından sağ olarak kurtulan ya da ölmüş olan
kişilerin yakınlarıyla devletin bir nevi sosyal güvenlik kapsına giren ilişkisi
genel çerçevede ele alınmıştır.
DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir