İSTİHBARAT


Yazar Mark Mazzetti ile CIA Ve
Amerika’nın Gölge (Karanlık) Savaşı Hakkında Mülakat


Pulitzer ödüllü muhabir Mark
Mazzetti’nin yeni kitabı “Bıçağın Yolu: CIA, Gizli Bir Ordu ve Dünyanın Uç
Noktalarında Savaş”, 11 Eylül 2001 terör saldırılarından bu yana CIA’in
rolünün nasıl değiştiğine göz atıyor. O, CIA’in dış istihbarat toplamakla
vazifeli bir teşkilattan, baş vazifesi teröristler ve militanları avlamak ve
öldürmek olan bir teşkilata evrilmesinin izlerini takip ediyor.


RFE/RL’den Heather Maher,
“The New York Times” gazetesinin milli güvenlik muhabiri olan
Mazzetti’yle gazetenin Washington bürosunda görüştü.


RFE/RL: Kitabınız zamanın
Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in ofisinin 11 Eylül’den kısa bir süre sonra
önemli bir toplantısının tasviriyle başlıyor. Bize biraz detay verebilir
misiniz?


Mark Mazzetti: Toplantı, 11 Eylül’den [2001]
birkaç ay sonra gerçekleşti. O noktada CIA’e, Başkan [George W.] Bush
tarafından zaten öldürme yetkisi verilmişti. 11 Eylül’den bir hafta sonra
Başkan Bush, CIA’e tüm dünyada El Kaide elemanlarını yakalama ve öldürme
yetkisi veren, “başkanlık buluşu” olarak adlandırılan kararnameyi imzaladı.


Kitabın 1. Bölüm’ünde
anlattığım toplantı, bundan birkaç ay sonradır ve CIA temelde bu yetkiyle ne
yapacağını, bu vuruş timlerini -daha iyi bir kelime olmadığı için- nasıl
kullanacağını,  bu insan gruplarını El Kaide üyeleri ya da başkanın
öldürülmesini istediği kişileri öldürmeleri için ülkelere nasıl göndereceğini
soruyor. Bu, Başkan Yardımcısı Cheney ve personeli arasındaydı. Başkan Yardımcısı
Cheney toplantı sonrasında eğitimin başlaması için talimat verdi.


RFE/RL: Siz bugünün CIA’ini
“ölüm makinesi” olarak adlandırıyorsunuz ve ABD istihbarat
operasyonlarını askeri operasyonlardan ayıran çizginin tamamen ortadan
kalktığını yazıyorsunuz. Bu nasıl oldu?


Mazzetti: CIA’in bazı kirli
çamaşırlarını ortaya döken Kongre’deki oturumlarda 1970’lerdeki olaylarla
ilgili çok sayıdaki açıklamalardan sonra CIA, öldürme işini bir süredir
bırakmıştı. Bir nesil CIA görevlisi, klasik casusluk vasıtaları hususunda
gerçek bir eğitimden geçti. Ama 11 Eylül sonrasında CIA’in Terörle Mücadele
Merkezi teşkilatın gerçek kalbi oldu ve paramiliter işlevler gerçekleştirdi.


İşin çılgınlık tarafında ordu
da kendi insan istihbaratı toplama, yetki ve operasyonlarını olağanüstü
derecede genişletti.  11 Eylül civarında Savunma Bakanı Donald Rumsfeld,
Pentagon’un varmış gibi olduğunu gördü ve global bir savaşın üstesinden
gelebilmek için yetersiz donanımda olduğunu düşündü. Rumsfeld, bizim “sıcak”
savaşlar olmayan yerlerde olmamız gerektiğini söyledi. Bu yüzden Pentagon’un
bir kısmı, özel operasyonlar askerlerini, dünyanın karanlık bölgelerinde
istihbarat toplamak üzere daha ziyade casuslar gibi eğitiyordu.


RFE/RL: Usame Bin Ladin’in
bulunduğu yerleşkeye baskını  Özel Operasyonlar Kuvvetleri’nin
gerçekleştirmesi ama bunu CIA’in yönlendirmesi altında yapması bu yüzden midir?


Mazzetti: Evet. Ve bu, gizli
operasyonlar gerçekleştirmek üzere ABD askerlerinin Pakistan gibi yerlere
gönderilmesinde olduğu gibi daha önce de olmuştu. Bürokratik olarak bir olayda
yabancı ülkelerde faaliyette bulunmak üzere size daha fazla yetki verilir, siz
CIA elemanına dönüşürsünüz. Askerler tam olarak casus oldular.


Sizin de ifade ettiğiniz gibi
bu konuda en meşhur örnek, Bin Ladin baskınıdır [Mayıs 2011]. O, Amerikan
ordusu tarafından gerçekleştirilen bir operasyondu ama CIA direktörünün
kontrolündeydi, CIA yetkisi altındaydı. Bu durumda siz, Amerika Birleşik
Devletleri’nin savaş halinde olmadığı bir ülkede ABD askerleri
bulunduruyorsunuz ve bunlar ülkenin kalbinin derinliklerinde askeri operasyon
gerçekleştiriyor.


RFE/RL: Görevlerdeki bu
bulanıklık, ordu ve CIA’in bazı yerlerde birbirlerinin alanına girmelerine yol
açabilecek gibi görünüyor. Bu tür vakalar oldu mu?


Mazzetti: Oldu. Bugün, 11 Eylül’den
sonra ilk birkaç yılda olduğundan çok daha iyi işbirliği olduğunu düşünüyorum.
Eskiden birbirleri üzerinde çalışan çok sayıda insan vardı.  Rumsfeld özel
operasyon askerlerini ülkelere gönderir ve bunu CIA istasyon şefi ya da
Amerikan büyükelçisine söylemezdi. Bir sürü çarpı işareti vardı.


Ben kitabımda 2005-06
civarında bir problem olduğunu idrak ettiklerini anlatıyorum. CIA ve Pentagon
bir şekilde bir araya geldi ve ülke ülke temelinde anlaşmalar yaptı.
“Tamam, biz burada görev yapacağız, siz de orada görev yapacaksınız. Eğer
bizim adamlarımız bu ülkede –mesela Pakistan- operasyon yaparsa biz CIA’in
kontrolü altında olacağız” dediler. Böylece bu, işlerin daha iyiye gittiği bir
dönem oldu. Ama elbette siz yine de CIA ve Pentagon arasında halen kalmaya
devam eden çok sayıda görev çakışması, fazlalık, rekabet görürsünüz.


RFE/RL: Siz yine CIA’in
teröristleri avlamada genişletilmiş rolünün, istihbarat toplama pahasına
meydana geldiği kanaatinde misiniz?


Mazzetti: Her şeyin bir fırsat maliyeti
vardır. Beyaz Saray tarafından baş vazifesi avlamak ve öldürmek olan bir
CIA’iniz olduğu zaman, dünyada olanlarla ilgili istihbarat toplama ve olay
meydana gelmeden bunu başkana söyleme gibi CIA’in asıl yapması gereken bazı
vazifelerini kaçırırsınız.


CIA’in Tunus’taki kıvılcımı ve
bu kıvılcımın ne olacağını –bu fal bakmak olur- tahmin etmesi gerektiğini
söylemenin haksız bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda, Tunus’ta
devrim meydana geldiği zaman Arap aleminde kademe kademe devrimler meydana
geldi. Beyaz Saray’da üst düzey insanlar tarafından kesinlikle CIA’in bu
dönemecin gerisinde kaldığına dair eleştiriler dile getirildiğini düşünüyorum;
devrimler oluyordu, CIA hep bir adım geride kalıyordu.


RFE/RL: Başkan Barack Obama,
CIA’in insansız hava aracı programını büyük ölçüde genişletti ve hedef
gözeterek “öldürme” listeleri ve yurt dışında Amerikalıların öldürülmesinin
hukuki tartışmaları sebebiyle bazı Kongre üyelerini kızdırdı. Bu konuda
yönetimde iç tartışma var mı?


Mazzetti: Programı daha iyi izah etmesi
ve biraz daha şeffaf ve savunulabilir yapması için Başkan Obama’ya baskılar
biriktiğinde kuşku yok. Bunu sene başında işitmeye başladınız ve sanırım bu
daha da artmaya başlayacak. CIA’in bu işin tamamen dışında bırakılıp
bırakılmamasına dair tartışmalar var, ki ben bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum.
CIA’in bazı görevleri orduya bırakabileceğini düşünüyorum ama Obama ya da
müstakbel bir devlet başkanının bunu tamamen CIA’den alacağını sanmıyorum.
Sonra Kongre’nin ne kadar bilmesi gerektiği ve Amerikan halkının ne kadar
bilmesi gerektiği hususunda da tartışmalar var.


RFE/RL: CIA içinde de
tartışmalar var mı? Yeni başkan John Brennan, Obama’nın hedef gözeten öldürme
programında önemli rol oynadı. Onun teşkilatı hangi yöne yönelteceğini
düşünüyorsunuz?


Mazzetti: CIA’in ne kadar dönüştüğü
hususunda elbette CIA içinde endişeler var. Ve elbette Brennan’ın neslindeki
CIA görevlileri arasında endişeler var. Bunlar ona bazı değişiklikler yapılması
gerektiği tavsiyesinde bulunuyorlar.


Sizin de dediğiniz gibi, Brennan
Beyaz Saray’da, hedef gözeterek öldürmeler konusunda kendisine olağanüstü
yetkiler verilen işinde dört sene bu operasyonlara samimiyetle ve derinden
müdahil oldu. İşaret ettiği üzere CIA’i bu işin dışında tutmak ya da en azından
biraz hızını kesmek isteyip istemediğini göreceğiz.


Ama ben bunun biraz zaman
alacağını düşünüyorum. Zira ben, halen CIA’in biraz böyle yapmaya devam
etmesinde menfaat olacağını düşünüyorum. Çünkü, gizli kalmaya devam etmek
istiyorlarsa bu gizlilik için daha iyidir.


Aynı zamanda, siz savaşla bu
kadar bütünleşmiş, insan avlamayla bu kadar bütünleşmiş bir CIA görevlisi
nesline -11 Eylül sonrası nesli- sahip olduğunuz için değişim zordur. Ve bu
şeyleri öğrenmek uzun zaman alıyor. Siz onlara yeni beceriler öğretecekseniz,
onların bunları yapmaları da zaman alacaktır. Bundan dolayı, CIA’i değiştirmek,
gerçekten bir değişimse, bu başka bir nesil alabilir.


Kaynak:  Radio Free
Europe/ Radio Liberty


Dünya Bülteni için çeviren:
Emin Arvas