İslam’ı sulandırmak için CIA operasyonu

CIA yapısı Gladyo
İslam’ı sulandırarak protestanlaştırmak için operasyonlarına halen devam
ediyor.

Sadece Türkiye’de
değil dünyada da ne yazık ki olaylara genel olarak kısır bakılır ya da
baktırılır. Çoğunluğun geniş pencereden bakması birilerini korkutur çünkü.
Suriye ve Irak karıştı denir ama içeride bölgeyi ilmek ilmek sömüren petrol
baronlarından pek bahsedilmez. Arakan’da Müslümanlar öldürülüyor denir ama
çokuluslu şirketlerin bölgeyi kaşıdığından, ABD’nin arakan sahilinde koca bir
donanma tutup ülkeye askeri üs kurmaya çalıştığından, Çin’i kıta sınırları
içinde boğmak istediğinden bahsedilmez. Hitler Yahudileri katletti denir ama
Hitler’in Almanya’da yaşayan Yahudiler’i Filistin’e göçe zorlamak için Yahudi
örgütü “B’nai B’rith” tarafından iktidara getirildiği söylenmez.

Olaylar çok sonradan
öğrenilir. Öğrenilse bile yanlış ya da eksik çıkma olasılığı epey yüksektir.
Ama doğru noktalara baktığımızda vaziyeti bütünüyle anlayabilir hatta
çözebiliriz. Bugün Türkiye’nin güçlü bir kuşatma altında olduğunu görebilmek
gibi.

Türkiye köklü ve
güçlü bir ülke. Son yıllardaki büyüme gelişmeleriyle de dikkatleri üstüne
çekiyor. Tabii bu birçok kesim için büyük sorun teşkil ettiğinden her türlü
engelleme ile karşılaşıyor. Osmanlı hangi sebepten durdurulduysa, Türkiye’de o
sebepten durdurulmak isteniyor. Çünkü biliyorlar ki Türkiye geldiğinde onlar
gidecek. Kapitalizm yok olacak.

Türkiye’nin ciddi
bir sorunu varsa o da sürekli bahsettiğimiz ülke içinde artan, değişkenlik
gösteren veya kamufle olan örgüt ve kapalı yapılanmalardır. Son zamanlarda bu
örgütlerin bir tanesi çok dikkat çekmeye başladı; Gladyo.

Gladyo’nun öyle
eskiden olduğu gibi Türkiye’de elini kolunu sallaya sallaya suikast düzenlemesi
zor. Yaparlarsa bunun bir karşılığı olur. Bu yüzden güçlü bir değişime uğradı.
Daha doğrusu uğratıldı ve kabuk değiştirmeye zorlandı. “Küresel”leşen dünyaya
artık o da katıldı. NATO’nun kontrolünde siyasi suikastlar düzenleyen bir örgüt
olarak tanıdığımız “Gladyo” artık sadece NATO kontrolünde değil ezoterik bir
tabana da sahip. Yani “İlluminati”leşti. Burası önemli. Ne demek bu? Özellikle
gençlerin ağzına yapıştırılan, büyük bir özenle insanlara reklamı yapılan bu
kelime bir örgütü ifade etmez! Bir zamanlar örgüt olan İlluminati büyük bir
gücün sahibiyken bugün farklı isimlerle farklı kollara bölünüp, parçalanıp yok
oldu. Günümüzde İlluminati kelimesi “dünyaya hâkim olma isteği” demektir. Bir
örgüt ismi değildir. Fakat neredeyse tüm ezoterik örgütler bu görüştedir. Dedik
ya kısır baktırıyorlar.

Gladyo, Türkiye’ye
iki cepheden saldırıyor. Bir yandan dışarıdan kuşatma altına alırken diğer
taraftan da İslam’ı protestanlaştırıyor. Ek olarak bazı gazeteci ve
stratejistler, Gladyo’nun içerinden bir askeri darbe daha yapabileceğini, yani
bir görevinin daha olduğunu söylüyor fakat elimizde -en azından benim elimde-
bu iddiayı destekleyecek bir kanıt yok.

Son söylediğimiz
İslam’ın protestanlaştırılma meselesi Gladyo’ya verilen yeni görev. Çünkü yeni
bir dünya düzeni kurmak istiyorsanız öncelikle yeni bir kültür düzeni kurmak
mecburiyetindesiniz -ki bir Hristiyan batılı düşünürün dediği gibi İslam,
medeniyetin ta kendisidir-. Bu bağlamda yeni sapkın tarikatlar çıkartılıyor
veya var olanlara destek sağlanıyor.

İSLAM PROTESTANLAŞTIRILIYOR

Geçtiğimiz hafta
Beyoğlu’nda yaklaşık bir yıldır faaliyetlerini sürdüren Kessaniye ve Cenahi
Tarikatı’na benzer bir yere gittim. Tam olarak ne olduklarını çözmek zor.
Benzeri yapılar gibi İslam sembolleri ve terimlerini kullanarak -Mevlâna Yüce
Vakfı gibi- insanları çekmeye çalışıyorlar. Buradaki sohbet başlığı da “Tasavvuf
Sohbetleri”ydi. Resmi bir oluşum olmayan bu mekânda birisi söz alıp uzun uzun
güya İslam’ı anlattı. Allah’ın da (hâşâ) hata yapabileceği, hatalarından ders
alabileceği, onun da aslında birçok yönden bizim gibi olduğu anlatıldı. İyimser
davranıp acaba ben mi anlamıyorum, bu adam olaya felsefik bir bakış açısı mı
getiriyor diye sözlerini anlamadığımı söylediğimde, kelimesi kelimesine “Allah
yukarıda bir yerde oturuyor. O da bizim gibi, sadece bazı yönlerden daha iyi”
dedi. Bakın bu örnekteki adam fitnenin vücut bulmuş halidir. Kelimenin tam
anlamıyla İslam’ı protestanlaştırma, böylece güçsüzleştirip parçalama
isteğidir. Aynı şeyi Hristiyanlığa da yapıp batının temellerini yok ettiler.
Bugün İslam’a yapılan bu tip örgütlü saldırılar batıya yapılanların
muadili. NATO, artık Gladyo eliyle bu yapılanmalara ciddi finansal destek
sağlıyor.

GLADYO’NUN EFENDİLERİ

Vahhabilik,
Cehmiyye, Cebriye, Dehriyye, Kaderiye, Rafiza, Haricilik, Neccariye, Şeytaniye,
Mutelize, Mürcie, Mücessime, Keramiye, Müşebbiye, Muattile, Veseniye,
İttihadiye, Hululiyye, Karamitilik, Cenahilik, Hişamilik ve İbahiye.
Kendilerini İslam’ın bir mezhebi olarak gören bu yapılanmalar tamamen projedir.
İngiliz projesidir.

Lafı hiç
dolandırmaya gerek yok. Temelde Gladyo’yu besleyen İngiliz merkezli ezoterik
örgütler var. Böyle bir durum eskiden söz konusu değildi. Zaten farklı
yapılanmalarla İslam’a karşı saldırıya geçmişlerdi. Gladyo ise durumun siyasi
ayağını oluşturuyordu. Bugün Gladyo’nun da medeniyet savaşına girmesi, üzerinde
çok ciddi şekilde düşünülmesi gereken bir mesele. Ordumuzu kaybettiğimizde
yerine yenisini getirebiliriz fakat medeniyetimiz elimizden alınırsa bunun geri
dönüşü olmaz. Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun deyimiyle “Hadi bir medeniyet
kuralım” diyebilir miyiz?. Elbette diyemeyiz. Sadettin Öktence konuşacak
olursak medeniyet zamanın ruhudur. O olmadan hiçbir şeyin kıymeti olamaz. Ve
bunun bilincine varanlar bu alanda kuklalarını arttırıyorlar.

Haklarını yememek
lazım İngilizler esasen zeki millettir. ABD gibi kısa süreli petrol oyunlarına
girmek yerine karşısına aldığı ülkenin -daha doğrusu dinin- kültür ve
medeniyetini yok eder. Ve böylece kalıcılık sağlanmış olur. ABD ile olan
ilişkileri göz önüne alınarak FETÖ’nün ABD projesi olduğu sıkça söylenir lakin
bu büyük bir hatadır. Elbette birçok yapılanma ve ülke ile beraber iş yaptı
fakat meselenin altındaki ezoterik sebepleri bilmezsek, dinler tarihine hâkim
olmazsak hiçbir şeyi çözemeyiz. FETÖ esasen bir İngiliz projesidir. ABD’de
bulunması tamamen karartma operasyonu.

CIA’İN KİRLİ ELİ GLADYO

İşin dini boyutunun
yanında siyasi boyutu da ciddiye alınması gereken bir mevzu. -aslında siyasi
boyut da eninde sonunda inanç kapısına çıkıyor-

İtalya’da “Gladyo”
yapılanmalarını çözen Savcı Fellice Casson, 27 Nisan 2008’de Türkiye’ye gelmiş,
gazetecilere dikkat çekici açıklamalar yapmıştı: “KİM CIA’YE KARŞIYSA ONLAR
HEDEF. NATO ülkelerinde Gladyo doğrudan CIA’ye bağlı. Kuruluş amacı Sovyetler Birliğini
çevrelemekle görevliydi. CIA’nın hoşuna gitmeyen grupları baskı altına alıyor,
sindiriyordu. Sadece solculara karşı değil, kim muhalifse, kim emirleri
takmıyorsa hedefte onlar vardı.”

Dünyadaki 206
ülkeden CIA ile sürekli çatışma halinde olan sadece 4 istihbarat teşkilatı
vardır. Rus istihbarat teşkilatı KGB değiştirilen ismiyle FSB, Çin istihbarat
teşkilatı MSS, İran istihbarat teşkilatı MOIS ve Türk istihbarat teşkilatı MİT.
Ve yine istihbarat savaşlarının, suikastların en yoğun yaşandığı ülkeler de
bunlar.

Fakat buradaki tüm
siyasi ve askeri anlaşmazlıkların, çatışmaların ve saldırıların arkasında yine
ezoterik amaçlar yahut inanç sistemleri çıkıyor karşımıza. Bu yüzdendir
Gladyo’ya Türkiye’de bu görev verildi.

Yıllardır süregelen
bu kültür savaşının artık bir an önce sonlanmasını istiyorlar. Konunun
uzmanlarının bi2rleştiği tek nokta da bu. Çünkü bu toprakları askeri müdahale
ile ele geçiremeyeceklerini anladılar. Ve maalesef büyük başarılar elde
ediyorlar. Çıkın sokağa ve durdurun birini mesela. Sorun İbn-i Arabi’yi, İbn-i
Sina’yı, İbn-i Haldun’u, Farabi’yi, Gazali’yi, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş-ı
Veli’yi, Wittgenstein’ı, Hegel’i, Platon’u, Aristo’yu hatta Marks’ı…

Bütün bu kuşatmanın,
İslamofobi gibi giydirme terimlerin yaratılmasının asıl sebebi bizim bir
medeniyet iddiamızın olmasıdır. Her şeyin, kelimenin tam anlamıyla her şeyin
özeti budur. Bizim bir medeniyet iddiamız var.
Kaynak: Diriliş Postası (Mustafa Mutlu)