BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİLMESİ HAKKINDA ABD
RAPORU !
CIA eski TÜRKİYE şefi Paul
Bernard HENZE’nin 2006 senesinde Beyaz Saray’a TÜRKİYE hakkında sunmuş olduğu
raporda; TÜRKİYE’de ABD (İsrail)
siyasetinin engel görmeden uygulanabilmesi için acilen TÜRKİYE’ye özgü bir
şekilde Başkanlık Sistemine geçilmesini
öngören raporu şunları
içermektedir:
“TÜRKİYE’nin bu şekliyle Amerikan politikalarının
yanında olacağından emin olamayız. Ülkeyi kuranlar denetim mekanizmasını çok
sıkı tutmuşlar. Hükümeti ikna ettiğimizde, Meclis; Meclis’i ikna ettiğimizde,
ordu; orduyu ikna ettiğimizde yargı karşımıza geçebiliyor. (Burada kast
edilen kuvvetler ayrılığıdır
. Y.M.) Eğer Amerika’nın çıkarı TÜRKİYE’de bir
federal devlet (Federal yapı sistemi Siyonist  İsrail’in dünyada görmek istediği rejimdir.
Y.M.) kurulması ise mutlaka ve öncelikle yargı, ordu, meclis ve hükümeti tek
elde toplayan BAŞKANLIK REJİMİ’ne geçilmelidir
. (Burada anlatılan, ülke
yönetiminde denetlemeyen tek kişi iktidarı olduğunun ki bu durumda demokrasinin
temeli olan parlamenter sistemin tamamen kaldırılacağı, getirisi muhalefetin de
olmadığını kolaylıkla çıkarabiriz. Yine sistem başkana Meclisi fesih yetkisi
verdiğini de bilmemiz gerekir
. Y.M.)
Bir kişiyi ikna etmek, (O kişiyi de ABD (İsrail)
zaten kendi seçmekte, iktidara taşımaktadır
. Y.M.) birbirini denetleyen
yapıyı ikna etmekten çok daha kolay olacaktır. Eğer o bir kişi Amerikan
çıkarlarına yardım etmek konusunda tereddüt ederse, bir kişi üzerinde kurulmuş
yapıyı yıkmak Amerika için sorun olamaz.”
Rapordan da anlaşılacağı gibi
Başkanlık (bölünme/parçalanma) Sistemi
HENZE’nin dediği gibi Ortadoğu’da ABD sömürüsünün, İsrail’in Büyük İsrail
siyasetinin önünü açacak en önemli projedir. Bu iki ülkenin özellikle
Ortadoğu’da ortak siyasetlerini sürdürebilmesi Başkanlık Rejimi’nin TÜRKİYE’de
kurulmasından geçmekte, tabi ki bu durum aynı zamanda TÜRKİYE’nin tamamen ABD,
İsrail kontrol ve denetimine geçtiği anlamına da gelmektedir. Yoksa ülke
siyasilerinin kendi istekleri gibi değerlendirmek kadar masum ve sınırlı
olmayıp, yukarıda arz ettiğimiz gibi kapsamı oldukça büyük bir projedir. Aynı
zamanda anılan rejimin TÜRKİYE’de kurulması BOP Projesi’nin başarısını da
gerçekleştirecektir
.
 

Selam ve saygılarımla.
Yakup MUSA
07.04.2017