ÇEVRE & ŞEHİRCİLİK & ÇEVRE SORUNLARI

Süleyman
ŞENSOY : Devletin ve Hayatın Değişen
Doğası; Yeni Ekosistem
 

TASAM Başkanı / Chairman


Dünyadaki temel trendlere
bakıldığında “toprak ve makineyi” takiben “bilgi ve bilgiye dayalı ürünler”
temelli yeni ekonomi çağında küresel rekabet “mikro-milliyetçilik”,
“entegrasyon” ve “öngörülemezlik” üzerinden gelişmekte, hayatın ve devletin
yeni doğasını belirleyen meydan okumaların; “kaynak ve paylaşım krizi”,
“üretim-tüketim-büyüme” formülünün sürdürülemezliği, Çin kaldıracı ile “orta
sınıfın tasfiyesi”, “enerji, su ve gıda güvensizliği”, hayatın her alanında “4.
boyuta geçiş”, “işgücünde insan kaynağının tasfiyesi”, değişen devlet doğası ve
beklenti yönetimi temelinde “sert güçten yumuşak güce geçiş” olduğu temel
referanslar olarak şekillenmektedir.

 

Tüm bu temel parametreler içerisinde, teknolojideki dönüşümler; yapay zeka,
sanal/artırılmış gerçeklik ve mobilite merkezli gelişerek tüm insan hayatını ve
doğasını değiştirmeye adaydır. “Endüstri 4,0” ve “Toplum 5,0” kavramlarının
dünyanın dönüşümünü yönetmek açısından önemli başlıklar olduğu aşikârdır.

 

Bir diğer etken de Çin’in dünya sahnesinde her geçen gün etkinleşmeye
başlamasıyla oluşturduğu türbülanstır. Yeni İpek Yolu projesi “Kuşak ve Yol”;
hem karadan hem denizden 64 ülkeyi ilgilendiren bir küresel entegrasyon projesi
olarak şekillenmekte, iktisadi pastanın dağılımını kalıcı olarak
değiştirmektedir.

 

Tüm bu gelişmelerle beraber, “Güvenliğin Ekosistemi” hukukuyla birlikte değişmektedir.
Güvenlik – Demokrasi ikilemi bundan sonra çok daha fazla yaşanacaktır. Çünkü
orta sınıfı eriyen ve güvenlik ekseni sofistike bir zemine kayan ülkelerde
demokrasinin yaşatılması çok zordur. “Güvenlik bize otoriter rejimler mi
getirecek” sorusunun daha fazla tartışılması gerekmektedir. Orta sınıfı olmayan
ülkelerde, otoriter rejimler ya da kaosun iki seçenek olarak önümüzde
durduğunun da görülmesi gerekiyor.

 

Bölgesel ve küresel güvenlik anlamındaki iş bölümünün nasıl yapılacağı ve
bedellerinin nasıl paylaşılacağı da önümüzdeki dönemin tartışmaları olmaya
adaydır. Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise Türkiye başta olmak
üzere çeşitli ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden
okunabilmektedir.

 

Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda
Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini ise, Brexit sonrası Batı’da
yeniden canlanan 2. Dünya Savaşı öncesine benzer kamplaşmanın sonuçları
belirleyecektir.

 

Yeni küresel güç adaylarından Rusya’nın yeni silahlar deklarasyonu ve Çin’in
altın garantili yuan’la petrol ticareti güvenlik ekosistemi ve rezerv paralar
için milat olmuş, Brexit’in anlamı ve dengelere etkisi biraz daha geride
kalmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir