Hüseyin KAYA -
Nazım Hikmet Casus muydu ???
Şairimiz… Dünyaca
tanınan… Kitleleri peşinden sürükleyen… Komünist fikirlerin yerleşmesine
çalışan… Bütün bu çalışmalarını sanatsal faaliyetlerinde gösteren… Dünya çapında
bir şairimizdir. Adı Nazım Hikmet Ran’dır. *** Polonya asıllı bir dedenin 1901
yılında Selanik’te doğmuş torunudur… Ve hatta birazda Avrupa’nın birkaç ülke
karışımı da soy içinde sayılabilir… Nazım, okul eğitim dünyasından iyi
yetişmiş, Galatasaray Sultanisinden sonra (ortaokul) 1917 yılında Heybeliada
Bahriye mektebine başlamıştır. Kurtuluş savaşına katılmak için Anadolu’ya
geçmiş ve Atatürk’le tanıştığı kendi ağzından basında yer almıştır. Aldığı
edebiyat eğitimi nedeniyle Bolu ya öğretmen olarak atanmıştır. Bolu’da kısa
süreli öğretmenlik ardından Batum üzerinden Moskova’ya geçmiş ve burada Siyasal
Bilimsel ve İktisat okumuştur… 1924 yılında Moskova’da yayınlanan ilk şiir
kitabı 28 KANUNİSANİ dir. Aynı yıl Türkiye ye dönmüş ve Aydınlık dergisinde şiirleri
yayınlanmaya başlamış ve aşırılıklar komünizm fikirleri nedeniyle hakkında 15
yıl hapis istendiği için tekrar Moskova’ya kaçmıştır. 1928 yılında çıkarılan
genel afla birlikte tekrar Türkiye’ye dönmüştür. *** Aynı tarihlerde… 6 Şubat
1918’de ilk Sovyet istihbarat ve gizli servisi Çeka kurulduysa da hızlı
yapılanmayla İstihbarat kurumu aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir.
 

ÇEKA-1917–1922…


GPU-1922–1923


OGPU-1923–1926
En baştan sorumlu olarak
11 Eylül 1877 doğumlu Polonyalı Feliks Edmundoviç Dzerjinski İstihbaratın
başına getirilmiştir… Ve bu sorumlu kişi Dzerjinski, İstihbarat çalışmalarına
ilk olarak Türkiye Cumhuriyetinden başladığını söylediği ifadeleri tarihi
kayıtlara geçtiği görülmektedir… *** Şimdi eşleştirip soralım… 1917 Sovyet
Devrimi sonrası İstihbarat Başkanı PolonyalıFeliks Edmundoviç Dzerjinski … 1926
yılına kadar oldukça etkili ve sonuç alıcı istihbarat çalışmaları yürütüyor…
Bir demecinde ilk istihbarat çalışmalarının Türkiye Cumhuriyetinde başladığını
belirtiyor… Aynı tarihlerde ise… Polonya kökenli Sovyet Bolşevik İstihbarat
Başkanının hemşerisi Nazım Hikmet, Türkiye’de kalmak istemiyor ve Moskova’ya
giderek Siyasal Bilimler ve İktisat eğitimi alıyor… Moskova’da, Türkiye
Komünist Partisini 1920 Bakü’de kuran Mustafa Suphi ve arkadaşlarının
Karadeniz’de öldürüldüğü tarih olan28 KANUNİSANİ (Ocak) adıyla ilk şiir
kitabını yayınlıyor… Sovyet İstihbaratının başında hemşerisi varken Nazım
Moskova’dan Türkiye ye geliyor ve Aydınlık dergisinde yazılar ı ve şiirleriyle
Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine aykırı Komünizmi özendirici yazıları
yayınlanıyor ve hakkında 15 yıl hapis isteniyor… Nazım Moskova’ya tekrar
kaçıyor… ***
ŞİMDİ SORUYORUM…
SOVYET İSTİHBARATI
BAŞKANI POLONYALI-FELİKS EDMUNDOVİÇ DZERJİNSKİ NAZIMIN, MOSKOVA-TÜRKİYE GEL
GİTLERİ VE REJİM TAVRINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE…


HEMŞERİSİ NAZIM HİKMETİ
KIŞKIRTICI AJAN OLARAK KULLANMAMIŞ MIDIR?


NE DERSİNİZ?


Önce Vatan Gazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet