EREN TALHA ALTUN : “Çok Gizli” Seviyesindeki Bilgiyi Deşifre Eden Alman
Gazeteci


Geçmişte Alman
gazetelerinden birinde bir haber çıkar. Haberi kaleme alan gazetecinin
iddiasına göre Alman Genelkurmayı yeniden yapılanmayı ve kurmay kademesinde çok
önemli değişiklikler yapmayı planlamaktadır. Bu haber ülkede çok ilgi görmez
ancak haberin yayınlandığı akşam yazar, Alman İstihbarat Teşkilatı tarafından
bir operasyonla derdest edilir ve teşkilatın merkezinde kapsamlı bir sorguya
alınır. Gazeteci, Alman istihbaratı tarafından casusluk ile suçlanmaktadır.
Ajanların amaçları gazetecinin Genelkurmaydaki bağlantısını ortaya çıkarmaktır.
Çünkü çok gizli olan bu bilgi ancak Genelkurmaydan sızmış olabilirdi. Bir başka
ekip de gazetecinin evini aramaktadır.


Casusluk ile suçlanan
gazeteci ise suçlamaları reddetmekte, bilgiyi yalnızca Alman Genelkurmayı ile
alakalı gazetelerde çıkan haberlerden ve bürokratların beyanatlarından analizle
kaleme aldığını iddia etmektedir. Uzun bir sorgunun ardından gazetecinin evini
arayan istihbarat ekibi klasörler dolusu doküman ile merkeze gelirler. Onlarca
klasör, yıllar boyu Alman Genelkurmayı hakkında çıkmış tüm haberlerin gazete
küpürlerini ve beyanatların metinlerini ihtiva etmektedir. Sonuç olarak
gazetecinin casus olmadığına, bu Top Secret seviyesindeki bilgiyi “açık kaynak
istihbaratı” sonucu ürettiğine kanaat getirilir ve gazeteci serbest bırakılır.