• BOP DOSYASI /// Alperhan Baysan : BOP'a karşı SOP (Türkiye’nin Sınırsız Ortadoğu Projesi)
  • Yayın Tarihi : 8 Ocak 2017 Pazar
  • Kategori : BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ


Alperhan Baysan

abaysan@haberx.com

''Sınırsız Ortadoğu Projesi; bir Osmanlı projesi değildir. Osmancılık anlayışı art arda; gerçekleşen fetihler sonucu oluşan bir yapıdır. Ortadoğu’yu fiziksel ve siyasal anlamda yeniden feth edemeyeceğimize göre olması gereken bu coğrafyada sınırların ortadan kaldırılarak bir AB modelinde siyasi, ekonomik ve askeri işbirliğinin atılmasıdır.'' Bu sözlerin sahibi (SOP)Sinirsiz Ortadoğu Projesi fikirlerini ortaya atarak, her türlü alanda çalışmalar yapan ''GASAM'' (Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) başkanı aynı zaman da AK Parti Gaziantep Vekili Sn Ali Şahin’in uzun vadeli projeleridir.''

''GASAM'' (Güney Asya Stratejik Araştırma Merkezi'nin) çalışmalarını uzun zamandan beri yakından takip ediyorum, özellikle Sınırsız Ortadoğu Projesi fikri ve çalışmaları sürekli üstünde durulması gereken bir konudur, hele hele bu günlerde… Bugün özellikle ''Başbakan Tayyip Erdoğan, Osmanlı’da başarılı şekilde yürütülen eyalet sistemine Türkiye’nin hazır olmadığını söyledi'' demek ''Sınırsız Ortadoğu Projesi'' adım adım uygulamaya konuluyor..

Arap baharı başlamadan Türkiye’nin belirli sureler ile komsu ülkeler ile gerginlik yaşamaya alıştırılması, ağırsıklet boksör ile hafif boksör sıkletin karşılaşma süreci gibidir, bu durumda oluşan konumlardan dolayı da Türkiye’nin gerçek potansiyel yapısı ortaya çıkmamıştır. Türkiye artık bu ölçeklerin üzerine çıkıp; komsu ülkelerden başlayıp, Ortadoğu’yu kapsayan geniş ve büyük ölçekli politikaları değerlendirmek zorundadır..

Peki, Sınırsız Ortadoğu Projesi nasıl olmalı; Türkiye kendi kararı ve inisiyatifiyle Türkiye’ye federe olarak bağlanmak isteyen her ülke için bu fırsat verilmeli. Bir ülkenin belirli bölgeleri eyalet olarak, vilayet olarak, federe olarak, bağlanmak isterse, bağlı olunan ülkeyle maksimim karşılıklı fayda ve tavizler de gözetilerek bu kabul edilebilir..

Ancak vurgunun hiç bir zaman büyüme, genişleme değil, birleşme, bütünleşme olarak, birlik kurmak, Avrupa Birliği örneği vurgusu yaparak yapılmalı.

Amaç daima Ortadoğu’daki tüm tarafların huzuru, barışı olarak, eşitlik gözeterek, haklar göz önüne alınıp vurgulanmalı.. Biz İsrail’i de, Arabistan’ı da; İran’ı da, Suriye'yi de, Kürtleri de, Filistin'i de düşünüyoruz, ortak eşitlik birlik olacak, herkes aynı eşit haklardan yararlanacak, İsrail de asla mağdur olmayacak, bu birlik tarafından korunacak denmelidir. Bir kere İsrail Osmanlı modeline adeta hayran, özlem içinde, sürekli Osmanlı hakkında dünyada geçmişten bugüne araştırmalar eden bir ülke… Bu modelin yeniden tesisinin garantisi verilerek, İsrail’in her İslam ülkesinde ticaretinin, ekonomik girişimlerinin, turizminin, can güvenliğinin sağlanacağı belirtilmelidir.

Şunu iyi bilmek gerekir, İsrail'siz birlik düşünenler kaybeder, ayrı tutanlar hedefe ulaşamaz. Akılcı olmak lazım, bunun bize de zararı olmaz aksine faydası olur.

Ayrıca İslam dünyasının jeopolitik derinliği de Türkiye için son derece önemli stratejik unsurlar taşımaktadır. İslam dünyasının uluslararası bunalımların yoğunlaştığı alanlardan oluşmasının temel sebebi de budur. Türkiye’nin kendisinin de içinde bulunduğu bu jeo (stratejik-politik) alan içinde siyasi bir etkinliğe sahip olması genel uluslararası stratejik etkinliğinin onunu de açacaktır. Bu alanı yok saymak, bu dünyaya sırtını dönmek jeo (stratejik-politik) geçiş alanları üzerinde bulunan Türkiye için sürdürebilir bir tavır alma niteliği taşıyabilir.

Sınırsız Ortadoğu Projesi’nin uygulanması demek; Ortadoğu’da Arap baharı başlamadan hakem rollerini üstlenen Fransa-İngiltere’nin saf dışı kalması demektir, yerine Türkiye’nin hakem ülkesi olarak geçmesi demektir. Arap baharından sonra Türkiye her iki dışlama surecinde (Arap baharı öncesi ve sonrası) de bir taraftan dışlanan faktörle dengeli ilişkiler kuran, diğer taraftan da sistem için taraf ile ittifak oluşturan taviz izlemiştir..

Türkiye, Büyük Ortadoğu Projesi’ni karşısında, Sınırsız Ortadoğu Projesi’ni artık resmen devreye koymuştur… Bunu nerden anlayabiliriz, çünkü Ortadoğu politikasındaki en büyük risk geniş cepheli bir bloklaşma hareketinin karşısında yalnız kalmaktır; Türkiye bu riski göze alarak bloklaşma hareketi karşısında yalnız kalmayıp, Arap ülkelerini kendi etrafında toplamayı başarmıştır... Bir kutuplaşma ihtimalinin en önemli engelleyici tedbirini uygulayan Türkiye  Arap ülkeleri ile teke tek yürütülen ikili ilişkilerin çeşitlendirip ve karşılıklı çıkar alanlarını genişletip ilişkilerini de derinleştirmiştir..

Not: Geçtiğimiz günlerde yazımda Ahmet Davutoğlu’nun Gürcistan ziyareti olmadan 2-3 gün önce Gürcistan’a dikkat çekmiştim, Ortadoğu’da Suriye sorunu varken, Kafkasya'da Türkiye’nin dengeleri bakımından Gürcistan bizim için haylice önemli stratejik bir ülkedir… Davutoğlu’nun gezisi dikkatlerden kaçmasın…

twitter/@KrcBysn