BÜROKRASİ & DEVLET & EMNİYET

YENİ
SİSTEMDE CUMHURBAŞKANI’NIN YETKİLERİ NEDİR ? ÖNCE BUNU OKUYUN SONRA OY VERİN
!!!

Gönderen : Çelik ArselBilmeyenler için yeni sistem ile TBMM’den alınarak Cumhurbaşkanı’na devredilen
bazı yetkileri bir sıralayayım ki herkes vereceği oyun muhtemel sonuçlarına hakim
olsun. Unuttuklarım veya eksik olanlar varsa yorum kısmına yazar ve
hatırlatırsanız sevinirim.
Yürütmenin mutlak kontrolü;  TBMM yerine kararnameler ile ülkeyi yönetme
yetkisi… Eski sistemde sadece OHAL ilanında uygulanabilen KHK’ların (Kanun Hükmünde
Kararname) yerine yeni sistemle birlikte sürekli olacak şekilde
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi geliyor.Yeni
sistemde bakanları ve başkan yardımcılarını atama ve görevden alma yetkisi
Cumhurbaşkanı’na ait; seçimle gelmiş veya gelmemiş olsun istediği kişiyi
atayabilir. Aile fertlerini de bakan veya başkan yardımcısı olarak
atayabilecek.Gerekli
görürse bakanlıkların görev veya yetki tanımlarını tek başına değiştirebiliyor.Üst
düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma yetkisi de yeni sistemle
Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Vali, kaymakam, rektör, müsteşardan tutun Merkez
Bankası Başkanı’na kadar her türlü bürokrat buna dahil…Üst
düzey yargıçları belirleme ve atama yetkisi Cumhurbaşkanı’na veriliyor.Ayrıca
12 üyeden oluşan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 5 üyesini doğrudan
Cumhurbaşkanı atayacak.Tek
başına TBMM’yi feshetme yoluyla ülkeyi seçime götürme yetkisi bulunuyor.Mevcut
anayasada  “TBMM adına TSK’nın başkomutanlığını temsil etmek” ifadesiyle
geçen başkomutanlık görevi, yeni sistemde “Türk Silahlı Kuvvetlerinin
Başkomutanlığını temsil eder” ifadesiyle değiştirildi.TSK,
Cumhurbaşkanı’na bağlı olan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu denetimine
açıldı ve DDK’nın TSK’yı denetleyemeyeceğine ilişkin hüküm kaldırıldı. DDK’ya
Cumhurbaşkanı adına bu kurumlarda idari soruşturma yapma yetkisi de veriliyor.
Cumhurbaşkanı, arzu ettiği sayıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilecek;
herhangi bir sınır olmayacak ve bu kişiler otomatik olarak MGK üyesi olacaklar.TBMM
denetimine açık olmama hali… Yeni sistemde TBMM’nin yarısının oyuyla -300
milletvekili- cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanları hakkında soruşturma
açılabiliyor. Ancak soruşturma komisyonu kurulabilmesi için de vekil tam
sayısının 3/5’inin (360 milletvekili) oy vermesi gerekiyor. Bu da yeterli değil
çünkü bu aşama da geçilebilirse komisyonun hazırlayacağı rapor sonrası TBMM üye
tam sayısının 2/3’sinin oyuyla (400 milletvekili) Cumhurbaşkanı, yardımcıları
ve bakanlar Yüce Divan’a sevk edilebiliyor; tabi o sırada TBMM’yi
feshetmezse…. Hadi bu da oldu diyelim Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve
bakanların yargılanacağı Yüce Divanı oluşturan Anayasa Mahkemesi’nin 15
üyesinden 12’si yasaya göre yargılanacak olan Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş
olacak.Yeni
sistemde Cumhurbaşkanı, onun atadığı Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar
hakkında gensoru verilemiyor; artık TBMM’nin böyle bir yetkisi yok.Yeni
sistem ile birlikte Cumhurbaşkanı’nın yapacağı bütçede TBMM’nin değişiklik
yapma yetkisi bulunmuyor. Daha önce Bakanlar Kurulu’na ait olan bütçe kanunu
teklifi yetkisi, tamamen Cumhurbaşkanı’na devrediliyor. Mevcut sistemde bütçede
değişiklik yapma hakkına sahip olan TBMM artık bu haktan mahrum kalacak. Paranın
kontrolü tamamen saraya ait olacak.Daha
önce Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra OHAL
ilan edebiliyorken yeni sistemde Cumhurbaşkanı istediği zaman, yurdun tamamında
veya herhangi bir bölgesinde kimseye sormadan OHAL ilan edebiliyor.Mevcut
Anayasa’da bir kişi en fazla iki dönem Cumhurbaşkanı seçilebiliyor iken yeni
sistemde Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin
yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabiliyor.
Yani, yeni düzenleme Meclis’te çoğunluğu sağlayabilen bir Cumhurbaşkanı’na on
beş yıl aralıksız cumhurbaşkanlığı sağlayabiliyor.Seçim
dönemlerinde adalet, ulaştırma, içişleri bakanlarının bağımsız olmasını öngören
hüküm anayasadan çıkartıldı; yeni sistemle bu kişiler seçime giren
Cumhurbaşkanı’ndan yana taraf olabiliyorlar.Özel bir
hükümle cumhurbaşkanına bütün bakanlıkları ve kamu kurumlarını yeniden
yapılandırma yetkisi verildi. Anayasanın “Merkezi İdare” maddesine, “Merkezi idare
kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının; kuruluş, görev, yetki ve
sorumlulukları cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir” hükmü eklendi.Bundan iyisi Şam’da kayısı…Değil mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir