Elnur Hasan Mikail : Gürcistan’da Yaşayan Borçalı
Türkleri Hakkında
Osmanlı’nın muhteşem dönemlerinde Gürcistan’ın
Borçalı denilen ve Azerbaycan kökenli Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölge
Türk toprağıydı. Bu bölgede 1990 yılında 1 milyon Türk nüfus yaşıyordu.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bölgede istikrarsızlığın hakim olmasıyla
Borçalı Türklerinin istikbali de kaderlerine terkedilmiş oldu. Gürcüler bölgede
yaşayan Türklere yaptıkları baskı sonucu bugün Gürcistan’da 1 milyonluk Türk
sayısı 500 bine inmiştir. Baskının neden ibaret olduğuna şimdi değineceğim
biraz. Gürcüler Türklerin yoğun olarak yaşadığı Borçalı bölgesinin köylerine 5
seneden beri elektrik, su ve doğalgaz vermiyorlar. Elektriksiz günümüzde 1 gün
bile yaşamanın zor olduğu dönemde Borçalı Türklerine Gürcüler 5 senedir
elektrik vermiyor. Bunun dışında gıda ürünlerinin köylere gitmesini engelliyor
ve Türkleri katlediyorlar. Buna örnek olarak suçsuz Türklerin tespit edilerek
evlerine esrar atılması, silah konulması ve boyunlarına suç konularak
bazılarını hiçbir suçları yokken cezaevine koymaları veya yargısız infaz
etmeleridir. Yargısız infazdan kasıt da çevan denilen çetelerin Gürcü devleti
tarafından desteklenmeleri ve Türk nüfusa zulüm etmek için devlet eliyle
desteklenen çetelerdir. Bu çeteler Gürcü hükümetinden maaş alıyor ve Türkleri
katletmekle meşguller. Şimdi soruyorum, buraya yazılan gerçekleri Türkiye’de
kaç kişi bilmektedir? Bu gerçeklere ben 2004 yılında Gürcistan’da bulunan
Dedemlerin köyüne ziyarete gittiğimde bizzat şahit olmuştum ve dehşete
gelmiştim.
Tüm bu gerçeklerin hiçbir tanesi bile Türk veya
Azerbaycan basınında medyasında bir defa bile olsun seslendirilmemiştir.
Kamuoyunun bilgisiz bırakılmasının nedenleri ise tartışılabilir. Bu kadar
baskıya, soykırıma ve zulme maruz kalan kahraman Borçalı Türkleri halen Gürcü
vahşeti karşısında boyun eğmeden direnmektedirler. Dedemlerin köyünde sohbet
etmiş olduğum köylüler bana Gürcülerden çekinmediklerini ve Gürcüler gelirse
baltayla veya silahsız bile silahlı Gürcülere karşı direneceklerini ve dede,
baba yurtlarını terk etmeyeceklerini söylemekteydiler. Ama Gürcü baskısı 1
milyonluk Türk nüfusu bugün 500 bine düşürmeye yetmiştir. Eğer bu baskı devam
ederse zannımca bir beş on sene sonra bölgede Türk nüfus kalmayacaktır. Çünkü
elektriksiz, susuz ve doğalgazsız, gıdasız insan yaşayamaz.
Azerbaycan devleti ise hükümet olarak Borçalı
Türklerine bugün hiçbir desteği vermemektedir. Gürcistan devleti başkanı
Saakaşvili dünyaya seslenip dünyanın neresinde Gürcü varsa gelsin Gürcistan’a
biz onlara vatandaşlık verelim diyor. Ama Azerbaycan kendi milleti olan Borçalı
Türklerine vatandaşlık bile vermemektedir. Bunun yanında Ermenistan’dan göçmen
olarak evlerini terk eden Türklere Azerbaycan vatandaşlık veriyor, her türlü
yardımı yapıyor ve onlara sahip çıkıyor. buradan da bir ayrımcılık yapıldığı
görülebilir. Ermenistan’dan kaçan Türklere sahip çıkılıp, vatandaşlık veriliyor
ama Gürcistan Türklerine üvey evlat muamelesi yapılmaktadır Azerbaycan devleti
tarafından. Umarım bu yazım Azerbaycan yetkililerine bir şekilde ulaşır ve
yapılan haksızlık ve hata düzeltilir. Pek umudum olmasa da yine de bu haksızlık
ve adalete birilerinin dur demeleri gerekmektedir. Azerbaycan bugün Karabağ’a
bile sahip çıkamazken Borçalı Türklerinin dertleriyle nasıl ilgilensin sorusu
da akla haklı bir gerekçe olarak gelebilir. Bu yüzden ben Türkiye Devletinden
bir şeyler umarak bu yazıyı kalem alıyorum. Belki Hükümetten birileri bu haberi
bir şekilde okur, olayı araştırır ve Gürcistan’da meskun Borçalı Türklerine
Türkiye sahip çıkar.
Çünkü Türkiye’de de Gürcüler azınlık şeklinde
yaşamaktadırlar. Gürcülerin Türkiye’de yaşayanları İslam dinini kabul
ettiklerine göre kendilerine Laz ismi verilmektedir. Ama Dilleri tamamen
Gürcüce ile aynıdır ve Laz Gürcünün Müslüman olanıdır kısaca anlatımla. Bu
yüzden Türkiye devleti Gürcü yönetimle görüştüğünde bunu koz olarak
gösterebilir ve benim ülkemde de senin milletin yaşamaktadır, ben Lazlara
hiçbir baskı ve zulüm yapmıyorken sen ülkendeki Türklere neden zulüm ediyorsun
diye hesap sorup, Borçalı Türklerine sahip çıkabilir. Aksi durumda ülkemizdeki
Gürcü-Laz’lara da aynı muamele yapılıp kendilerinin Gürcistan’a göç etmeleri
sağlanabilir. Çünkü her şey karşılıklı olmalıdır. Eğer böyle davranmazsak o
zaman büyük devlet olma yolunda bir adım bile atamayız. Kurduğumuz Stratejik
Araştırmalar Merkezinin de amacı zaten budur ve yurtdışında yaşayan Türklerin
de dertlerine çare, çözüm üretmek yönünde danışmanlık hizmetleri ve stratejiler
sunmaktayız. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki görev Türkiye
Devleti Hükümetine düşüyor. Artık ellerinden geleni yapsınlar ve Borçalı
Türklerinin dertlerine çare olsunlar.
Sonuç olarak Türk Dünyası birlik kurup Turan
hedefini gerçekleştirmeden kendi sorunlarını çözemez. Türk Birliği, Türk
Dünyasının yegane kurtuluşudur. Bu yüzden Avrupa Birliği hayalleri peşinde
koşmaktan Türkiye vazgeçmeli ve akılcı ve mantıklı siyaset izlemeye
başlamalıdır.
  1. KAFKASYA-TARİHİ GEÇMİŞİ-ETNİK-DİNİ YAPISI Ve TEREKEME (KARAPAPAH)
    TÜRKLERİ
  2. GÜRCİSTAN (BORÇALI) KARAPAPAKLARININ / TEREKEMELERİNİN EĞİTİM
    TARİHİNE DAİR
  3. Ahıska Bolgesi ve Ahıska Türkleri
DOKUMANLARI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.

VİDEO : Karapapak Türkleri / Borçalı / Gürcistan -
Dünyadaki Türkiye – TRT Avaz :