BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ (!)


 


Ek’te PDF Dosyası
şeklinde sunulan kitap Prof. Dr. Mahir KAYNAK  ve Doç. Dr. Emin GÜRSES ile
farklı zamanlarda yapılmış, 3 ayrı röportajdan oluşan rapor
kitaplaştırılmıştır.


 


Birinci Röportaj: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)ne genel bakış, Prof. Dr.
Mahir KAYNAK’ın sorulara yanıtı,


 


İkinci Röportaj: Prof. Dr. Mahir KAYNAK  ve Doç. Dr. Emin GÜRSES’in
Yahudilerle Hıristiyanlık arasında geçen  çatışmanın nedenleri ve
yaptıkları analizi, (20 Y.Y. başlarından itibaren Yahudiler ve
Hıristiyanlar; iktisadi, siyasi ve askeri alanda işbirliği içinde içinde olup,
tüm dünya tarihi boyunca görülmedik şekilde  Türklüğe, Müslümanlığa karşı
işbirliği içinde oldukları, anlatılanların tam tersine (İlgi kitap dahil)
tamamen az önce arz ettiğim gibi özellikle siyasi ve askeri yönden tam bir
görüş ve işbirliği içinde olduklarını, aralarında hiçbir konuda sorun
bulunmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Y.M.)


 


Üçüncü Röportaj: Her iki bilim adamının “Uluslararası terörü,
amacını, bundan sonra izlenecek seyri”
değerlendirmeleridir.


 


BOP’un bir İsrail
Projesi; Dinleri Birleştirmek, Sınırları Ortadan Kaldırmak, “Tek Din, Tek
Dünya Egemenliği” plan/projesi olduğunu bu Siyonist projeyi uygulamada, hayata
geçirmede, her zaman, her operasyonda yaptığı gibi ABD’yi kullandığını
görmekteyiz.


 


Kitap okunduğunda Siyonist
projenin farklı yönlerden analiz edildiğini
kitabın hazırlanmasında doğru
bilgi ve kaynaklardan faydalanıldığını göreceğiz.


 


İsrail’in Dünya
Egemenliğini amaçlayan
şer projesinde (BOP
Projesi)
ABD’yi maşa olarak kullandığını bir kez daha hatırlatmak
isteriz. Dünya krallığı, dünya efendisi olan arzusu (ki bu istek muharref
(tahrif edilmiş, bozulmuş)
Tevrat’ta geçmektedir, İsrail’in tarih
sahnesinde gözükmesinden beri, tüm dinler tarihi boyunca bilinen bir gerçektir.


 


İsrail’in, Ortadoğu,
tüm dünya siyasetinde, ekonomi ve askeri yapılanmasında oldukça etkili olduğu
her ne kadar kitapta tam değinilmese de bilinen bir gerçektir.


 


Kitapta her ne kadar
mevcut konu proje (BOP Projesi) TÜRKİYE, Ortadoğu ve Avrupa’nın çok azı kadar
sınırlı kalsa, gösterilse bile tüm dünya devletlerinin hepsini kapsadığını bir
kez daha hatırlatmak isteriz.


 


Bilgilerinize sunarım.


 


Selam ve saygılarımla.


 


Yakup MUSA


 


28.10.2016


 


EKİ :


 


LİNK : https://derinistihbarat.files.wordpress.com/2012/08/buyuk-ortadogu-projesi.pdf