Alperhan
Baysan


abaysan@haberx.com


”Sınırsız Ortadoğu Projesi; bir Osmanlı projesi değildir. Osmancılık anlayışı
art arda; gerçekleşen fetihler sonucu oluşan bir yapıdır. Ortadoğu’yu fiziksel
ve siyasal anlamda yeniden feth edemeyeceğimize göre olması gereken bu
coğrafyada sınırların ortadan kaldırılarak bir AB modelinde siyasi, ekonomik ve
askeri işbirliğinin atılmasıdır.” Bu sözlerin sahibi (SOP)Sinirsiz Ortadoğu
Projesi fikirlerini ortaya atarak, her türlü alanda çalışmalar yapan ”GASAM”
(Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) başkanı aynı zaman da AK Parti
Gaziantep Vekili Sn Ali Şahin’in uzun vadeli projeleridir.”


”GASAM” (Güney Asya Stratejik Araştırma Merkezi’nin)
çalışmalarını uzun zamandan beri yakından takip ediyorum, özellikle Sınırsız
Ortadoğu Projesi fikri ve çalışmaları sürekli üstünde durulması gereken bir
konudur, hele hele bu günlerde… Bugün özellikle ”Başbakan Tayyip Erdoğan,
Osmanlı’da başarılı şekilde yürütülen eyalet sistemine Türkiye’nin hazır olmadığını
söyledi” demek ”Sınırsız Ortadoğu Projesi” adım adım uygulamaya konuluyor..


Arap baharı başlamadan Türkiye’nin belirli sureler ile
komsu ülkeler ile gerginlik yaşamaya alıştırılması, ağırsıklet boksör ile hafif
boksör sıkletin karşılaşma süreci gibidir, bu durumda oluşan konumlardan dolayı
da Türkiye’nin gerçek potansiyel yapısı ortaya çıkmamıştır. Türkiye artık bu
ölçeklerin üzerine çıkıp; komsu ülkelerden başlayıp, Ortadoğu’yu kapsayan geniş
ve büyük ölçekli politikaları değerlendirmek zorundadır..


Peki, Sınırsız Ortadoğu Projesi nasıl olmalı; Türkiye
kendi kararı ve inisiyatifiyle Türkiye’ye federe olarak bağlanmak isteyen her
ülke için bu fırsat verilmeli. Bir ülkenin belirli bölgeleri eyalet olarak,
vilayet olarak, federe olarak, bağlanmak isterse, bağlı olunan ülkeyle maksimim
karşılıklı fayda ve tavizler de gözetilerek bu kabul edilebilir..


Ancak vurgunun hiç bir zaman büyüme, genişleme değil,
birleşme, bütünleşme olarak, birlik kurmak, Avrupa Birliği örneği vurgusu
yaparak yapılmalı.


Amaç daima Ortadoğu’daki tüm tarafların huzuru, barışı
olarak, eşitlik gözeterek, haklar göz önüne alınıp vurgulanmalı.. Biz İsrail’i
de, Arabistan’ı da; İran’ı da, Suriye’yi de, Kürtleri de, Filistin’i de
düşünüyoruz, ortak eşitlik birlik olacak, herkes aynı eşit haklardan
yararlanacak, İsrail de asla mağdur olmayacak, bu birlik tarafından korunacak
denmelidir. Bir kere İsrail Osmanlı modeline adeta hayran, özlem içinde,
sürekli Osmanlı hakkında dünyada geçmişten bugüne araştırmalar eden bir ülke…
Bu modelin yeniden tesisinin garantisi verilerek, İsrail’in her İslam ülkesinde
ticaretinin, ekonomik girişimlerinin, turizminin, can güvenliğinin sağlanacağı
belirtilmelidir.


Şunu iyi bilmek gerekir, İsrail’siz birlik düşünenler
kaybeder, ayrı tutanlar hedefe ulaşamaz. Akılcı olmak lazım, bunun bize de
zararı olmaz aksine faydası olur.


Ayrıca İslam dünyasının jeopolitik derinliği de
Türkiye için son derece önemli stratejik unsurlar taşımaktadır. İslam
dünyasının uluslararası bunalımların yoğunlaştığı alanlardan oluşmasının temel
sebebi de budur. Türkiye’nin kendisinin de içinde bulunduğu bu jeo
(stratejik-politik) alan içinde siyasi bir etkinliğe sahip olması genel
uluslararası stratejik etkinliğinin onunu de açacaktır. Bu alanı yok saymak, bu
dünyaya sırtını dönmek jeo (stratejik-politik) geçiş alanları üzerinde bulunan
Türkiye için sürdürebilir bir tavır alma niteliği taşıyabilir.


Sınırsız Ortadoğu Projesi’nin uygulanması demek;
Ortadoğu’da Arap baharı başlamadan hakem rollerini üstlenen
Fransa-İngiltere’nin saf dışı kalması demektir, yerine Türkiye’nin hakem ülkesi
olarak geçmesi demektir. Arap baharından sonra Türkiye her iki dışlama
surecinde (Arap baharı öncesi ve sonrası) de bir taraftan dışlanan faktörle
dengeli ilişkiler kuran, diğer taraftan da sistem için taraf ile ittifak
oluşturan taviz izlemiştir..


Türkiye, Büyük Ortadoğu Projesi’ni karşısında,
Sınırsız Ortadoğu Projesi’ni artık resmen devreye koymuştur… Bunu nerden
anlayabiliriz, çünkü Ortadoğu politikasındaki en büyük risk geniş cepheli bir
bloklaşma hareketinin karşısında yalnız kalmaktır; Türkiye bu riski göze alarak
bloklaşma hareketi karşısında yalnız kalmayıp, Arap ülkelerini kendi etrafında
toplamayı başarmıştır… Bir kutuplaşma ihtimalinin en önemli engelleyici
tedbirini uygulayan Türkiye  Arap ülkeleri ile teke tek yürütülen ikili
ilişkilerin çeşitlendirip ve karşılıklı çıkar alanlarını genişletip
ilişkilerini de derinleştirmiştir..


Not: Geçtiğimiz günlerde yazımda
Ahmet Davutoğlu’nun Gürcistan ziyareti olmadan 2-3 gün önce Gürcistan’a dikkat
çekmiştim, Ortadoğu’da Suriye sorunu varken, Kafkasya’da Türkiye’nin dengeleri
bakımından Gürcistan bizim için haylice önemli stratejik bir ülkedir…
Davutoğlu’nun gezisi dikkatlerden kaçmasın…


twitter/@KrcBysn