Türk Ordusunun Ebedi Komutanı : Mete Han


Türk tarihinin en büyük hükümdarlarından olan Mete
Han, Türk tarihinde ilk modern devlet ve ordu anlayışını geliştiren hükümdar
olmuştur.


Mete Han’ın çocukluğunu M.Ö. 187 tarihinde Çin
imparatoriçesine yazdığı mektupta şöyle anlatmaktadır. “Irmaklar ve göller
arasında doğdum; geniş yaylalarda sığırlar ve atlar arasında büyüdüm; kendimi
sık sık sınır boylarında buldum”.


Her Hun çocuğu gibi Mete Han koyunların sırtına binip
farelere, gelinciklere, kuşlara, tilkilere ve tavşanlara ok atarak ilk atıcılık
eğitimlerini yapmış ve kendini gelişmiştir.


Mete Han’ın Hayatı ve
Savaşları


Çinli tarihçilerin Mete Han’ın gençlik hayatı hakkında
toplayabildikleri en önemli bilgi, bir komplo olayının hikayesinden
oluşmaktadır. Hun Hükümdarı (Şan-yü) Tuman’ın (Teoman) kendine varis olarak
Mete Han’ı değil küçük hanımından olan oğlunu bırakmak istiyordu. Bunun için
Mete Han’ı komşuları olan Yüe-çilere rehin olarak verdi ve Mete Han’ın rehin
bulunduğu sırada Yüe-çilere saldırarak oğlunun öldürmeyi planladı. Mete Han
rehin bulunduğu yerden kaçarak babasının planını bozdu.


Tuman, kurduğu komplonun başarısız olmasıyla tavır
değiştirip, Mete Han’ı ödüllendirerek meseleyi unutturmak ve kapatmak
istemişti. Mete Han ise babasının planının ne anlama geldiğini biliyordu ve
artık babası ile arasında bir iktidar mücadelesi başlamıştı.


Mete Han’ın Babasını Öldürmesi


Mete Han ıslık çalan bir ok tasarladı ve oku neye
doğru atarsa askerlerinin de hep birlikte o hedefi vurmalarını, vurmayacak
olanların öldürüleceğini emretti. Çıktıkları av sırasında oku ilk önce değerli
bir atına fırlattı. Atı vurmayan askerler öldürüldü. Daha sonra kendi eşini
hedef aldı yine cesaret edemeyen asker öldürüldü. Bir süre sonra babasının
atını hedef aldı ve bütün askerleri aynı anda hedefe ok fırlattı.


Artık askerlerlerine güvenen Mete Han, yine bir gün
çıktıkları bir av sırasında babasını hedef aldı ve bütün askerlerin de aynı
anda ok fırlatması ile Hun hükümdarı öldürülmüş oldu.


Mete Han tahta çıktıktan sonra güneybatı komşuları
olan Tung-hular, Hun tahtına genç yaşta birinin çıkmış olmasından yararlanarak,
Hun ülkesini istila etmek istiyorlardı. Bunun için Hunlara politik baskı
uygulamaya başladılar. Gönderdikleri elçi ile Mete Han’n babası Teoman’a ait
atı istediler. Mete Han bu isteği kabul ederek atı yolladı. Tung-hular
Mete Han’ınkendilerinden çekindiğini düşünüp daha ileri gittiler ve Mete
Han’dan cariyesini istediler. Mete bu istediği de kabul edip cariyesini
yolladı. Tung-hular daha ileri giderek iki devlet arasında kullanılmayan çorak
bir araziyi istediler.


Mete Han, “devletin temeli olan toprağı biz nasıl
verebiliriz?” demiş ve hem verilebilir hem verilemez şeklinde öğüt
verenlerin hepsi, başlarını ayaklarının önünde bulmuştur. Bu olay devlet
hayatında taviz politikasının sınırlarını göstermesi bakımından önemlidir. Mete
Han kendisine ait olan at ve cariyeyi vermekte tereddüt etmemiş ama halkın malı
olan toprak söz konusu olunca taviz vermektense savaşmayı tercih etmiş ve bu
tavır tüm Türk tarihi boyunca Türk devlet anlayışının temelini oluşturmuştur.


Mete Han’ın ordusu ani bir baskınla devletin namusuna el
uzatan Tung-hu’lara haddini bildirmiş onları imha etmiştir.


Mete Han, tahtta kaldığı 20 yıl içinde Hun hakimiyeti
altında Orta Asya birliğini kurmuştur. Altay dağlarından Aral gölüne kadar
bütün ülkeleri ele geçiren Mete Han, 26 tane büyüklü küçüklü devleti ortadan
kaldırarak, Hun siyasi birliğini sağlamıştır.