ÖZEL BÜRO EKİBİ olarak 2 Haziran 1935’da yitirdiğimiz eğitim
devrimcisi Vasıf Çınar’ı saygıyla anıyoruz.  

1931’den
sonra Prag, Budapeşte, Roma, Moskova büyükelçiliklerinde bulundu. Atatürk
tarafından kendisine “Çınar” soyadı verildi. Büyükelçi olarak görev yaptığı
Moskova’da 2 Haziran 1935’da öldü.

Vasıf
Çınar, Öğretim Birliği’nin mimarlarından biridir. Gelecek, yörüngesini yitirmiş
Milli Eğitim dizgesi  yine onların yolunu gösterdiği bilimsel eğitimle
kurulacaktır.

Ölümünün
84. yılında H. Vasıf Çınar’ı saygıyla sevgiyle anıyoruz.

****

1894
yılında İzmir’de doğan 
 Hüseyin Vasıf Bey(Çınar), İzmir İdadîsi’nden sonra İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1916).

*
Meslek hayatına öğretmen olarak başladı; İzmir’de özel Şark Okulu’nun
kurucuları arasında yer aldı. 

*
Yunanlıların İzmir’i işgali üzerine Redd-i İlhak Cemiyeti kurucuları arasında
yer aldı ve Mustafa Necati ile birlikte, Balıkesir bölgesindeki Kuvâ-yi Milliye’ye
katılıp o bölgede çıkan İzmir’e Doğru gazetesinde Millî Mücadele’yi destekleyen
yazılar yazdı.


*
Kurtuluşundan sonra İzmir’e maarif müdürü olarak (9 Eylül 1922)  atandı.
Daha sonra Maarif Vekâleti (Millî Eğitim Bakanlığı) Özel Kalem Müdürü
oldu. 


*
1923’te Saruhan’dan (Manisa), 1927’de İzmir’den milletvekili seçildi. 


*
İstiklâl Mahkemesi savcılığında bulundu.


* İsmet
Paşa’nın (İnönü) kurduğu hükûmetlerde (8 Mart-22 Kasım 1924 ve 2 Kasım 1927-25
Eylül 1930) Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. 


*
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkmasında önemli rol oynadı ve bu kanunu
uygulayan ilk bakan oldu.

Eğitim
bakanı Vasıf Bey’in 8 Eylül 1924 tarihli genelgesinde de eğitim ve öğretimin
temel amaçları özetle şöyle gösterilmiştir:

-
Eğitimin milli esaslara ve batı medeniyetinin yöntemlerine dayanması,

-Okulların
insan ilişkileri,toplumsal yaşama kuralları, temizlik, düzen vs. uygar ve örnek
alınacak bir eğitim yapmaları,

-Çocukların
kalplerinde ve ruhlarında Cumhuriyet için fedakar olmak ülküsünü taşımaları,

-Okulların
vicdan ve fikir hürriyeti ve bilinçli bir sorumluluk telkin etmesi,

-Öğretimin
uygulamalı ve işe yarar bir hale getirilmesi,

-Okulların
ilim ve okuma zevkini vermesi,

-Okulların
halka sağlığın değerini ve sağlıklı olmanın yollarını öğretmesi,

-
Okulların bedenen ve fikren dengeli gelişimi sağlaması,

-
Okulların toplumun ve ailenin ihtiyaçlarını dinleyip göz önünde tutması,

-Okulların
tasarruf, yardımlaşma ve iktisat fikirlerini vermesi,

-Okulların
çocuklarda hür ve makul bir disiplin oluşturması.*Vasıf Çınar’ın 1924’teki 8 aylık ilk bakanlığında Ankara’da
toplanan İkinci Heyet-i İlmiye, okul programlarında gerçekleştirilecek
yenilikleri kararlaştırdı. 


*İlköğretimin 6 yıldan 5 yıla indirilmesi, ortaokul ve lisenin
3’er yıllık iki aşama sayılması, böylece ortaöğretimin 7 yıldan 6 yıla
indirilmesi ve sosyoloji dersinin de konması, ilk okul müfredat programlarının
hazırlanması, ders kitaplarının yazdırılması gibi. Bu kararlar 1924-1925
Öğretim yılından başlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girdi.


*
Vasıf Bey’in eğitim bakanlığı zamanında toplanan 43 kişilik bir program heyeti
ilk, orta ve liselerin ders programlarını değiştirmiştir. 


*
Önce daha evvelki devrin ideolojisine bağlı olan görüşler kitaplardan
ayıklanmış ve yerine Cumhuriyet’in esasları konulmuştur. 


*
Ortaokul ve liselerin öğrenci için çok ağır gelen ders programları bu
değişiklikle bir hayli hafifletilmiştir. 


*İslami
ilimlerden bir kısmı okullardan büsbütün kaldırılmış ve bir kısmı da iyice
azaltılmıştır. Arapça ve Farsça kaldırılan dersler arasındadır. 


*
Din derslerinin saatleri ise azaltılmış ve sadece liselerin iki sınıfında
bırakılmıştır.


Falih
Rıfkı Atay, her ikisini karşılaştırırken “Kültür zaafı bakımından
birbirlerinden pek farklı değillerdi. Karakter bakımından Necati daha uysal,
Vasıf daha sert ve civanmertti” diyor.


Bu
iki arkadaşın kaderi de çok erken yaşlarda ölmeleri ile birbirine benzerlik
gösterecektir.


Vasıf
Çınar ikinci kez getirildiği Milli Eğitim Bakanlığından İtalya Büyükelçiliği’ne
atanması nedeniyle ayrılır. 


21
Mayıs 1932 günü Roma’ya Başbakan İsmet İnönü ile birlikte giden Çınar, 28 Mayıs
tarihinde buradaki görevine başlar. 


16
Temmuz 1934 günü Roma’dan Moskova’ya atanır. 10 Eylül 1934’te ikinci kez
Moskova’da göreve başlar.


İki
ay kadar sonra 7 Kasım’da Moskova’daki görevine ek olarak Litvanya Cumhuriyeti
Hükümeti” yanında da Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortaelçi sıfatıyla temsil
etmesi kararlaştırılır. 


Vasıf
Çınar Moskova’daki görevinin başında iken 30 Mayıs akşamı evinde birden bire
hastalanır ve 2 Haziran 1935 sabahı vefat eder.