Mücadeleci Bir Bilim Adamı : Zeki Veledi Togan


1891 yılında, bugünkü Başkurdistan topraklarında dünya
geldi. Henüz medrese tahsilini yaparken bir taraftan da özel Rusça dersleri aldı.
Annesinin öğretmen olmasını değerlendirerek Farsça öğrenmeye de başlayan Togan,
orta öğretim için Ütek’teki dayısının medresesine gitti. Burada da Arapça
öğrenerek dil bilgisini geliştirdi. Eğitimi sonrasında Kazan’daki Kasımıye
Medresesi Türk Tarihi ve Arap Edebiyatı Tarihi öğretmenliği yaptı. 4 yıl
öğretmeliğin ardından kaleme aldığı “Türk ve Tatar Tarihi” kitabı sayesinde
oldukça meşhur oldu. Bu eserin Kazan’da yankıları sayesinde Kazan
Üniversitesi’nde Arkeoloji ve Tarih Cemiyeti’ne üye seçilen Togan, 1913 Fergana
ve 1914’te de Buhara’ya araştırma yapması için gönderildi. Buradaki çalışmaları
başta Petersburg Arkeoloji Cemiyeti olmak üzere Kazan ve Taşkent Arkeoloji
cemiyetleri mecmualarında yayımlandı.


Rusya’daki Çarlık idaresi sonrasında siyasete atılan
Togan, Türkistan Millî Özerk Hükûmeti’nin bastırılmasından sonraki Basmacı
Hareketi’nin içinde bulundu. Kısa süre de olsa Başkurdistan Cumhurbaşkanı oldu.
1920-23 yıllarında Türkistan’da amansız bir mücadeleye giriştiyse de başarılı
olamadı. Türkistan Millî Birliği’nin kurucusu ve ilk başkanıdır.


Almanya’da Göttingen ve Bonn üniversitelerinde
profesörlük yaptı. Almanya sonrasında ise Türkiye’de Maarif Vekâleti Telif ve
Tercüme Heyeti üyeliğine seçildi. Daha sonra İstanbul Darülfünun Türk Tarihi
Müderris Muavinliği’ne tayin edilen Togan, ilerleyen dönemlerde de İstanbul ve
Anadolu kütüphanelerinde çeşitli çalışmalar başlattı.


Göttingen Üniversitesi’nde dersler vermeye başlamış,
1939’ da Milli Eğitim Bakanı’nın daveti ile yeniden Türkiye’ye gelmiştir.
İstanbul Üniversitesi’nde Umumi Türk Tarihi Kürsüsü’nü kurmuştur.


İkinci Dünya Savaşı sonlarında Türkiye’deki Sovyetler
aleyhinde faaliyetleri ve Turancılık gerekçesi ile tutuklandı. 10 yıl hapse
mahkûm edilse de Askeri Mahkeme bu kararı bozdu ve Togan beraat etmiştir.


1948’de yeniden döndüğü üniversitede görevine devam
eden Togan,  26 Temmuz 1970’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Türk Tarihi
adına birçok çalışması olan Togan’ın mezarı, bugün İstanbul Karacaahmet
Mezarlığı’nda bulunmaktadır.