<tr.m.wikipedia.org/wiki/Dosya:Drei_Kaiser_Bund.jpg>
I. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri’nin liderleri
I. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri’nin liderleri, I. Dünya Savaşı <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1> esnasında İttifak Devletleri <tr.m.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ttifak_Devletleri> ‘ni komuta etmiş veya desteklemiş politik veya askerî şahıslardır.
Üç imparator: II. Wilhelm <tr.m.wikipedia.org/wiki/II._Wilhelm> , V. Mehmed <tr.m.wikipedia.org/wiki/V._Mehmed> , Franz Joseph <tr.m.wikipedia.org/wiki/Franz_Joseph> .

<tr.m.wikipedia.org/wiki/Dosya:Leaders_of_the_Central_powers.JPG>

İttifak Devletleri’nin liderlerini resmeden bir posta kartı.
İçindekiler
<tr.m.wikipedia.org/wiki/Alman_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu> Alman İmparatorluğu <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri&action=edit&section=1>
* II. Wilhelm <tr.m.wikipedia.org/wiki/II._Wilhelm> [1] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-1> − Alman İmparatoru * Theobald von Bethmann-Hollweg <tr.m.wikipedia.org/wiki/Theobald_von_Bethmann-Hollweg> [2] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-2> − Alman Şansölye * Arthur Zimmermann <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Zimmermann&action=edit&redlink=1> [3] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-3> − Alman Dışişleri Bakanı * Helmuth von Moltke <tr.m.wikipedia.org/wiki/Helmuth_von_Moltke> [4] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-4> − Alman Genelkurmay Başkanı * Erich von Falkenhayn <tr.m.wikipedia.org/wiki/Erich_von_Falkenhayn> [5] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-5> − Alman Genelkurmay Başkanı * Paul von Hindenburg <tr.m.wikipedia.org/wiki/Paul_von_Hindenburg> [6] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-:0-6> − Alman Genelkurmay Başkanı * Alfred von Tirpitz <tr.m.wikipedia.org/wiki/Alfred_von_Tirpitz> [7] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-7> − Almanya Donanması’nın amirali * Reinhard Scheer <tr.m.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Scheer> [8] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-8> − Açık Deniz Filosu Komutanı * Erich Ludendorff <tr.m.wikipedia.org/wiki/Erich_Ludendorff> [6] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-:0-6> − Alman ordusunun levazım generali * Bavyera Prensi Leopold <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Bavyera_Prensi_Leopold&action=edit&redlink=1> [9] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-9> − Doğu Başkomutanı * Max Hoffmann <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Hoffmann&action=edit&redlink=1> [10] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-10> − Doğu Kurmay Başkanı * Wilhelm Souchon <tr.m.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Souchon> [11] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-11> − Osmanlı İmparatorluğu’nun Alman donanma danışmanı * Otto Liman von Sanders <tr.m.wikipedia.org/wiki/Otto_Liman_von_Sanders> [12] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-12> − Osmanlı İmparatorluğu’nun Alman ordu danışmanı * Paul von Lettow-Vorbeck <tr.m.wikipedia.org/wiki/Paul_von_Lettow-Vorbeck> [13] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-13> − Doğu Afrika Cephesi’nin Alman ordu komutanı * Hermann von François <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_von_Fran%C3%A7ois&action=edit&redlink=1> [14] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-14> − Alman ordusu generali * Georg von der Marwitz <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_von_der_Marwitz&action=edit&redlink=1> [15] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-15> − Alman ordularında Prusyalı süvari komutanı * August von Mackensen <tr.m.wikipedia.org/wiki/August_von_Mackensen> – Alman mareşal
<tr.m.wikipedia.org/wiki/Avusturya-Macaristan_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu> Avusturya-Macaristan <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri&action=edit&section=2>
* Franz Joseph <tr.m.wikipedia.org/wiki/Franz_Joseph> [16] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-16> − Avusturya-Macaristan İmparatoru * I. Karl <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._Karl> [17] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-hart299-17> − Avusturya-Macaristan İmparatoru * Leopold Berchtold <tr.m.wikipedia.org/wiki/Leopold_Berchtold> [18] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-18> − Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı * István Tisza <tr.m.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n_Tisza> [19] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-19> − Macaristan Başbakanı * Arşidük Friedrich <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Ar%C5%9Fid%C3%BCk_Friedrich&action=edit&redlink=1> [20] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-20> − Avusturya-Macaristan ordusunun başkomutanı * Conrad von Hötzendorf <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Conrad_von_H%C3%B6tzendorf&action=edit&redlink=1> [21] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-21> − Avusturya-Macaristan Genelkurmay Başkanı * Arthur Arz von Straußenburg <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Arz_von_Strau%C3%9Fenburg&action=edit&redlink=1> [17] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-hart299-17> − Avusturya-Macaristan Genelkurmay Başkanı * Svetozar Boroević <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Svetozar_Boroevi%C4%87&action=edit&redlink=1> [22] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-22> − Savaşın en iyi savunma stratejistlerinden biri olan Avusturya-Macaristan mareşali * Anton Haus <tr.m.wikipedia.org/wiki/Anton_Haus> [23] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-23> − Avusturya-Macaristan Donanması’nın başkomutanı * Maximilian Njegovan <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Maximilian_Njegovan&action=edit&redlink=1> [24] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-24> − Avusturya-Macaristan Donanması’nın başkomutanı * Miklós Horthy <tr.m.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_Horthy> [25] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-25> − Avusturya-Macaristan Donanması’nın başkomutanı
<tr.m.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu> Osmanlı İmparatorluğu <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri&action=edit&section=3>
* V. Mehmed <tr.m.wikipedia.org/wiki/V._Mehmed> [26] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-26> − Osmanlı Padişahı <tr.m.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_padi%C5%9Fahlar%C4%B1_listesi> * VI. Mehmed <tr.m.wikipedia.org/wiki/VI._Mehmed> − Osmanlı Padişahı <tr.m.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_padi%C5%9Fahlar%C4%B1_listesi> * Said Halim Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Said_Halim_Pa%C5%9Fa> [27] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-27> − Osmanlı Sadrazamı <tr.m.wikipedia.org/wiki/Sadrazam> * Enver Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Enver_Pa%C5%9Fa> [28] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-28> − Osmanlı ordusunun <tr.m.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_ordusu> başkomutanı * Fritz Bronsart von Schellendorf <tr.m.wikipedia.org/wiki/Fritz_Bronsart_von_Schellendorf> [29] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-29> − Osmanlı Genelkurmay Başkanı * Cemal Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Cemal_Pa%C5%9Fa> [30] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-30> − Suriye’de Dördüncü Ordu <tr.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6rd%C3%BCnc%C3%BC_Ordu_(Osmanl%C4%B1)> ‘nun komutanı, Bahriye Nazırı * Talat Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Talat_Pa%C5%9Fa> – Osmanlı Sadrazamı, Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı * Mustafa Kemal Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk> [31] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-31> − İkinci Ordu <tr.m.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kinci_Ordu_(Osmanl%C4%B1)> ‘nun komutanı * Fevzi Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Fevzi_%C3%87akmak> [32] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-32> − Filistin’de Yedinci Ordu <tr.m.wikipedia.org/wiki/Yedinci_Ordu_(Osmanl%C4%B1)> ‘nun komutanı, 2. Kafkas Kolordusu <tr.m.wikipedia.org/wiki/2._Kafkas_Kolordusu_(Osmanl%C4%B1)> * Halil Sami Bey <tr.m.wikipedia.org/wiki/Halil_Sami_Bey> – 9. Piyade Alayı’nın komutanı * Cevat Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Cevat_%C3%87obanl%C4%B1> – Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı <tr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_M%C3%BCstahkem_Mevkii_Komutanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1> * Nihat Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Nihat_An%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F> – Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı * Selâhattin Âdil Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A2hattin_%C3%82dil> – Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı * Fahreddin Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%96mer_Fahreddin_T%C3%BCrkkan> – 12. Kolordu <tr.m.wikipedia.org/wiki/12._Kolordu_(Osmanl%C4%B1)> ‘nun komutanı * Hafız Hakkı Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Haf%C4%B1z_Hakk%C4%B1_Pa%C5%9Fa> – Üçüncü Ordu <tr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%9C%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC_Ordu_(Osmanl%C4%B1)> ‘nun komutanı * Ahmed İzzet Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Ahmed_%C4%B0zzet_Pa%C5%9Fa> – İkinci Ordu ve Üçüncü Ordu’nun komutanı * Nureddin Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Nureddin_%C4%B0brahim_Konyar> – Commander of the Irak ve Havalisi Genel Komutanı <tr.m.wikipedia.org/wiki/Irak_ve_Havalisi_Genel_Komutanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1> * Osman Fuad <tr.m.wikipedia.org/wiki/Osman_Fuat_Osmano%C4%9Flu> – Afrika Gruplar Komutanı * Big Ahmed Fevzi Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Fevzi_Big> – 9. Kolordu <tr.m.wikipedia.org/wiki/9._Kolordu_(Osmanl%C4%B1)> ve 15. Kolordu <tr.m.wikipedia.org/wiki/15._Kolordu_(Osmanl%C4%B1)> ‘nun komutanı * Faik Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Faik_Pa%C5%9Fa> – 2. Kolordu <tr.m.wikipedia.org/wiki/2._Kolordu_(Osmanl%C4%B1)> ‘nun komutanı * Cemil Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Cemil_Conk> – 36. Alay’ın komutanı * Cemil Cahit Paşa <tr.m.wikipedia.org/wiki/Cemil_Cahit_Toydemir> – 53. Alay’ın komutanı
<tr.m.wikipedia.org/wiki/Bulgaristan_Krall%C4%B1%C4%9F%C4%B1> Bulgaristan (1915-1918) <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri&action=edit&section=4>
* I. Ferdinand <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._Ferdinand_(Bulgaristan)> [33] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-33> − Bulgar Çarı * Vasil Radoslavov <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasil_Radoslavov&action=edit&redlink=1> [34] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-34> − Bulgaristan Başbakanı * Nikola Jekov <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikola_Jekov&action=edit&redlink=1> [35] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-35> − Bulgar ordusunun başkomutanı * Georgi Todorov <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Georgi_Todorov_(general)&action=edit&redlink=1> − Bulgar İkinci Ordusu’nun komutanı, başkomutan yardımcısı * Konstantin Jostov <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstantin_Jostov&action=edit&redlink=1> − Bulgar Genelkurmay Başkanı * Vladimir Vazov <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Vazov&action=edit&redlink=1> − Bulgar korgeneral
Askerî müttefikler <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri&action=edit&section=5>
Darfur Sultanlığı (1916) <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri&action=edit&section=6>
* Ali Dinar <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali_Dinar&action=edit&redlink=1> [36] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-36> − Darfur Sultanı * Ramazan Ali
Derviş Devleti <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri&action=edit&section=7>
* Muhammed Abdullah Hasan <tr.m.wikipedia.org/wiki/Muhammed_Abdullah_Hasan> − Derviş Devleti’nin Somalili lideri * Hasna Doreh <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasna_Doreh&action=edit&redlink=1> − Derviş Devleti’nin kadın komutanı
Transvaal Cumhuriyeti (1914-1915) <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri&action=edit&section=8>
* Manie Maritz <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Manie_Maritz&action=edit&redlink=1> − Maritz İsyanı’ndaki Boer lider * Christiaan de Wet <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Christiaan_de_Wet&action=edit&redlink=1> − Boer isyancı ve politikacı * Christian Frederick Beyers <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Frederick_Beyers&action=edit&redlink=1> − Boer general. Vaal Nehri’nde boğularak öldürüldü. * Jan Kemp <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Kemp&action=edit&redlink=1> − Boer general
Bağımlı veya kukla devletler <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri&action=edit&section=9>
Cebel Şammar <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri&action=edit&section=10>
* Suud bin Abdulaziz <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Suud_bin_Abdulaziz&action=edit&redlink=1> [37] <tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri#cite_note-37> − Cebel Şammar Emiri
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (1918) <tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1%27nda_%C4%B0ttifak_Devletleri%27nin_liderleri&action=edit&section=11>
* Samet bey Mehmandarov <tr.m.wikipedia.org/wiki/Samet_bey_Mehmandarov> – Azerbaycanlı topçu generali ve Savunma Bakanı * Aliağa Şıhlinski <tr.m.wikipedia.org/wiki/Alia%C4%9Fa_%C5%9E%C4%B1hlinski> – Azerbaycanlı korgeneral ve Savunma Bakanı Yardımcısı