Almanya’da iç istihbaratın izlediği camilerin sayısı
arttı !!


Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde iç istihbarat
birimleri tarafından izlenen camilerin sayısının arttığı belirtildi. Verilen
bilgiye göre, 850 cami derneğinden 109’u iç istihbarat tarafından izleniyor.


Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki her on camiden
birinin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiği iddia edildi. Katolik
Haber Ajansı’nın (KNA) eyalet İçişleri Bakanlığı çevrelerine dayandırdığı
haberinde, eyaletteki yaklaşık 850 cami derneğinden 109’unun iç istihbarattan
sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiği belirtildi. Eyalette
geçen yıl camilerin sadece 45’i iç istihbarat tarafından izleniyordu.


KNA’nın haberinde, cami derneklerinin 71’inin Selefilik şüphesi
ile izlendiği bilgisi verildi. İzlenen camilerden 38’inin ise İslamcıların veya
Müslüman Kardeşlerin etkisi altında olduğundan kuşku duyuluyor.


Haberde, güvenlik kurumlarının radikal Selefilerin yeni üyeler
kazanabilmek için camileri kullandığını gözlemlediği belirtildi. Radikal
İslamcıların esas faaliyetlerini camilerin dışında sürdürdüğüne dikkat
çekilirken, yine de nefret yayan vaizlerin ve Selefilerin liderlerinin gittiği
camilerin izlendiği belirtildi.


Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın tahminlerine göre, Kuzey
Ren-Vestfalya eyaletinde radikal İslamcıların sayısı artış gösterdi. Eyalette
geçen yıl Selefilerin sayısının 100 kadar artarak 3 bin 100’e çıktığı tahmin
ediliyor.


Bundan önceki yıllarda ise Selefilerin yılda 500 üye kazandığı
belirtildi. Güvenlik kurumlarının gelişmeden endişe duyduğu ifade edilerek,
Selefiliğin “niceliği” yerine daha genç, daha şiddete hazır ve daha
gizlilik kazanan “yeni niteliklerine” dikkat çekildi. Haberde, Selefi
gruplara üye olan kadınların da sayısının artarak, yüzde 12’den yüzde 18’e
yükseldiği belirtildi.