İstanbul Tekkeleri VCD 

Üç kıtaya yayılan Osmanlıların, dünya siyasetine
yön verebilmesi; şüphesiz sosyal dokusunun sağlam temelleri sayesinde mümkün
olabilmiştir. Osmanlılarda sosyal yapıya temel olan dini hayatın, en ileri
düzeyde yaşandığı tekke geleneği, en esaslı şekilde İstanbul’da ihya
edilmiştir. Bu belgesel, asırlarca maneviyat merkezleri olarak hizmet veren ancak
şimdi islam dininin sözde şeyh ve şıhların tahrifatı ile yobaz merkezi olan İstanbul
Tekkelerinin özgeçmişlerini ve bugünkü hazin durumunu işlemektedir.
BELGESELİ BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.