BELEDİYE & BAYINDIRLIK


Prof.
Dr. Ahmet Vefik Alp : Yeni Havalimanı havacılık açısından doğru, şehircilik
açısından yanlıştır..!
Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp


Y. Müh. Mimar Kentbilimci 

Istanbul’un güneyinde Marmara
Denizi kıyıları Tekirdağ dan Darıca ya kadar betonlaşmıştır. Güneydeki bu
yapılaşma önce D 100, daha sonra da TEM Otoyolu ile kuzey yönünde patlamıştır.
Biz kentbilimcilerin en büyük kabusu ise Istanbul’un kuzey yönünde daha fazla
genişleyerek son ciğerlerimiz Sarıyer ve Beykoz ormanlarını tehdit altına
almasıdır. Bendeniz bu nedenle Istanbul 3. Boğaz geçişini güneyde Marmara
denizi üzerinden ‘TransMar’ Pendik-Yeşilköy Yüzer Viadük’ Sistemi ile
projelendirmiştim. Bu proje dünya basınında yer aldı ve bilimsel literatüre
girdi. Aynı uzunlukta benzeri geçiş Hong Kong-Macau arasında yeni hizmete
alındı.
Istanbul için korkulan
gerçekleşmeye başladı ve karşı görüşlere rağmen milyonlarca ağaca kıyılıp YSS
3. Boğaz Köprüsü Boğaz ın en kuzeyine yapıldı, Istanbul ormanları %40 lardan %
30 lara geriledi. Tehlike yalnız 3. Köprü ve bunun uçlarına monte edilen Kuzey
Marmara Otoyolu ile sınırlı kalmayacak, buraya gelecek muhtemel yapılaşmanın
tahribatı daha büyük olacaktır. Yönetimler her ne kadar kuzeyde yapılaşmaya
izin vermeyeceğini ileri sürseler de şimdiden o bölgede satılık arsa ve bina
ilanları verilmeye başlanmıştır. Para ve oy toplamak için periodik olarak
çeşitli adlar altında tekrarlanan imar afları da dikkate alınırsa Ülkemizde kaçak
yapılaşmayı durdurmak neredeyse imkansızdır. Çarpık yapılaşma iktidarların
yumuşak karnıdır
Şehircilik uzmanlarınca Istanbul
Metropoliten Planı’nda Silivri bölgesine yerleştirilen 3. Havalimanının kuzeye,
Karadeniz kıyısına taşınmasıyla korkular tavan yapmıştır Böylece, Istanbul’un
ekosistemini dengeleyen son akciğerler ‘Kuzey Ormanları’ büyük bir tehdit
altına girmiş ve Istanbul’a hormonlu ızdırap şehri ‘Ekümenopolis’ olma yolu
açılmıştır.
 

Istanbul Yeni Havalimanı’ na
hızlı toplu taşım ulaşmakta halen sorunludur. Havalimanı nın merkezler ile
metro veya hızlı tren bağlantısı yoktur. Yanlış yer seçimi haricinde, Istanbul
3. Havalimanı kendi içinde doğru bir proje, başarılı bir ulaşım eseridir,
Havacılık açısından Ülkemize ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Uzak Doğu,
Doğu ve Batı arasında bir transfer merkezi olacaktır. Ayrıca, Türkiye’ye itibar
kazandıracaktır. Atatürk Havalimanının bir bölümü belli iç ve dış hatlarda ve
özel havacılık alanında görevine devam etmelidir.
Yanlışların neticelerini önümüzdeki
yıllarda görmeye başlayacağız. Nasıl bahçelerimizde yanıp sönen ağustos
böcekleri yerlerini sivri sineklere bıraktılar, nasıl Istanbul’un ılıman iklimi
yazın bunaltıcı ve rutubetli havaya dönüştüyse, nasıl bugün başımıza ceviz gibi
dolu yağıyorsa, ileride de daha ciddi iklimsel sıkıntılar beklemek artık
görünür bir olasılıktır. Bir de gündemde Kanal Istanbul ve onu kıyılarına inşa
edilecek yeni şehirler vardır. Karar verici ben olsam, zorunlu olanlar dışında
Istanbul’ a yeni projelere ve yeni nüfusa izin vermezdim. Aşırı büyüyen
şehirler kanserli tümörler gibidir, hastalıklıdırlar.