Bülent ESİNOĞLU : Batıdaki politik panik 

Amerikan lideri Trump, siyasal olarak var olmak
savaşı veriyor. Ukrayna’ya verilen paraların nereye gittiği soruşturması
sonucu, azil edilmekle karşı karşıya…
 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, keza o da var
olma yok olma savaşı veriyor. İngiltere’deki Brexit, aslında, İngiliz
imparatorluğunun sonunun son noktasını işaret ediyor.
Batı sermayesinin felsefe babası İsrail’in
Başkanı Netanyahu siyasal var olup, olmama mücadelesi veriyor. Onun başı da
yolsuzluklar ile belada…
 

Toplumsal emeğin getirilerini egemen sermaye
çevrelerine aktaran siyasetler artık yürümüyor. Ekonomik krizlerden bir türlü
çıkamıyor.
Batıdaki bu temsiliyet krizinin asıl kaynağı;
kapitalizmin içine düştüğü ekonomik, siyasal ve sosyal krizin sonucudur.
 

Çin, Batı kapitalizmine üstün geldikçe, Batı’da
siyasal krizlerin sonu gelmeyecektir.
Trump, iktidara gelirken Amerika first, ilk önce
Amerika diye gelmişti.
 

Yeniden büyük Amerika olabilmesi için en az Çin
kadar üretim yapması gereken Amerika, mega zenginleri devlet eliyle kurtararak,
sonuç alamayacağı artık belli olmuştur.
Planlı bir ekonomik gücün karşısında, plansız
mega zenginlerin ihtiyacını karşılayan bir Amerika siyasal krizlerden çıkamaz.
Mega zenginlerin planları halkın ihtiyaçlarını karşılayamadıkça, kapitalizm
krizlere girmeye mahkumdur. Ekonomik kriz siyasal kriz demektir.
 

Siyasal krizler esas olarak ekonomik krizlerin
bir sonucudur.
Çin’in Amerika’ya karşı uyguladığı Grand
Strateji tıkır tıkır işlemektedir. Batının ulus devletler üzerinde uyguladığı
oyunların aynısını Çin üzerinde uygulamasının hiçbir sonuç getirmediği ve
Çin’in her geçen gün hızla büyüdüğü görülmektedir.
 

Batıda gasp-a dayalı ekonomi, repo manyaklığı
toplumsal emeğin özel mülkiyetin konusu olması, öldüren borç köleliği, rant
avcılığı kapitalizmin krizlerini de birlikte yaşamasına neden olmaktadır.
Kapitalizmin temel yapısı öyle sandığımız gibi
rekabet falan değil toplumsal emeğe el koymasının getirdiği ile yaşamaktır.
Kapitalizmin kendisi istikrarsızdır.
 

Gelir dağılımını yenilemek gibi sorununu
kapitalizm her zaman kulak arkası eder.
Bakalım bu siyasal travmadan Batı nasıl
çıkacaklar.
 

Amerika sadece Çin ile ticaret savaşına girmedi.
Avrupa ile de ticaret savaşı içindedir. Sadece savaş ile sonuç alınamayacak bir
dünyaya doğru gidiyoruz.
4 Ekim 2019,


E-POSTA : bulentesinoglu@gmail.com