Cialis 20 Mg Cialis Viagra Satış Cialis 5 mg Viagra sipariş elektronik sigara


TÜRKİYE ERMENİLERİNİ
DİASPORALAŞTIRMA ÇABALARI


Ermeniler yüzyıllar öncesinden dünyanın çeşitli
yerlerine yerleşmiş ve kendilerine yaşam alanları yaratmışlardır. Yani genel
kanının aksine “Ermeni Diasporası” olarak adlandırılan topluluk aslında 1915
Ermeni Sevk ve İskanı sonrasında ortaya çıkmamış, çok daha uzun bir zaman
öncesinden oluşmaya başlamıştır. Tüm insanlık için geçerli olduğu gibi
Ermeniler de yaşadıkları toprakların kültüründen ve tarihi ve siyasi
süreçlerinden etkilenmiş, bu çerçevede birbirlerinden belli ölçülerde
farklılaşmışlardır. Ancak günümüzde genel bir sınıflandırma yapmak gerekirse,
Ermenileri düşünce ve davranış yapıları bakımından üç kategoriye ayırmak mümkündür:
1) Türkiye Ermenileri, 2) Ermenistan Ermenileri ve 3) Diaspora Ermenileri.


1915 Ermeni Sevk ve İskanının 50’inci yıl dönümü olan
1965 yılından itibaren özellikle diaspora Ermenilerinde Türkiye’ye ve Türklere
yaklaşım bakımından radikal ve oldukça olumsuz bir değişim gözlemlenmiştir.
Diaspora Ermenileri genç yaştan itibaren sürekli olarak gerçeklerden kopuk,
saplantılı söylemlere maruz kalmaya başlamıştır. Bu yanlış eğitim sonucu olarak
pek çok masum insanın acımasızca canını alan terörist gruplar kurulmuş ve
teröristler yüceltilir hale gelmiştir. Bu bağlamda Türk-Ermeni ilişkilerinin
olumlu bir yönde ilerlemesini aşırı tutumlarıyla diaspora Ermenileri
baltalamıştır. Oysa Türkiye Ermenileri, Türkiye’de nesillerdir ülkenin geri
kalanıyla ortak yaşamanın getirdiği birikimle diaspora Ermenilerinin bu
aşırılıklarına geçit vermemişlerdir. Sonuç olarak diaspora Ermenileri zaman
içerisinde yaşadıkları ülkelerde asimile olmaya ve kendi dillerinden ve
dinlerinden kopmaya başlamışlar ve ortak kimlik ve paydayı yaratmak için son
çare olarak Türklere karşı nefrete tutunur hale gelmişlerdir. Türkiye
Ermenileri böyle bir yozlaşma sürecinin kendi aralarında kök salmasına müsaade
etmemişler, kimliklerini eşit vatandaşları oldukları Türkiye’de bulmuşlardır.


Diaspora Ermenileri ve onların çizgisinde yayın yapan
gazeteler ise, Türkiye Ermenilerini kendi taraflarına çekmek
(“diasporalaştırmak”) amacıyla kararlı bir şekilde faaliyet yürütmektedirler.
Bunun son örneklerinden bir tanesi hâlâ tamamlanamamış olan Türkiye Ermenileri Patriği
(İstanbul Ermeni Patriği) seçim sürecinde yaşanmıştır.[1] Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan ve
Türkiye Ermenileri Vakıfları Birliği Başkanı ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni
Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu gibi patrik seçim sürecinde teamüllere
uygun bir şekilde Devletle uyum içerisinde hareket edilmesi gerektiğini savunan
kişiler hedef haline getirilmiştir.[2] Öte yandan diaspora zihniyetinin
temsilcisi olan ve hakkında pek çok soru işareti bulunan Almanya’daki
Ermenilerin ruhani önderi Başpiskopos Karekin Bekçiyan gibi Devletle iktidar
mücadelesine girişen kişiler ön plana çıkartılmaya çalışılmıştır. Hedef, yapıcı
Türkiye Ermenileri zihniyetinin terk edilip, kavgacı diaspora Ermeni
zihniyetinin benimsenmesinin teşvik edilmesi olmuştur. Başpiskopos Bekçiyan
üzerinden yürütülen stratejinin patrik seçim sürecinde yenilgiye uğraması
sonrasında bile Türkiye Ermenilerinin diasporalaştırması çabaları farklı
söylemlerin ortaya konulmasıyla devam etmiştir.


Mevcut yayın politikası ve yer verdiği haberler göz
önünde bulundurulursa, Agos gazetesinin bu diasporalaştırma çabaları için bir
araç haline geldiği söylenebilir. Buna verilebilecek bir örnek Agos’un yakın
zamanda Ermeni Apostolik Kilisesi Amerika Doğu Episkoposluk Bölgesi Temsilcisi
Vicken Aykazyan ile yayınladığı röportajdır.[3] Agos’un “Türkiye’deki patrik seçimleri
konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verdiği cevapta Aykazyan, Türkiye
Ermenilerinin bir topluluk olarak zayıfladıklarını ve lider eksikliği
yaşadığını belirtmiştir. Aykazyan, Başepiskopos Bekçiyan’ın değabah (kayyum/patrik
kaymakamı) unvanının Devlet tarafından tanımaması üzerine görevini bırakması ve
Patrik Genel Vekili Ateşyan’ın görevine tekrar gelmesine tepki göstermiş,
Türkiye Ermenilerini “sessiz kalmak ve hiçbir şey yapmamakla” suçlamıştır.
Aykazyan’a göre Türkiye Ermenilerinin bu meseleyi protesto ederek “tüm dünyaya
duyurmaları” gerekirdi. Yani Aykazyan’a göre yerel bir meselenin
uluslararasılaştırılması gerekirdi. Son olarak Aykazyan kendince Türkiye
Ermenilerini övmüş ve şunu ifade etmiştir: “Bugüne kadar çekinmeden derim ki,
bizim İstanbul Ermeni toplumu, diasporadaki Ermeni toplumu[nun] kremidir.”[4] Aykazyan bu sözleriyle Türkiye
Ermenilerine “siz Türkiye’nin bir unsuru olmaktan ziyade Diasporanın
unsurusunuz” diyerek onları Türkiye’ye yabancılaştırmaya çalışmıştır. Oysa
Türkiye Ermenileri, Türkiye’nin öz unsurlarından birisidir ve atalarının
yaşadığı topraklarda yaşamaktadırlar. Türkiye Ermenileri ile diaspora
Ermenileri arasında var olan düşünce ve davranış farklılıkları itibarıyla,
Türkiye Ermenilerini Diasporaya dahil etmeye çalışmak hem gerçekçi değildir hem
de art niyetli bir girişimdir.


Türkiye Ermenileri için her şeyin sorunsuz bir şekilde
ilerlediği iddia edilmemektedir. Türkiye Ermenilerinin yayın organlarından
birisi olan Luys dergisi yazarı Garbis Keşişoğlu’nun belirttiği gibi, sayıca az
olan Türkiye’deki Ermeni topluluğunun (cemaatinin) eğitim, katılım ve dayanışma
konusunda ciddi bir yeniden yapılanmaya sürecine gitmesi gerekmektedir.[5] Ancak Keşişoğlu’nun belirttiği gibi,
böyle bir yapılanmayı devreye sokmak yerine bazı kesimler Patrik Genel Vekili
Ateşyan’a saldırmaya devam etmekte ve körü körüne hâlâ Başepiskopos Bekçiyan’ı
savunmaya çalışmaktadır. Dolaysıyla bazı kesimler Diaspora usulü yapıcı bir
faaliyette bulunmak yerine Devletle ve kendi cemaatleriyle kavga etmekle
meşguldür.


Daha önce pek çok yazımızda belirttiğimiz gibi,[6] Agos gazetesi, genel yayın yönetmeni
Hrant Dink’in katledilmesinden bu yana, Ermeni diasporasının ağzıyla yayın
yapmaya başlamıştır. Aslında Dink döneminde bile Agos gazetesi, Türkiye Ermeni
topluluğu mensuplarıyla önemli sürtüşmeler yaşamaktaydı. Örnek olarak gazetenin
kurucuları arasında bulunan Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan
(hastalığı sebebiyle toplumsal hayattan tamamen çekilmiş ve annesi vasi olarak
atanmıştır), 2006 yılında verdiği bir mülakatta Hrant Dink’in beyanatlarıyla
Ermeni topluluğunu aşağıladığını savunmuş ve Agos gazetesiyle ilgili şu
açıklamayı yapmıştı: “Agos kurucularını ve yayın kurulu üyelerini kaybederek
bir anlamda cemaat gazetesi işlevini de yitirmiş, Sayın Dink’in hakimiyetinde
şahsî yayın organı haline dönüşmüştür.”[7] Görünüşe bakılacak olursa Agos gazetesi
günümüzde Dink dönemindeki eleştirilen yayın politikasının da ötesine geçmiş ve
daha aşırı bir çizgede ilerler hale gelmiştir. Bu bağlamda Agos’un ve benzer
yayınlar yapan yayın organlarının, Türkiye Ermenilerine yönelik
diasporalaştırma çabaları konusunda yakından takip edilmesinde fayda vardır.


*Fotoğraf: Ermeni
Apostolik Kilisesi Amerika Doğu Episkoposluk Bölgesi Temsilcisi Vicken Aykazyan


[1] Mehmet Oğuzhan Tulun, “Türkiye Ermenileri Patriği
Seçim Sürecinde Başa Dönüldü,” Avrasya
İncelemeleri Merkezi (AVİM)
, Analiz No: 2018/10, 2 Mayıs 2018, https://avim.org.tr/tr/Analiz/TURKIYE-ERMENILERI-PATRIGI-SECIM-SURECINDE-BASA-DONULDU


[2] Örnek olarak bakınız: AVİM, “Bedros Şirinoğlu Hedef
Gösteriliyor,” Avrasya
İncelemeleri Merkezi (AVİM)
, Yorum No: 2018/71, 28 Eylül 2018, https://avim.org.tr/tr/Yorum/BEDROS-SIRINOGLU-HEDEF-GOSTERILIYOR
; “Hovnan Srpazan’dan açıklama,” Agos,
Sayı 1174, 14 Aralık 2018, s. 7.


[3] “Ermeni toplumu değabah krizinde gerekli tepkiyi
gösteremedi,” Agos,
Sayı 1175, 21 Aralık 2018, s. 16.


[4] “Ermeni toplumu değabah krizinde gerekli tepkiyi
gösteremedi.”


[5] Garbis Keşişoğlu, “Cemaatimizin Yeniden Yapılanması
lazım (12)”, Luys,
15 Kasım 2018, s. 5.


[6]  AVİM, “Agos ve ‘Ararat’ Vurgusu,” Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM),
Yorum No: 2018/77, 11 Ekim 2018, https://avim.org.tr/tr/Yorum/AGOS-VE-ARARAT-VURGUSU


[7] “Lraper: `ERMENİ CEMAATİNİ AŞAĞILIYOR´,” HyeTert, 23 Mart 2006, https://hyetert.org/2006/03/23/lraper-ermeni-cemaatini-asagiliyor/


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | hd film izle | film izle | film izle | 4k film izle | bets10 giriş

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet novagra satın al viagra satış