DOKUMAN İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOT : Bu makale 2016-2017 yıllarında, İstanbul’da Ermeni
liselerinde eğitim görmüş 18-30 yaş aralığındaki gençlerle gerçekleştirilen bir
saha araştırmasının verilerine dayanmaktadır. Günümüz Ermeni gençliğini anlamayı,
böylece Türkiye’de gençlik çalışmaları literatürüne bir gayrimüslim azınlık
grubu gençliği üzerine yapılmış saha çalışmasının verileriyle katkı sunmayı
hedeflemektedir. Makalede, Ermeni liselerinden mezun olan ve Ermenilerin yoğun
yaşadığı semtlerde yaşayan gençler hedeflenerek, öncelikle günümüz Ermeni
gençlerinin kimlik stratejilerinde mekânın, bir sosyalleşme ve kültür aktarımı
alanı olarak okulun etkisi ölçülmek istenmiştir. Bunların yansıra, aile ve
kilisenin, gençlerin Ermeni kültürüyle bağlantısında rolü anlaşılmaya
çalışılmış, kolektif hafıza ve toplumsal travmaların gençlerin kimlik algıları
üzerindeki etkisi sorgulanmıştır. Böylece, Ermenilerin dışa açıldıkları dönemde
doğup büyüyen hem de 2007 Hrant Dink suikastı gibi Ermeni topluluğunda travma
etkisi yapan olayları da deneyimleyen toplumsal kuşağın kimliği anlaşılmaya
çalışılmıştır.
DOKUMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.