Türk Düşmanlığınızın Sebebi Nedir?
Prof. Dr. Aygün Aytar Attarın
Türk düşmanlığı yaymaya çalışan Azerbaycanlı akademisyen Prof.Dr. Çingiz Qacar
’a cevabı
Azerbaycan’da Türk düşmanlığı yapan ve sözüm ona “tarihi
hakikatleri ” söyleyen cesur ” alim”lere bir sorum var.
Sovyetler anamızı ağlatarak varımızı yokumuzu elimizden
aldıklarında, Bakü’ nün göbeğinde ana dilinde dükkandan ekmek almak isteyen
vatandaşlara kendi memleketinde rusca bilmediği için çuşka söylendiğinde siz
aydın olarak ne yapıyordunuz?
Milli servetimiz, milli medeniyetimiz talan edildiğinde, 114 bin
metrekare olan topraklarımız Sovyetler tarafından keyfi bir şekilde elimizden
alınarak Ermeni’ye verilmesi sonucunda 88.6 bine düşürüldüğünde neden sesinizi
çıkarmadınız, beyenat vererek itiraz etmediniz , bugün Türkiye’ye karşı
sergilemekte olduğunuz ” cesaretli” çıkışlarınız neden o zaman
olmadı?O zaman mutasyona uğramış olan “milli gayret” damarınız şimdi
neden kabardı?
Bahaneniz Sovyet rejimi, dönemin şartları olamaz, çünkü o rejimde
o dönemde sizin yaşıdınız olan Ermeni alimleri cesurca milli menfaatları için
yazıp çizirlerdi, yüz karası olan insanlık dışı uygulamalarını dahi kahramanlık
olarak taktim ediyorlardı.O gün konuşamayan, susan , milletin Şeref’ini kişisel
menfaatına kurban eden , lal olanların bugün dilli dibeğe dönüşerek Türk
düşmanlığı yaptığını görünce yazıklar olsun diyorum.
1918 de Bakü sokaklarında kurban bayramı  akabinde Ermeniler
tarafından kesilen insanlarımızın o kurbanlara  karışmış kanlarının
intikamını almak için ta Anadolu’dan kalkıp gelen ordu dil uzattığınız Türkün
ordusu idi..
Anamızın bacımızın namusunu ermeninin ,rusun elinden kurtarmak
için gelen asker kahraman Türk askeri idi.
1987 sonrasında Karabağ’ da Ermeni’ye karşı kişisel gayretleri ile
silahlanarak dövüşen oğullarımızın yardımına ailesini, çoluk çocuğunu bırakarak
şehid olmak için gelen (Atilla Kaya,  Mehmet Çetinkurt ve sair onlarca)
 gönüllü Türk genci idi.
Bilmeye bilirsiniz , çünkü bügün Türklüğe ve Türkiye’ye dil uzatan
sizler o gün cephede yoktunuz..
Yaranmağa  çalıştığınız,  tarihi çarpıtarak yağ
çektiğiniz,gözüne girmek için yarıştığınız kendinize daha yakın gördüğünüz
milletin ordusu ise 1920 de dedelerimize yaptığı gibi  1990 da üzerimizden
tanklarla geçen ordu idi..
Bilimle uğraşmak ciddi iştir , çok çalışan her kes  akademik
ünvana sahip olur, ama bilge ola bilmek karakter işidir, odur ki her
 alime bilgin denilmez.
Bilge sözü nasihate dönüşür, değim olarak nesilden nesile
aktarılır, güce tapan,siyasi çıkarlara ve siparişe yönelik konuşan , yazan
çizen”alimler” in söylemleri ise  dedi kodu malzemesi olur,
 sakız gibi bir müddet çeynendikten sonra atılır..


Dolayısıyla son günlerde cemiyeti bolca sakızla temin eden
“alimlerin”çabası nafiledir , bilesiniz. Alim olup
 böbürlenmektense adam olmaya gayret etmek  evladır..
Azerbaycan bağrında Kafkas İslam Ordusunun bizler için can veren
iğit Mehmetçiğini barındıran Türk yurdudur.
Azerbaycan ile Türkiye bir millet iki devlettir..
Yüz yılların mihenk taşından süzülerek hakiki ifadesini tapan ve
hepimizin duygularına tercüman olan bu fikri seslendiren rahmetli Haydar
Aliyev’ in siyasetine övgüler yaparak , yaranarak ,methiye kontenjanından
Azerbaycan parlamentosunda koltuk kapan bazı milletvekillerinin Haydar Aliyev
‘in altını çizerek belirlediği Türkiye ile Azerbaycan’ ın Bir  Millet
düşüncesine karşı çıkmaları nasıl bir tezattır, ne yaman bir çelişkidir, anlayamadım..
Bölgesel sorunların bol, Türkiye ile Azerbaycan arasında
ilişkilerin gayet güzel olduğu,birlikteliğin iki ülke menfaatlarına mükemmel
hizmet ettiği bu süreci birileri provoke etmek için bir yerlerden düğmeye
basmış olacak ki son günlerde  alim ve siyasetçilerden müteşekkil bir grup
hızlı antitürk tebliği ne başlamış bulunmakta..
Türkiye Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ile bağlı devlet siyasetine
dönüştürdüğü Karabağ’ın işgaline son verilmesi talebini  uluslararası
arenada ısrarla gündemde tutan ve iç siyasetteki tüm konuşmalarında da tekrar
eden tek ve kardeş olan devlettir.
Dış politikada Türkiye ile birlikte hareket edeceğini Uluslararası
tüm toplantılarda net bir şekilde ifade eden Can ‘dır Azerbaycan..
Büyük resimde gördüğümüz bu görüntü birilerini rahatsız etmekte,
birilerine batmakta ki onlar da manipülasyon için amade olan grupu devreye
sokarak nifak çıkarmak , Türkiye Azerbaycan ilişkilerini bozmak istiyorlar..
Başaramayacaksınız, merak
etmeyiniz.
 

Yazıp çizdikleri sakız misali çeynenip atılacak, geriye ise Türk
olmadıklarına dair itirafları kalacak..
Türk’e sövmeği marifet gören bu grupun  Alim ya da siyasetçi
kimliklerine puan vermek hadsizliğinde bulunamam Türk olarak asaletim buna izin
vermez , ama asıllarını inkar etmedikleri gayri Türk  olduklarını
 itiraf ettikleri  için bir okkalı aferini hak ediyorlar.
Tanrı Türk’ü  Türk düşmanlarından korusun.. 

Türk”ün Gazi şehri Magosa ‘dan selam sevgilerle ..
Türk Prof.Dr.Aygün Attar.. 

Not: yavru vatanda Kıbrıs tayım iş nedeni ile..
Bu konuyu döndükten sonra yazacaktım aslında ama Avrupa’ dan çok
sevdiğim Türklük davasının gayretli neferi Sefa Yürükel  hocanın
” Aygün Hocam neler oluyor” dediği heyecanlı telefonu nedeni ile
araçta yazdım.