AZERBEYCAN DOSYASI /// Dağlık Karabağ sorunu : Azerbaycan’ın Haklı Davasına Karşı Terörizm Destekli Ermenistan


Dağlık Karabağ sorunu : Azerbaycan’ın Haklı Davasına Karşı Terörizm Destekli Ermenistan[1]
Yazar: Elvin ABDURAHMANLI *
Kurum: AGIH-Azerbaijan Youth Istanbul Union STK Başkanı ve uluslararası istihbarat uzmanı:
Çalıştığı Konular:

* Küresel Terör * Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler * Orta Doğu Araştırmaları * Güvenlik Politikaları * Anadolu ve Balkan Araştırmaları * Kafkasya Araştırmaları

Anahtar Kelimeler: Stratejik ilişkiler, Dış politika, Güç mücadelesi, Çatışma
JEL Kodları: F42, F51, H56, N40,

Ermenistan Azerbaycan Sorunu ilk olarak 1989 yılında başladı. 1989 yılında Ermenistan kendi halkını Dağlık Karabağ bölgesine göç ettirme politikasını başlattı. Diğer taraftan ise Ermeni ordusu 1989’da Karabağ’a ilk saldırısını gerçekleştirdi. 1989’da Ermenistan askeri ordusunu Karabağ’a gönderdi. 1991 yılına gelindiğinde Ermenistan, Azerbaycanlı sivilleri katletti. 1992 yılının 26 Şubat tarihinde Ermeni ordusu Hocalı şehrinde Azerbaycanlı sivillere karşı soykırım yaptı. Bu soykırımdan Bir yıl sonra 30 Nisan 1993’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dört kararname çıkardı ve Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak ilan etti. Ermenistan devleti 30 yıldır Dağlık Karabağ’ı ve Azerbaycan’ın 7 şehrini işgal etmeye devam ediyor. Azerbaycan topraklarının %20’sinin Ermenistan tarafından işgal edilmesi sonucunda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 1993 yılından beri kopmuştur. Azerbaycan, 1990’larda işgal edilen eski Azerbaycan gibi görünmemektedir. Bugün ordu Azerbaycan, Kafkasya’nın en güçlü ordularından biridir.
27 Eylül 2020’de Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil nüfusuna saldırdı. 27 Eylül- 9 Ekim tarihleri ​​arasında Ermeni ordusu 31 Azerbaycanlı sivili öldürdü, 168 sivili yaralandı. Ermenistan saldırısı sonucu yeniden onarılmaya ihtiyaç 1091 ev, 45 apartman ve 143 devlet kurumu binası mevcuttur. Tecavüzkar Ermenistan devleti, Azerbaycanlı sivillere yönelik bombalı saldırısına devam etmektedir. Ermenistan devleti, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerleri olan Gence, Mingeçevir, Terter, Beyleqan, Ağdam, Ağcabedi, Beylagan, Xızı, Abşeron, Goranboy, Yevlax, Berde, şehirlerini bombalamaktadır. Ermeni ordusu 2 Azerbaycanlı çocuğu öldürdü ve bir çocuk yaralandı. Ermeni ordusu, terör örgütü PKK, PYD, IŞİD, ASALA üyelerini davet etti ve Ermenistan, bu terör örgütleri ile Dağlık Karabağ’da Azerbaycanlı sivilleri ve askerleri öldürmeye devam etmektedir. Terör örgütü ASALA ve PKK üyeleri, Ermeni ordusuna destek vermek için Lübnan’dan İran üzerinden getirildi. Ermenistan terör örgütleri ile ortak hareket eden bir devlettir ve dünya bu gerçek karşısında sessizdir. Dağlık Karabağ’ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Rus medyasında şu sözleri kullandı:

Biz Ermeniler Azerbaycan’ın sivil nüfusunu bilinçli ve gönüllü olarak bombalıyoruz çünkü Azerbaycan halkının korku içinde yaşamasını istiyoruz!
Diğer bir açıklama ise Ermenistan Cumhurbaşkanı yardımcı Vagarşak Arutunyan Rusya devlet televizyonuna açıklamasında bilerek ve isteyerek Azerbaycanlı sivilleri öldürdüklerini itiraf etti. Bu açıklamalar Ermenistan’ın uluslararası hukuku göz ardı ederek bölgede güvenliği ve barışı tehdit ettiğinin açık bir göstergesidir. Ermeni devleti, Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı’nın Madrid ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Kararlarını görmezden gelmektedir. Ermenistan, Azerbaycan’da yaşayan sivil nüfusa yönelik saldırısını durdurmalı ve Birleşmiş Milletlerin 4 kararnamesi olan: 822, 853, 874, 884 kararnamelerine uygun olarak Dağlık Karabağ’daki Ermeni işgaline son vermelidir. Kafkasya’ya hâkim olan Rusya, Azerbaycan’daki ekonomik ve savunma gelişiminin farkındadır ve bu nedenle her iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemektedir. 27 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan ordusu Cebrayıl şehrini, Ağdere ve Fuzuli şehrine bağlı Karxulu, Şükürbeyli, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmudlu, Ceferabad, Yuxarı Maralyan, Şeybey, Quycağ, Mehdili, Çaxırlı, Talış köyü, Aşağı Abdurrehmanlı, Yukarı Abdurrahmanlı, Sugovuşan, Qaraxanbeyli, Büyük Mercanlı, Nüzgar, Murovdağ zirvesi, Horadiz köyü, Sur köyü, Çaylı, Yuxarı Güzdek, Görezilli, Qaracallı, Süleymanlı, Hadrut kasabası, Efendiler köylerini Ermenistan işgalinden kurtarmıştır. Ermenistan geri adım atmak için anlaşma için Moskovadan yardım istemeye yöneldi. 9 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskovada bir araya geldi. Bu görüş Rusya Dışişleri Bakanının katılımıyla kapalı şekilde 6 saat sürdü ve sonucu basına belirtilmedi. Fakat önemli bir husus ise Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ konusunda geri adım atmayacağı ön görülmektedir.
Nagorno-Karabakh conflict: Terrorism-backed Armenia against Azerbaijan’s just cause[2]
Author: Elvin ABDURAHMANLI
Institution: AGIH-Azerbaijan Youth Istanbul Union NGO President and expert in international intelligence:
Subjects studied:
•Global terror
• Political science and international relations
• Middle East Studies
• Security politics
• Studies of Anatolia and the Balkans
• Caucasian Studies
Keywords: Strategic relations, Foreign policy, Power struggle, Conflict.
JEL codes: F42, F51, H56, N40.
Armenia Azerbaijan Problem first started in 1989. In 1989, Armenia started the policy of immigrating its people to the Nagorno-Karabakh region. On the other hand, the Armenian army carried out its first attack on Karabakh in 1989. In 1989, he sent the Armenian military army to Karabakh. By 1991, Armenia massacred Azerbaijani civilians. On February 26, 1992, the Armenian army committed genocide against Azerbaijani civilians in the city of Khojaly. One year after this genocide, the United Nations Security Council issued four decrees on 30 April 1993 and declared Nagorno-Karabakh as Azerbaijani territory. The Armenian state continues to occupy Nagorno-Karabakh and 7 cities of Azerbaijan for 30 years. Diplomatic relations between the two countries have been severed since 1993 as a result of the occupation of 20% of Azerbaijani territory by Armenia. Azerbaijan does not look like former Azerbaijan occupied in the 1990s. Army today Azerbaijan is one of the strongest armies in the Caucasus.

On September 27, 2020, Armenia attacked Azerbaijan’s civilian population. Between September 27 and October 9, the Armenian army killed 31 Azerbaijani civilians, 168 civilians were injured. There are 1091 houses, 45 apartments, and 143 state institution buildings in need of repair as a result of the Armenian attack. The rapacious state of Armenia continues its bomb attack on Azerbaijani civilians. The Armenian state bombed the cities of Gence, Mingechevir, Terter, Beyleqan, Aghdam, Agcabedi, Beylagan, Xizi, Absheron, Goranboy, Yevlax, Berde, which are the civilian settlements of Azerbaijan. Armenian army killed 2 Azerbaijani children and one child was injured. The Armenian army invited members of the terrorist organization PKK, PYD, ISIS, ASALA, and Armenia continues to kill Azerbaijani civilians and soldiers in Nagorno-Karabakh with these terrorist organizations. Members of the terrorist organization ASALA and PKK were brought from Lebanon via Iran to support the Armenian army. Armenia is a state cooperating with terrorist organizations and the world is silent in the face of this reality. The so-called President of Nagorno-Karabakh, Arayik Harutyunyan, used the following words in the Russian media:

We Armenians consciously and voluntarily bomb the civilian population of Azerbaijan because we want the Azerbaijani people to live in fear!

In another statement, the Vice President of Armenia Vagarshak Arutunyan admitted to the Russian state television that they knowingly and willingly killed Azerbaijani civilians. These statements are a clear indication that Armenia is threatening security and peace in the region by ignoring international law. The Armenian state ignores the Madrid principles of the Organization for Security and Cooperation in Europe and the United Nations Resolutions. Armenia should stop its attack on the civilian population living in Azerbaijan and end the Armenian occupation in Nagorno-Karabakh in accordance with the 4 decrees of the United Nations: 822, 853, 874, 884. Russia, which dominates the Caucasus, is aware of the economic and defense development in Azerbaijan and therefore follows a balanced policy towards both sides. Between 27 September and 9 October, the Azerbaijani army built Jabrayil, Agdere and Fuzuli, Karxulu, Şükürbeyli, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmudlu, Ceferabad, Yuxarı Maralyan, Şeybey, Quyjak, Mehdili, Çaxırlı, Talysh village, Lower Abdurrehmanli, Upper Abdurrahmanlı, Sugovuşan, Qaraxanbeyli, Büyük Mercanlı, N Rüzgar, Murovdağ summit, Horadiz village, Sur village, Çaylı, Yuxarı Güzdek, Görezilli, Qaracallı, Süleymanlı, Hadrut town and Efendiler rescued their villages from Armenian occupation. To take a step back, Armenia turned to seek Moscow’s help for the deal. On October 9, 2020, the Ministers of Foreign Affairs of Azerbaijan and Armenia met in Moscow. This opinion lasted for 6 hours with the participation of the Russian Foreign Minister and the result was not stated to the press. However, an important issue is that Azerbaijan will not back down on the Nagorno-Karabakh issue.
Conflicto de Nagorno-Karabaj: Armenia respaldada por el terrorismo contra la justa causa de Azerbaiyán[3]
Autor: Elvin ABDURAHMANLI
Institución: AGIH-Azerbaijan Youth Istanbul Union ONG Presidente y experto en inteligencia internacional:
Materias que estudió:
Terror global
• Ciencias políticas y relaciones internacionales
• Estudios de Oriente Medio
• Políticas de seguridad
• Estudios de Anatolia y los Balcanes
• Estudios del Cáucaso
Palabras clave: Relaciones estratégicas, Política exterior, Lucha de poder, Conflicto.
Códigos JEL: F42, F51, H56, N40.
Armenia Azerbaiyán El problema comenzó en 1989. En 1989, Armenia inició su política de inmigración a la región de Nagorno-Karabaj. Por otro lado, el ejército armenio llevó a cabo su primer ataque contra Karabaj en 1989. En 1989, envió al ejército militar armenio a Karabaj. En 1991, Armenia masacró a civiles azerbaiyanos. El 26 de febrero de 1992, el ejército armenio cometió un genocidio contra civiles azerbaiyanos en la ciudad de Khojaly. Un año después de este genocidio, el 30 de abril de 1993, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió cuatro decretos y declaró a Nagorno-Karabaj como territorio azerbaiyano. El estado armenio continúa ocupando Nagorno-Karabaj y 7 ciudades de Azerbaiyán durante 30 años. Las relaciones diplomáticas entre los dos países se han roto desde 1993 como resultado de la ocupación del 20% del territorio azerbaiyano por parte de Armenia. Azerbaiyán no se parece al antiguo Azerbaiyán ocupado en la década de 1990. Ejército de hoy Azerbaiyán es uno de los ejércitos más fuertes del Cáucaso.
El 27 de septiembre de 2020, Armenia atacó a la población civil de Azerbaiyán. Entre el 27 de septiembre y el 7 de octubre, el ejército armenio mató a 31 civiles azerbaiyanos, 168 civiles resultaron heridos. Hay 1091 casas, 45 apartamentos y 143 edificios de instituciones estatales que necesitan reparación como resultado del ataque armenio. El rapaz estado de Armenia continúa su ataque con bomba contra civiles azerbaiyanos. El estado armenio bombardeó las ciudades de Gence, Mingechevir, Terter, Beyleqan, Aghdam, Agcabedi, Beylagan, Xizi, Absheron, Goranboy, Yevlax, Berde, que son los asentamientos civiles de Azerbaiyán. El ejército armenio mató a 2 niños azerbaiyanos y un niño resultó herido. El ejército armenio invitó a miembros de la organización terrorista PKK, PYD, ISIS, ASALA y Armenia sigue matando a civiles y soldados azerbaiyanos en Nagorno-Karabaj con estas organizaciones terroristas. Los miembros de la organización terrorista ASALA y PKK fueron traídos del Líbano vía Irán para apoyar al ejército armenio. Armenia es un estado que coopera con organizaciones terroristas y el mundo guarda silencio ante esta realidad. El llamado presidente de Nagorno-Karabaj, Arayik Harutyunyan, utilizó las siguientes palabras en los medios de comunicación rusos:
¡Nosotros los armenios bombardeamos consciente y voluntariamente a la población civil de Azerbaiyán porque queremos que el pueblo azerbaiyano viva con miedo!
En otra declaración, el vicepresidente de Armenia, Vagarshak Arutunyan, admitió ante la televisión estatal rusa que mataron a sabiendas y voluntariamente a civiles azerbaiyanos. Estas declaraciones son una clara indicación de que Armenia está amenazando la seguridad y la paz en la región al ignorar el derecho internacional. El estado armenio ignora los principios de Madrid de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y las Resoluciones de las Naciones Unidas. Armenia debe detener su ataque contra la población civil que vive en Azerbaiyán y poner fin a la ocupación armenia en Nagorno-Karabaj de acuerdo con los 4 decretos de las Naciones Unidas: 822, 853, 874, 884. Rusia, que domina el Cáucaso, es consciente del desarrollo económico y de defensa en Azerbaiyán y, por lo tanto, sigue una política equilibrada hacia ambas partes. Entre el 27 de septiembre y el 9 de octubre, el ejército azerbaiyano construyó Jabrayil, Agdere y Fuzuli, Karxulu, Şükürbeyli, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmudlu, Ceferabad, Yuxarı Maralyan, Şeybey, Quyjak, Mehdili, Çaxurrehrl, Lower Abdullah, Upper Abdurrahmanlı, Sugovuşan, Qaraxanbeyli, Büyük Mercanlı, N Rüzgar, cumbre de Murovdağ, aldea de Horadiz, aldea de Sur, Çaylı, Yuxarı Güzdek, Görezilli, Qaracallı, Süleymanlı, la ciudad de Hadrutian rescatan de sus aldeas de Efendrutian. Para dar un paso atrás, Armenia buscó la ayuda de Moscú para el acuerdo. El 9 de octubre de 2020, los Ministros de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán y Armenia se reunieron en Moscú. Esta opinión duró 6 horas con la participación del canciller ruso y el resultado no fue comunicado a la prensa. Sin embargo, una cuestión importante es que Azerbaiyán no se echará atrás en la cuestión de Nagorno-Karabaj.

Şekil 1: Vagarşak Arutunyan, Vice President of Armenia

Şekil 2: Polihistory.pa Magazine Nagorno-Karabakh

Şekil 3: Polihistory.pa Magazine Nagorno-Karabakh

Şekil 4: Polihistory.pa Magazine Nagorno-Karabakh

Şekil 5: Polihistory.pa Magazine Nagorno-Karabakh

Şekil 6: Azerbaijan Ministry of Internal Affairs

Şekil 7: Azerbaijani cities attacked by the Armenian army

Şekil 8: Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil şehrine saldırısı
Referencias:
mod.gov.az/az/news/dusmen-yasayis-menteqelerimizi-yeniden-atese-tutur-32730.html.
unscr.com/en/resolutions/822.
genprosecutor.gov.az/az.
_____
[1] AGIH-Azerbaycan Gençlik İstanbul Hemreyliyi STK Başkanı ve Uluslararası İlişkiler ve İstihbarat Uzmanı: Dr. Aday Elvin ABDURAHMANLI, İletişim: abdurahmanlielvin@gmail.com
[2] AGIH-Azerbaijan Youth Istanbul Union NGO President and International Intelligence Expert: Dr. Candidate Elvin ABDURAHMANLI, Contact: abdurahmanlielvin@gmail.com

[3] AGIH-Azerbaijan Youth Istanbul Union ONG Presidente y experto en inteligencia internacional: Dr. Candidate Elvin ABDURAHMANLI
Contacto: abdurahmanlielvin@gmail.com