TÜRKİ CUMHURİYETLER

Aytül DEVELİ [1]  :
Yakın Dönem İran Tarihi Azerbaycan Milli Hükümeti 1945-1946


İran ve çevresi tarihin her döneminde
emperyalist güçlerin çatışma alanı olmuş ve bu bölgedeki demografik yapı
değiştirilmeye çalışılmıştır. Güney Azerbaycan Türkleri İran içerisinde
Farslarla birlikte en güçlü topluluktur. Jeopolitik konumu, sosyo-kültürel
yapısı, ekonomik gücü ve nüfus potansiyeli ile Azeri Türkleri İran’da yaşanan
siyasal değişimlerde öncü rol oynamışlardır. Ancak bu durum 1924’ten sonra
değişmeye başlamış, bölgede Türkçe konuşmak ve yazmak yasaklanmış ve ciddi manada
Farslaştırma sürecine girilmiştir.15 yıldan fazla devam eden bu süreç, 1945
yılında Tebriz’de başta Seyid Cafer Pişeverî olmak üzere, Azerbaycan
politikacıları ve aydınlarının kurmuş olduğu “Azerbaycan Millî Hükümeti” ile
geçici olarak son bulmuştur. Fakat 1946 yılında Azerbaycan Millî Hükümeti’nin
yıkılması ve Azerbaycan’ın tekrar Pehlevî hakimiyetine geçmesiyle ikinci
Farslaştırma süreci başlamıştır. Sonay Ünal’ın yazmış olduğu bu eser de
Azerbaycan Milli Hükümeti’nin kurulmasına giden tarihsel süreç ve Milli
Hükümet’in yıkılmasından sonra bölgede meydana gelen gelişmeler anlatılmıştır.


DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.