TÜRKİ CUMHURİYETLER

Pioner teşkilatı, Sovyetler Birliği’nde 10-14 yaş
aralığındaki çocuklardan meydana gelen bir komünist çocuk teşkilatıydı. Bu
teşkilatın temel amacı, çocukların ideolojik eğitimi vasıtasıyla yeni bir
sosyalist toplum yaratmaktı. Sovyetler Birliği’nde ilk Pioner birliği 1922
yılında Rusya’da kuruldu. Kısa sürede tüm Sovyetler Birliği’nde pioner
birlikleri teşkil edilmeye başlandı. Azerbaycan’da ilk pioner birliği 1922
yılında Bakü şehrinde kuruldu. 1923 yılından itibaren Bakü dışındaki şehirlerde
de pioner birlikleri organize edilmeye başlandı. Azerbaycanlı pionerler,
kolhozlarda çalışarak, okullardaki eğitim çalışmalarına yardımda bulunarak,
Sovyet ordusuna destek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek komünist bir
düzenin kurulmasına hizmet ettiler. Azerbaycan’da çocuklar, yeni toplumun
inşası için yürütülen çalışmalarda da aktif rol üstlendiler. Bu çalışmalar
dinle mücadeleden, okuma-yazma seferberliğine kadar çok çeşitli faaliyetleri
kapsıyordu.

RGASPİ (Rus Sosyo-politik Devlet Arşivi)’den temin edilen
arşiv belgeleriyle de desteklenen bu çalışmada, pioner teşkilatının
Azerbaycan’daki kuruluş süreci anlatılacak ve pioner teşkilatının bu ülkede Sovyet toplumunun
inşası sürecine katkısı ele alınacaktır.
DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.