Dersim
Ayaklanması Sırasında Yaşananlar Sonrası Haydar Kang(k)’ın Dilekçesi,
Suçlamalar


Ahmet İLYAS [1]


Dersim ayaklanması, Kürt isyanları içerisinde
diğer ayaklanmalardan farklı bir yere sahiptir. Bir tür aşiret ayaklanmasına
benzeyen bu girişim merkezi hükümet tarafından cebirle bastırılmıştır. Devlet
isyanı bastırırken hukuk kurallarını bazen hiçe sayıldı ve ulus-devlet inşa
sürecini tamamlayacaklarını özellikle belirtmiştir. Dersimin dağlık bir alan
olması hasebiyle devlet isyanı bastırma konusunda sıkıntılar yaşadığı ancak ne
pahasına olursa olsun isyanı bastırmak için ciddi bir mücadele vermiştir.
Abdullah Alpdoğan’ın sivil iradesinde bölgeye yapılan hava ve kara harekâtında
ise devlet, isyancı olarak belirttiği kişilere karşı ciddi bir mukavemet
göstermiş, arşivdeki belgelere göre birçok köy de yakılmıştır.


Bu çalışmada Dersim İsyanı sırasında devlet
tarafından bilerek ve istenerek Tunceli’nin Hozat Kazasının Ağzunik köyünde
ikamet eden Haydar Kang’ın annesinin ve kardeşi ile yeğenlerinin öldürülmesi ve
yakılması iddiasıyla hak arama mücadelesi yer almaktadır. Haydar Kang’ın
kardeşi İbrahim Kango’nun önce olayı telgrafla hükümete bildiriyor. Kango
telgrafa cevap alamayınca bu defa da 1949 yılında Haydar Kang tarafından
meclis, hükümet ve adalet bakanlığına yazdığı şikâyet dilekçesi yazmıştır.
Çalışmada Kang’ın başvurduğu resmi merciler ve aldığı cevaplar yer almaktadır.
Çalışmanın sonunda Dersim Olayı özelinde Haydar Kang olayına yönelik bir
değerlendirme yer almaktadır.


DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.