ÇARLIK RUSYASI ve Pugaçev
Ayaklanması


KAYNAK
: http://www.serenti.org/pugacev-ayaklanmasi/
 

Savaş Yücel
Sipahioğlu
| 25 Şubat 2017 |


Dar anlamıyla Pugaçev Ayaklanması,
1713-75 yılları arasında yaşanmış ve bütün Rus tarihinin 1917 Devrimi
öncesindeki en büyük halk hareketine işaret etmek için kullanılsa da, aslında
1762’den başlamış ve Pugaçev’in idamına kadar sürmüş, iç savaş benzeri bir
huzursuzluğun en yaygınlaştığı an ve doruk noktasıdır.


1762 yılında Rusya tahtında olan Çar III. Petro, 186
gün sürecek olan hükümdarlığı sırasında yaptığı reformlarla soyluları ve toprak
sahiplerini karşısına almıştı. İktidarının son günlerinde, toprak sahiplerinin
devlete hizmet etme zorunluluğunu kaldıran bir ferman yayınlayarak bu durumu
düzeltmeye çalışsa da artık geç kalmıştı.  Bu fermandan kısa bir süre
sonra Çar III. Petro, kendisini boşayacağından korkan karısı II. Katerina
tarafından bazı imparatorluk muhafızlarının desteğiyle tahttan indirildi, daha
sonra da Katerina’nın yandaşları tarafından 17 Temmuz 1762 tarihinde
Petersburg’ta öldürüldü.


Fakat bu kısa iktidar döneminde III. Petro
kendini köylülere sevdirmeyi başarmıştı. Çünkü Çar’ın reformları içinde yoksul
köylüler için belki en önemlisi, köylülerin toprak sahipleri tarafından
öldürülmesinin artık Rusya’da yasal olarak suç kabul edilmesiydi. Köylüler
kendilerinin; Tanrının temsilcisi, kendi “Küçük Babaları” ve adaletin kaynağı
Çar’a hizmet edebilsin diye toprak sahiplerine tabi kılındığına inanıyorlardı.
Bu yüzden, III. Petro’nun fermanının ve ölümünün haberi yayılır yayılmaz,
toprak sahiplerini özgürleştiren fermanın yanı sıra, ülke ölçeğinde bir “kara
bölüşüm” buyuran ikinci bir fermanın var olduğuna ilişkin bir söylenti yayıldı.
Bu söylentiye göre, soylular bu ikinci fermanın geçerlik kazanmasını önlemek
üzere Çar’ı devirmişler, onun yerine aslen bir Alman prensesi olan Katerina’yı
geçirmişlerdi. Ancak Çar ölmemişti, kaçmayı başarmıştı, kurtulmak için sadık
uyruklarının yardımına gereksinim duyuyordu. Daha 1762’de Çar’ı kurtarmak ve
efsanevi “kara bölüşüm” fermanına işlerlik kazandırmak için köylüler ayaklandı.
1769’da bastırılana kadar ayaklanmaya 150 bin kişi katıldı.


Hoşnutsuz olan yegâne kesim köylüler
değildi. Merkezi devlet iktidarını pekiştirdikçe, geleneksel olarak yarı-özerk
bir statü korumuş olan halkların ayrıcalıklarını kaldırıyor, göçebe Don
Kazaklarını yerleşik bir hayata zorluyordu. 1772’de Ural Kazakları ayaklandı
ancak kısa sürede sindirildiler.


Yemelyan Pugaçev Adında Sahte Bir Çar


Köylülerin ayaklandığı dönemde 1768
Osmanlı-Rus savaşında yaralanmış olan Yemelyan
Pugaçev
(Yemelyan Ivanovich Pugachev) adında bir Don Kazakı, ordudan izin
verilmiş olarak köyüne dönüyordu. Yaraları iyileşince orduya dönmek yerine eski
müminlerden oluşan dini bir gruba katılıp onlarla birlikte gezgin bir hayat
yaşamaya başladı. St. Petersburg’a doğru giderken asker kaçağı olduğu anlaşılıp
Sibirya’da sürgüne gönderildi. Mahkum olduysa da 1772 Şubat’ında kaçmayı başardı
ve soluğu İyatksi kentinde aldı.


Yemelyan Pugaçev aslında sıradan, hiçbir
özelliği olmayan, silik, göze batmayan bir karakterdi. Ama müthiş bir yeteneği
vardı: Baron Munchausen’i bile kıskandıracak derecede yalan söyleyebiliyordu.
Üstelik bu yalanları öylesine güzel süslüyor, öylesine ayrıntılı anlatıyordu
ki, onu dinleyen herkes bu yalanlarına inanıyordu. Değil İstanbul’da oturmak,
Osmanlı payitahtını uzaktan bile görmemişti ama çevresindeki herkesi
İstanbul’da 12 yıl oturduğuna bile inandırmıştı.  Ve yine bir gün İyatksi
kentinde edindiği yeni dostlarından birinin kulağına en büyük yalanını söyledi:
“Söylediklerimi iyi dinle! Diğerlerine söyleyip söylememen umurunda değil ama
bilmen gerekir ki ben Çar III. Petro’yum…”


Çar III. Petro’nun İyatksi kentinde olduğu
kısa süre sonra herkesin dilindeydi artık. Her gün yüzlerce insan Pugaçev’in
kaldığı hana onu görmeye geliyor ve bağlılıklarını bildiriyordu. Elbette onun
Çar olmadığını bilenler de vardı ama bu durumu kendi çıkarları için kullanmak
istediklerinden herkesten daha fazla onun Çar III. Petro olduğuna yemin
ediyorlardı.


Sonunda sahte Çar, 17 Eylül 1773’te
herkesi kendi tarafında savaşmaya çağıran bir bildirge yayınladı. Bildirgede
özetle şöyle diyordu:


Bütün Rusya’nın mutlak
imparatoru ben Petro Fyodoroviç’ten siz halkıma…


İmzaladığım bu bildiri
Kazaklara bir çağrıdır. Atalarınız Rusya çarlarına nasıl hizmet ettiyse, siz de
bana hizmet edeceksiniz. Kazaklar, Kalmuklar ve Tatarlar benim peşimden
gelirseniz eğer, bu ülkede eski günlerdeki rahatınıza ve huzurunuza
kavuşacaksınız. Söz veriyorum…


1773’te bu bildirgeyle herkese özgürlük ve
huzur vaat ederek isyanı başlattığında Pugaçev çok zengin bir isyan geleneği ve
birikimini devraldı. Yüz yıl önce Stenka Razin ayaklanmasında yer almış bütün
unsurlar; serfler, Don Kazakları, eski müminler çok daha geniş bir ölçekte
kendisinin öldüğü zannedilen Çar III. Petro olduğunu iddia eden Pugaçev’in
saflarında toplanmaya başladı.


Orenbug kalesi üzerine yürüdüğünde 2 bin
500 kişilik küçük bir ordusu olan Pugaçev, Aralık ayı geldiğinde 30 bin kişiyi
bulan ordusuyla bütün Güneydoğu Rusya’yı kontrolü altına aldı. Bölgedeki toprak
sahipleri mallarını mülklerini bırakıp Moskova’ya doğru kaçmaya başladılar.


Ancak Pugaçev isyanının sonu, daha önceki
köylü ayaklanmalarından farklı olmadı. Bölgeyi kontrol altına almasına karşın
Orenburg kuşatması çok uzamıştı. 1774’de Osmanlı-Rus Savaşı’nın Küçük Kaynarca
Antlaşması ile sona ermesi üzerine, II. Katerina Rus tarihinin en ünlü
generallerinden biri olan Alexander Suvorov’un önderliğinde güçlü bir orduyu
Pugaçev’in üzerine yolladı.


1774’de yapılan savaşta yenilen Pugaçev,
Stenka Razin gibi kuvvet toplamak üzere Ossa kentine çekildi. Ne var ki
çevresindekiler ona olan inançlarını artık yitirmişler ve Ruslarla barış
yapmanın tek yolunun Pugaçev’i teslim etmek olduğunu anlamışlardı. L. Tvorogov,
 F. Çumakov, İ. Fegulyev gibi Kazak komutanlar Çar’la anlaşarak yüklü bir
para karşılığında 15 Eylül 1774’te Pugaçev’i İyatski’ye götürüp Rus ordusuna
teslim ettiler. Bir kafese kapatılmış ve yanında 200 Kazak zincire vurulmuş
halde Simbirks’e doğru yola çıkarken Pugaçev’in öncülüğündeki köylü ayaklanması
da sona ermişti. 4 Kasım 1774’de Moskova’ya getirilen Pugaçev günlerce süren
sorgulamadan sonra 21 Ocak 1775’te Moskova’nın Bolotnoy Meydanı’nda kendisine
hep sadık kalan silah arkadaşlarıyla birlikte asıldı.


Pugaçev ayaklanmasının en doğrudan
sonuçlarından biri Kazaklar arasında yoğun bir askere alma kampanyasının
başlatılması oldu. Böylelikle gelecekte Kazakların köylü ayaklanmalarının
askeri gücü olma potansiyeli sona erdirildi. Diğer yandan Pugaçev aristokrasiyi
II. Katerina’nın yeni reformlarına ikna etmesinde etkili oldu. 1775’te II.
Katerina’nın ilk uygulamalarından biri Rusya’yı elli eyalete ve her eyaleti de
belli sayıda kazaya bölerek, bürokrasiye daha akılcı bir görünüm kazandırmaya
çalışmak oldu.


Bu isyan ve sonrasında yaşanan
huzursuzluklar Çariçe II. Katerina’ya Rusya’da oldukça kalabalık bir
nüfusu olan Müslümanların durumlarından hiç de memnun olmadığını göstermişti.
Ruslar, Müslümanların oldukça yoğun olduğu Kazak bozkırları ve Türkistan
boyunca ilerlemek ve özellikle burada kalıcı olmak
istiyorlarsa kendilerinin İslamiyete düşman olmadıklarını
kanıtlamaları ve Müslüman halkı saflarına çekmeleri gerekiyordu.
Böylece  22 Eylül 1788 tarihli bir  fermanla, merkezi Ufa
olan  Orenburg
Mahkeme-i Şeriyesi
adıyla bir müftülük kurulması
kararlaştırıldı. Dini hizmetlerin tek bir merkezden yönetilmesiyle Çarlık,
Müslümanlar üzerinde bir kontrol mekanizması kurmuş olacaktı.


Pugaçev’in isyanından en çok zarar gören
uluslardan biri de Başkurtlar oldu. Çünkü Pugaçev Orenburg kalesinini
kuşattığında Ufa Valisi isyanın bastırılması için Rus ordusunun ilk Başkurt
subayı olan Salautat’ı (Salavat) görevlendirmiş ama Salauat isyanı bastırmak
yerine Pugaçev’in safına geçmişti. Üstelik tüm Başkurt beylerine mektup yazarak
isyana destek olmalarını istemiş, bu çağrıya ilk katılan ise babası Yulat
olmuştu. İsyan bastırıldıktan sonra Ruslar tüm güçleriyle Başkurtların
üzerine yürüdüler.  Ve Başkurt topraklarına yerleştirilen binlerce Rus ile
bölge Ruslaştırılmaya başlandı.