“Avrupa ikidir” gerçeğini
unutmamamız lâzım !


Bir kısım öğrencisiyle Boğaziçi’nde
geziye çıkan İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Alman asıllı Prof. Fritz
Neumark öğrencilerinden birinin “ Avrupalılar bizi neden sevmez, Hocam? Sualine
şu cevabı verir;


– Çok samimi olarak itiraf edeyim ki,
Avrupalı, Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin
Türk ve İslam düşmanlığı Hristiyanlar’ın hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine
gelince;


1- Müslüman olduğunuz
için sevmez. Ama, olaki laik olmak şöyle dursun, Hristiyan olsanız da size
düşman olarak bakmaya devam eder.


2- Sizler farkında
değilsiniz ama, onlar şu gerçeğin farkındadırlar; Tarihten Türk çıkarılırsa
ortada tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü
tarihlerin yeniden yazılması gerekir.


3- Avrupa’nın pazarı
idiniz. Şimdi Avrupa’yı Pazar yapmaya başladınız.


4- En az 400 yıl
Avrupa’da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz.


5- Selçuklular
Anadolu’yu, Osmanlılar ise Orta Avrupa ve Balkanları Haçlı Ordularına mezar
ettiler.


6- Sizi silah ile
yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hakimiyet sağladılar. Önce
giyiminizden hayat tarzınıza kadar; ahlaki değerlerinizi yıpratmaya başladılar,
sonra da kendi içinizde sizi bölmeye başladılar.


7- Selçuklu ve bilhassa
Osmanlı, İslamiyet uğruna her şeyini feda etmeseydi, İslamiyet bu gün belki
sadece Hicaz’da varlığını devam ettirebilirdi. Kaldı ki Vehhabiliği kuranlar da
İngiliz Dominyon Bakanlığının adamlarıdır. Batı, her yerde İslamiyet’i sapık
inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, Asr-ı Saadet’i devam ettirdi.


8- İfade ettiğim
sebeplerden kilise size kin kusmaktadır.


9- Ben Türkiye’ye
geldiğimde iki üniversiteniz vardı. Şimdi (o zaman) 19 üniversite var. Osmanlı
zamanında ise her yerde bir medrese vardı. Tarihinize bakın! Her medresede ilim
tedrisatı vardı. İlk denizaltıyı Osmanlı’nın yaptığını çoğunuz bilmiyorsunuz
belki de ama Avrupa bunu biliyor.


10- Sizler, gerçek
hüviyetinize, kimliğinize döndüğünüz zaman Avrupa’nın refahı ve medeniyeti
yıkılır. Ama bu şartlar da çok zor…


[Ord. Prof. Fritz Neumark
(1900-1991), Hitler’den kaçarak 1933’te Türkiye’ye gelir. İstanbul Üniversitesi
İktisat ve Hukuk fakültelerinde dersler vermiştir…  ALINTIDIR…