Hazel
ÇAĞAN ELBİR
: AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI
SEÇİMLERİ


23-26 Mayıs
2019 tarihlerinde Avrupa Parlamentosu (AP)’nun üyelerini belirlemek için beş
yılda bir yapılan seçimler gerçekleştirilmiştir.


Seçim için AB
vatandaşları, 23 Mayıs’ta İngiltere ve Hollanda, 24 Mayıs’ta Çek Cumhuriyeti ve
İrlanda, Slovakya, Malta ve Letonya 25 Mayıs’ta, Almanya, Avusturya, Belçika,
Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, İspanya,
İsveç, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan,
Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Yunanistan’da da 26 Mayıs’ta oy
kullanmıştır.[1]


Almanya’da 2014
seçimlerine göre 7 puandan fazla kaybeden Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (Christlich Demokratische Union
Deutschlands – CDU
) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (Christlich-Soziale Union – CSU)
kaybına rağmen %28,7 oyla birinci parti olmuştur. İkinci ise %20,7 oy ile
Yeşiller olmuştur. Aşırı sağ parti Almanya için Alternatif Partisi (Alternativ für Deutschland – AfD)
üçüncü parti olarak yerini almıştır. Ancak aşırı sağ parti oylarını %7’den %10’a
çıkararak aşırı sağın Avrupa’da güç kazandığının vahim örneklerinden biri
olduğunu göstermiştir. 


Aşırı sağın her
zaman güçlü olduğu yer olan Avusturya’da ise ırkçı söylemleri ile bilinen
Sebastian Kurz’un partisi, Avusturya Halk Partisi (Österreichische Volkspartei – ÖVP) kaset
skandalı dolayısıyla oy kaybetmiş olmasına rağmen %34,9 ile birinci, Sosyal
Demokrat Parti %23,4 ve yine aşırı sağ partilerden Özgürlük Partisi %17,2 ile
üçüncü olmuştur.


Belçika’da da
durum farklı değildir. Sağ ve aşırı sağ partiler oyları paylaşmıştır. 


Fransa’da da
Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olan Marine Le Pen’in aşırı sağ partisi Ulusal
Cephe (Rassemblement
National
) %23,53 oyla ilk parti olarak çıkmıştır.[2]Fransa’da dikkate çeken bir gelişme
Yeşiller’in %13,3 oyla kendilerini göstermesidir. Yeşiller aldıkları oy oranı
ile merkez sağ Cumhuriyetçileri ve sosyalist koalisyonu geride
bırakmıştır. 


Yalnız bu dört
AB üyesi devlete bakıldığında dahi seçim sonuçları Avrupa’daki azınlıklar,
göçmenler ve Müslümanlar açısından vahim bir tablo sunmaktadır. Sonuçlara göre
Avrupa Halk Partisi (European
People’s Party – EPP
) en fazla oy alan grup olarak dikkat
çekmektedir. 


Avrupa
Parlamentosu’ndaki gruplara bakıldığında bilhassa EPP dikkat çekmektedir. Çünkü
EPP seçim propagandasının yanı sıra Avrupa Komisyon Başkan Adayı EPP Başkanı
Manfred Weber’i aday göstermiştir. Daha önce, Weber ve Türkiye ile ilgili
talihsiz açıklamalarına AVİM analizlerimizde yer vermiştik[3]. Özetle, EPP Başkanı Weber’in Türkiye’nin
AB üyeliğine her ne pahasına olursa olsun engel olacağını söylemek mümkündür.
Peki diğer Avrupa Komisyonu Başkan adayları kimlerdir ve Avrupa Komisyonu
Başkanlığı neden önemlidir?


Avrupa Komisyon
Başkanı Adaylarını tanımadan önce Avrupa Komisyon Başkanı’nın görevlerinin
neler olduğunu hatırlamakta yarar vardır. Komisyon Başkanı Avrupa Birliği
Zirvesi tarafından ve Avrupa Parlamentosu seçimleri dikkate alınarak nitelikli
çoğunlukla[4]belirlenir[5]. Başkan Avrupa Parlamentosundan onay
alırsa yeni başkanın seçmekle yükümlü olduğu komiserler de Avrupa Parlamentosu
tarafından dinlenecek ve soru-cevap yöntemi ile komiserlere mercek
tutulacaktır. Halkın sorularına da cevap vermesi beklenen komiserler listesi toplu
olarak, Avrupa Parlamentosu tarafından ya kabul edilecektir ya da
reddedilecektir. Kabul edilen başkan ve komiserler listesi tekrar nitelikli
çoğunluğun arandığı bir Avrupa Parlamentosu oylamasından sonra Konsey’den
geçerek göreve başlayacaktır[6]. Avrupa Komisyonu Başkanı protokol
düzeninde “devlet başkanı” statüsünde bulunmaktadır.


Anlaşılacağı
üzere, Avrupa Konseyi Başkanlığı ve 28 kişilik komiser kabinesinin seçimi
oldukça karmaşıktır. Bu karmaşıklık yalnız seçimin “yazılı kısmı”na mahsus
değildir. Yazılı olmayan beklentiler de mevcuttur. Bu beklentiler ülkeden
ülkeye değişiklik göstermektedir. Fransa müstakbel Komisyon Başkanı’nın mutlaka
Fransızca bilmesi gerektiğini ifade eder. Başka ülkelerin beklentileri de uzun
bir süredir birlik üyesi olan, Avro kullanan ve Schengen’e dahil olması
gerektiğini vurgulamaktadır[7]. Bu kıstaslara uygun ülke sayısı oldukça
azdır. Ayrıca ne kadar uzun zamandır birlik üyesi olması gerektiği yeteri kadar
açık değildir. Süre kısıtlaması olmadığı zaman dahi 16 AB üyesi devlet[8]bu konum için uygun adayı çıkaracak gibi
görülmektedir. Süre kısıtlaması olduğu takdirde yelpaze daha da daralacaktır.
Bu kadar kısıtlı üye devlet sayısının AB nasıl demokratik bir şekilde idare
edeceği ise endişe vermektedir. 


Avrupa
Komisyonu Başkanlığı adaylarından bahsedecek olursak en dikkat çekici ismin
Avrupa Parlamentosu’ndaki nüfuzlu grup olan EPP’nin lideri Manfred Weber
olduğunu görürüz. Diğer adaylar, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans
Timmermans, Muhafazakâr Reformist Grup üyesi Jan Zahradil, Rekabet Komiseri
Margrethe Vestager, Yeşiller grubu lideri Ska Keller ve Avrupa Sol Grup lideri
Nicanor Cue’dir. 


Hatırlanacağı
üzere tüm adaylar arasında Manfred Weber Türkiyenin AB üyeliğine açıkça karşı
çıkan adaydır. Adaylar Margrethe Vestager ve Jan Zahradil dışındaki diğer
adaylar Türkiye’nin AB üyeliğine çok sıcak bakmasalar bile bunu Avrupa
Komisyonu Başkanlık seçimlerinde propaganda malzemesi haline getirmemişlerdir.
Weber bu söylemi ile Türkiye’ye yönelik dışlayıcı ve düşmanca bir atmosfer
oluşturmaya çalışmaktadır. Türkiye’yi seçim malzemesi yaparak hiç idari
tecrübesi olmadığı halde Avrupa’yı uluslararası alanda temsil etmeye yeltenmesi
ise son derece cüretkârdır. Weber bakımından olumsuz olan durum ise Fransa
Cumhurbaşkanı Macron tarafından desteklenmemesidir.


Adaylar
arasında Weber’in en güçlü rakibinin propaganda çalışmaları ve AB’nin cinsiyet
eşitliği çalışmaları dolayısıyla Margrethe Vestager’in olduğu bilinmektedir.
Margrethe Vestager, Türkiye’nin durumunu propaganda malzemesi haline getirmek
yerine daha gerçekçi bir tablo çizmektedir. Türkiye’nin uzun bir yolu olduğunu
ama  şartlar her iki taraftan da sağlandığı takdirde Türkiye’nin
AB’nin bir parçası olmasını umduğunu belirtmiştir[9].


Avrupa
Komisyonu Başkanı ise hala seçilebilmiş değil. Hala kesinleşmemiş olması
Manfred Weber’in iddia edildiği gibi güçlü bir aday olmadığını ortaya
koymaktadır. Öte yandan EPP’nin Weber’i tekrar seçmiş olması ise Avrupa
Parlamentosu’nun tarihinde talihsiz bir seçim olarak değerlendirilmelidir.
Aşırı sağ ile özdeşleşen beyanlarına rağmen -belki de bundan dolayı- Weber’in
yeniden EPP başkanı seçilmesi kuşkusuz EPP imajına kara bir leke olarak
düşmektedir.


[1]“Avrupa Parlamentosu Seçimleri: Ülke Ülke Seçim
Sonuçları”, euronews,
27 Mayıs 2019, https://tr.euronews.com/2019/05/27/avrupa-parlamentosu-secimleri-ulke-ulke-secim-sonuclar


[2]“Avrupa Parlamentosu Seçim Sonuçları Açıklandı”, sözcü, 26 Mayıs
2019, https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/avrupa-parlamentosu-secim-sonuclari-aciklandi-4937250/


[3]Hazel Çağan Elbir, “Avrupa Komisyonu Başkan Adayı
Politikalarını Türkiye Üzerinden Yürütmeye Devam Ediyor”, avim.org.tr, 6 Aralık
2018, https://avim.org.tr/tr/Yorum/AVRUPA-KOMISYONU-BASKAN-ADAYI-POLITIKALARINI-TURKIYE-UZERINDEN-YURUTMEYE-DEVAM-EDIYOR


[4]Nitelikli Çoğunluk: Üye sayısının yüzde 55’i, AB
nüfusunun yüzde 65’idir.


[5]T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı,
“Avrupa Komisyonu”, https://www.ab.gov.tr/_45629.html


[6]“Avrupa Komisyonu Başkanı Nasıl Seçilecek ve Kim
Olduğu Neden Önemlidir?”, https://tr.euronews.com/2019/05/31/avrupa-komisyonu-baskan-nasil-secilecek-ve-kim-oldugu-neden-onemli


[7]“Avrupa Komisyonu Başkanı Nasıl Seçilecek ve Kim
Olduğu Neden Önemlidir?”, https://tr.euronews.com/2019/05/31/avrupa-komisyonu-baskan-nasil-secilecek-ve-kim-oldugu-neden-onemli


[8]AB üye devleti, Schengen vizesi, Avro kullanımı göz
önünde bulundurulduğunda; Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Estonya,
Finlandiya, İspanya, İtalya, Hollanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz,
Slovakya, Slovenya, Yunanistan (kaynak: visualcapitalist.com, 2018)


[9]“Teknoloji Devleri de Diğer Şirketler Gibi
Vergilendirilmeli”, Dunya.com, 27 Mayıs 2019, https://www.dunya.com/dunya/teknoloji-devleri-de-diger-sirketler-gibi-vergilendirilmeli-haberi-446106