Hazel
ÇAĞAN ELBİR
/// AVRUPA BİRLİĞİ YÖNETİMİ YENİLENİYOR : TUSK’UN EEP
BAŞKANI OLMASI NELERİ DEĞİŞTİRECEK ????
 

Analiz No : 2019 / 32
29.11.2019


Geçtiğimiz
hafta, %93 oyla Avrupa Halk Partisi (İng. European People’s Party, EPP) başkanlığına,
tek aday olan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk getirilmiştir.
Avrupa’da tarafsız yaklaşımı ile ön plana çıkan Donald Tusk’ı EPP Başkanlığı
dolayısıyla tebrik ediyoruz. 


Donald Tusk,
EPP başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada önemli bulduğu ve üzerinde
durulmasının gerekli olduğunu belirttiği konulara da değinmiştir. Bunlar,
güvenlik, kimlik, göç ve popülizm ile mücadeledir. Konuşması sırasında bilhassa
güvenlik ve kimlik konularının önemini yitirdiğini vurgulamıştır. Güvenlik ve
kimlik konusundaki sert çıkışlarda korkunun rol oynadığını söylemiş, korkunun
ortadan kaldırılması için ise toplumun desteğine ihtiyaç olduğunun altını
çizmiştir. 


Avrupa Birliği’nin
en önemli konularından biri güvenliktir. Avrupalı siyasetçiler güvenlik
sorununu AB’ye gelen sığınmacılarla ilişkilendirmektedir. Bu da göçün bir
problem olarak algılanmasına, gelen yabancılar ‘yüzünden’ ‘Avrupalı yaşam
biçiminin korunması’ gerektiği fikrinin benimsenmesine yol açmaktadır.
‘Avrupalı yaşam biçiminin korunması’ fikri göçmenleri hedef almakta, popülizmi,
yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı tetiklemektedir. Bu sebeple ilgili başlık
değiştirilerek ‘Avrupalı yaşam biçiminin özendirilmesi’ şeklini almıştı. Tusk
da EPP başkanı olarak seçildikten sonra kürsüde konuşması sırasında bu
hassasiyeti dile getirmiştir. Özellikle popülizm ve yabancı düşmanlığına
ilişkin Donald Tusk’ın hassasiyetlerini AVİM olarak paylaşıyoruz.


Donald Tusk’ın
Zagreb’de EPP’nin Başkanı olarak yaptığı ilk konuşmanın gerçekleştiği
toplantıda Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serzh Sargsyan da bulunmuştur.[1] EPP’nin kongresi sırasında Sargsyan
da konuşma yapmıştır. Konuşması sırasında bir kongrede yer almaması gereken
konuları gündeme getirmiştir. Azerbaycan topraklarının %20’sini işgâl ederek
sözde bir devlet kurulmasına destek olduğunu açıkça dile getiren Sargsyan,
Azerbaycan’ın kendini ve topraklarını savunmasını sözde devlet ve Ermenistan
için tehlike olarak gördüğünü söylemekle kalmamış, meşru olmayan işgalci bir
devlet için AGİT Minsk grubunun uluslararası kamuoyunun desteğini almanın da
önemli olduğunu ifade etmiştir. Bu konuya ilişkin sözlerini, sözde devletin
Azerbaycan’ın hiçbir zaman parçası olmayacağını ve bu sorunun askeri bir çözümü
olmadığını da söyleyerek bitirmiştir. Burada üzerinde durulması gereken
husus, Avrupa Parlamentosu’nun siyasi bir grubunun kongresinde meşruiyeti olmayan
bir devlet hakkında konuşulabilmesidir. Ancak Ermenistan yetkilerinin
kendilerinin de bildiği bir gerçek vardır: Bahsi geçen devlet meşru değildir.
Bu konunun gündeme gelme sebebi işgalci olmalarına rağmen rüzgârı kendi
arkalarına almak isteklerinden kaynaklanmaktadır. Buna mukabil, bu konuşma ile
ilgili olarak rahatsız edici bir nokta daha bulunmaktadır. O da tarafsızlığı
ile şimdiye kadar olumlu bir portre çizmiş olan Donald Tusk’ın bu konuşmanın
yapılmasına nasıl müsaade ettiğidir. Söz konusu konuşmanın içeriğine tepki de
gösterilmemiştir. Böyle bir durum Tusk’ın bulunduğu koltuğun ağırlığıyla ve
isminin saygınlığıyla bağdaşmamıştır. 


Yeni dönemde
EPP Başkanı Donald Tusk’ın hassasiyetleri arasına Azerbaycan’ın işgâl edilmiş
topraklarında kurulan meşruluk kazanmamış olan bir devleti eklemesini de
temenni ediyor, kendisine görevinde başarılar diliyoruz.


[1] “Serzh Sargsyan: Today the voices of those who
blame me yielding power to populists become more prominent”, panaroma.am, 21
Kasım 2019, https://www.panorama.am/en/news/2019/11/21/Serzh-Sargsyan-EPP-Congress/2199692