TÜRKÜM İLE
TÜRKİYELİYİM ARASINDAKİ FARK ANCAK BUKADAR GÜZEL ANLATILIR !!!
BİR YAHUDİ, TÜRK
OLABİLİR Mİ ?
Türk ve Türkiyeli kavramlarının ortalıkta dolaşması kesinlikle gizli bir
bölücülük. İlginç ve güzel bir mozaik olan Türkiye’nin yapısını kökünden
sarsmaya dengeleri alt üst etmeye sebebiyet verebilecek bir durumla karşı
karşıyayız gibi geliyor bana.
Ben ecdadı 1492 yılında İspanya’daki engizisyondan kaçıp Osmanlı Türkiyesince
kucak açılmış ve kabul edilmiş, Yahudi dinine mensup bir Türk vatandaşıyım.
1955 yılında doğup 1961 yılında ilkokul 1.sınıfına girdiğim günden itibaren
“Türküm doğruyum çalışkanım” tümceleri ile beynime benim Türk olduğum
kazıldı.
Bayrağım ve Milli Marşımın ne olduğu öğretildi ve Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olarak kurucusu Atatürk’ün söylediği “Ne mutlu Türküm
diyene” sözünü okul duvarında, kitabında ve her türlü malzeme nin üzerinde
öğrenerek bilinçlendirilerek büyüdüm.
Şimdilerde birileri kalkacak ve bana “yok kardeşim sen Oğuz ve Kayı
boylarından, Orta Asya’dan gelmediğin için Türk değil Türkiyelisin”


diyecek ve ben de “ha peki haklısınız diyeceğim”.
Hadi canım sen de…
Ne olacak benim 50 yıllık eğitimim, öğrenimim. Ne olacak 32 yaşına gelmiş
oğluma, 29 yaşına gelmiş kızıma verdiğim Türk eğitimi kimliği, şimdi kalkıp
kendilerine “kusura bakmayın çocuklar ,biz Türk değilmişiz, sadece
Türkiye’liymisiz” mi diyeceğim?
Bunun adına milleti bölmek, halkı parçalamak denmez mi? Kimse bana
üstkimlik, alt kimlik hikayeleri anlatmasın. Her birimiz bu ülkede ne
olduğumuzu biliyoruz. Dinlerimiz, ırksal veya yöresel farklılıklarımız olabilir
ve bu hiç bir zaman bizleri rahatsız etmedi. Şimdi ne oldu da birden bire
azınlık sayılacakmışım? Benim atalarım kendilerine özel haklar verebilecek
azınlık statüsünü Lozan anlaşmasında bile kabul etmemişler. “Biz Türk
vatandaşıyız” deyip azınlık haklarını red etmişlerdir.
Lütfen dikkat edelim. Birileri Türkiye ile oynamak istiyor. Yarın öbür gün
bakacaklar ve “eee bakın sizin tamamınız Türk değilmiş. 70 milyon Türk’ten
şu kadarı Kürt, şu kadarı Alevi, şu kadarı Süryani, şu kadar Keldani, b u
kadarı Laz, öbürleri Yahudi, bilmem ne kadar Ermeni, kala kala 1 milyon Türk
kaldı. Bu kadar Türk için de bu kadar 777 bin kilometre kare arazi fazla. Gelin
şunu efendi efendi paylaşın”
diyecekler.

Ne olacak o zaman ?


Gözümüzü 4 değil 24 açsak yetmez, bu iş yanık kokuyor. Sizi bilmem, bana Türk değil de Türkiyeli denmesi
beni rahatsız eder.
Rafael Sadi