Cazim GÜRBÜZ : Özbek ve
Türkmen temizlikçi kadınlar ve Turancılık…


cazimgurbuz@yahoo.com


“Suyu Arayan Adam”da Şevket
Süreyya Aydemir anlatır.


Birinci Meclis’te,
ikinci grubun liderlerinden ve Atatürk’ün en sert muhaliflerinden Hüseyin Avni
Ulaş’la (Ulaş da, Aydemir de asteğmendirler o yıllarda) birlikte 1.Dünya
Savaşı’nın son günlerinde Sarıkamış yakınlarında bir köyde, bir ahırın
sekisinde hayvanlarla birlikte, gübre kokusu içinde gecelemektedirler.


Başkumandanlıktan bir
zarf gelmiştir askere tebliğ edilmek üzere.


Yolda açamamışlardır,
ahırda açar, fiske lambası ışında okurlar.


Enver Paşa şöyle emir
buyurmaktadır:


“Medeniyeti daha
ilerilere götürün!” Şevket Süreyya der ki “Gülelim mi ağlayalım mı
şaşırdık, ahırda geceleyen biz, medeniyet götürecektik, hem de
ilerilere…”


Neden hatırladım bu anekdotu biliyor
musunuz?


Özellikle İstanbul’da çok sayıda
Özbek ve Türkmen temizlikçi kadın çalışıyor…


Düşük ücretle çalışıyorlar,
çalıştıkları şirketler, ücretin çoğunu alıp bunlara sefalet payı bırakıyorlar,
hiçbir sosyal güvenceleri yok, yani sigortasız çalışıyorlar.


Laleli’de sağlıksız konutlarda
kalıyorlar.


Ve bunların büyük bir kısmı yüksek
öğrenim görmüş kimseler…


Demokrasi yok bunların ülkelerinde,
diktatör ve ona yakın duranlar aslan payını alıyorlar, halka zırnık
koklatmıyorlar, gelir dağılımı onca doğal zenginliğe rağmen son derece bozuk.


Ve hak arama özgürlüğü olmadığı için
kimse “Bu nasıl iş?” diyemiyor.


Biraz ayrıntı verelim bu ülkelerin
durumuna dair:


Özbekistan, günümüzde dünyanın
beşinci en büyük pamuk üreticisi ve ikinci en büyük pamuk ihracatçısı.


Doğal gaz bakımından dünyada ilk 10
ülke arasında.


Dünyanın en kaliteli altını da bu
ülkede üretilmekte.


İnsan hak ve özgürlüğünün zerresinin
bulunmadığı bu ülkede, halk, bunca zenginliğe karşın “açlık sınırının çok
altında” yaşamakta.


Türkmenistan, pamuk üretiminde, dünya
sıralamasında ilk 10 ülke arasında.


Zengin doğal gaz kaynakları da var.


Var ama işsizlik had safhada,
ücretlerse ortalama 50 dolar dolayında…


Türkmenistan’dan işçi göçü
yaşanmaktadır işte bu nedenle.


Göç, Türkiye ve İran’a olmakta daha
çok.


Ülkeden çıkış için pasaport almak çok
zor.


Rüşvet dönüyor bundan dolayı…


Türkiye’de onca Türkçü var, Ülkücü
var, Turancı var…


Bunlar beni, onların ezberlerini
yinelemediğim için Türkçüden, Ülkücüden, Turancıdan da saymıyorlar.


“Müptezel” oluyoruz
bunların nazarında.


E peki şimdi bunların hâli, Enver
Paşa’nın hâli değil mi?


Bunların yazdıkları, savundukları,
Enver Paşa’nın gönderdiği o gerçeğe aykırı emre benzemiyor mu?


Yahu Türk Birliği diyorsun, Türk
Dünyası’nın hangi gerçeklerle boğuştuğundan haberin yok…


Soydaşımız bu kadınların teey
oralardan gelip bu çileyi, sefaleti, hasreti çekmeleri seni hiç ilgilendirmiyor
mu?


Oralardan gelmiş, sabah kalkıyor
Laleli’den Ataşehir’e, oradan karşıda Bakırköy’de temizliğe gidiyorlar.


Bunların sosyal güvenceleri, çalışma
koşulları, ücret durumları hakkında bilgi sahibi olman, bunların halli için
uğraşmak da Türkçülük değil mi?


Bu kadınlar komünist dönemi mumla
arar olmuşlar, orada ve burada çektikleri yüzünden, Turancılık onların bir
kulaklarından girer, öbür kulaklarından çıkar…


Önce onların sorunlarını çözeceksin,
çözmek için yırtınacaksın, onların gönlünü kazanacaksın, Turan’ı ondan sonra
anlatabilirsin…


LİNK : http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ozbek-ve-turkmen-temizlikci-kadinlar-ve-turancilik-41928yy.htm