SONER
YALÇIN : BAK SANA NE ANLATACAĞIM. . ?


Bu yazacaklarımı MHP’nin “parti okulu“nda
bulamazsın. Unutturdular sana çünkü…


Gagavuz Türk‘ü Hıristiyan’dır.
Yunanistan’daki Karaman Türk’ü de Hıristiyan’dır…


Karaim ya da Hazar Türk’ü
Yahudi‘dir…


Altaylar Tengrici’dir…


Saha-Yakut Türkleri Şaman‘dır…


Uygur Türk‘ünün kimi
Budist’tir…


Azerbaycan Türk’ü ya da İran’ın
Azeri Türk’ü Şii‘dir…


Anadolu Türkmen‘i Alevi’dir…


Ne sandın?…


Türk milliyetçisi” denilince aklına
sadece Müslüman Sünni mi geliyor?…


Türk milliyetçiyiz” diyerek kimin
ahlakını kime dayatıyorsun?…


Bak kardeşim !…


Dünyada ilk “Türk Derneği” Macaristan-Budapeşte’de
1908 yılında açıldı.


Üniversitelerde ilk Türkoloji kürsüsü 1870
yılında Budapeşte’de kuruldu…


Macar Türklerini bilir misin?…


Turan fikrinin nereden doğduğunu
sanıyorsun?…


Bugün…


Sadece Devlet Bahçeli‘yi bilmekle olmaz…


Gabor Vona‘yı da bileceksin!…


Hâlâ Necip Fazıl mı okuyorsun?…


Oysa Attila Jozsef‘i okumalısın!…


Hadi Yusuf Akçura’yı Sultan Galiyev’i
bildiğini düşüneyim; Turar Rıskulov‘u ya da Ethem Nejat‘ı bilir misin?…


Sahiden “sağ nedir “sol” nedir hiç kafa
yordun mu?…


Tarihindeki Türk milliyetçi hareketler
sömürgeciliğe karşı çıkarken senin neoliberalizme/ vahşi kapatilizme karşı
neden hiç sesin çıkmıyor?…


Evet sen kardeşim!…


Türk milliyetçileri” adını kullanarak
kimin ahlakını kime dayatıyorsun?…


Kızma bana !…


Bak sana bir Türk efsanesini hatırlatayım…


Cengiz Aytmatov’u bilirsin. Kırgız Türk’ü…


Türk birliğinin yılmaz savunucusu. Dünya
edebiyatına armağan ettiğimiz Lenin ödüllü usta bir kalem…


1980 yılında yazdığı bir romanı var: “Gün Olur Asra
Bedel”.


Okudun mu?…


Kişinin öz köküne yabancılaşmasını anlatır.
Bunu Türk
“Mankurt Efsanesi”
ne dayandırır.


Şöyle…


Juan-Juan adlı barbar bir toplum tutsak ettiği
kişileri işe yarar köleler haline getirmek için belleklerini silerek “mankurt”
haline getirirmiş !…


Bir insanı “mankurt” yapmak
istediklerinde bak ne yaparlar:


– Tutsak kişinin saçları iyice kazınır


– Kafasına devenin boyun derisi gerdirilerek
geçirilir


– Tutsak başını yerlere vurmasın diye bir
kütüğe bağlanır


– Yürek parçalayan çığlıkları duyulmasın diye
elleri ayakları bağlı olarak ıssız bir yerde sıcak güneş altında dört beş gün
aç susuz bırakılır


– Sıcağın etkisiyle deve derisi büzülür ve bir
mengene gibi kafayı sıkıştırır


– Deve derisinin artık kafa derisiyle
bütünleşmeye başlamasıyla kazınan saçlar yeniden uzamaya başlar


– Fakat deri kafaya o kadar yapışır ki zaten
sert olan deve derisi sıcağın etkisiyle iyice sertleşir ve uzayan saçlar deriyi
delip uzamasına devam edemez


– Bu nedenle saçlar kafanın dışı yönünde değil
içine doğru uzamaya başlar


– Sıcaktan büzüşen deve derisinin kafatasına
yaptığı baskı ve kafanın içinde ters yönde uzayan saçların kafatasını delip
beyne doğru ilerlemesiyle tutsak kişi büyük acılar çeker


– Beşinci günün sonunda tutsakların çoğu ölür


– Sağ kalan tutsak ise zamanla kendine gelir;
yiyip içerek gücünü toparlar.


– Ama o artık bir insan değildir; ölünceye
kadar geçmişini hatırlamayan “mankurt” olmuştur.


Artık hafızası yoktur…


Kim olduğunu hangi soydan geldiğini anasını
babasını ve çocukluğunu bilmez hale gelir.


Artık düşünemez…


İnsan olduğunun farkında değildir. Ağzı vardır
dili yoktur. Kaçmayı dahi düşünmeyen hiçbir tehlike arz etmeyen bir köledir
sadece. Bilinci benliği olmadığı için sadece efendisine boyun eğen bir köle…


Evet… Mankurt için önemli olan tek şey
efendisinin emirlerini yerine getirmektir…


Akıl yoksunluğunu ifade eden “mankurtlaşma”
artık bir kavram olarak kullanılmaktadır…


Anadolu’da “mankafa” derler !…


Kimbilir… Belki de Cengiz Aytmatov “Bozkurtları”
uyarmak istemektedir… Anlayana…


***


* Türk Bayrağı’nın yakılmasını
göklerden/direklerden indirilmesini protesto ettin mi?


Hayır!…


* Atatürk heykellerinin
parçalanmasını protesto ettin mi?


Hayır!…


* Bu ülkenin parsel parsel
özelleştirme adı altında satılmasını protesto ettin mi?


Hayır!…


* Türk kimliğinin-kavramının
Anayasa’dan çıkarılmak istenmesini protesto ettin mi?


Hayır!…


* Devlet nişanından devlet
kurumlarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresi kaldırılmasını protesto ettin mi?


Hayır!…


* Andımızın kaldırılmasını
protesto ettin mi?


Hayır!. .


* 23 Nisan gibi 19 Mayıs gibi
milli bayramlarının kaldırılmasını protesto ettin mi?


Hayır!…


* Soma katliamını protesto ettin
mi?


Hayır!…


* Doğa katliamlarını protesto
ettin mi?


Hayır!…


* Kaçak Sarayı protesto ettin
mi? Hayır!…


* Kuzey Irak’ta Türkmenlerin
katledilmesini protesto ettin mi? Hayır!…


* Süleyman Şah Türbesi’nden
kaçılmasını protesto ettin mi?


Hayır!…


* Ülkenin parçalanma projelerini
protesto ettin mi? Hayır!…


Peki neyi protesto ettin?…


Sadece bu ülkenin yüz akı sanatçısı
Bedri Baykam‘ı protesto ettin !…


Beyoğlu Piramid Sanat Galerisi’nde Almanya
Fransa Japonya ve ABD’den sanatçıların eserlerinin de yer aldığı “Çırılçıplak
başlıklı sergiyi “a
hlaki değerlere
aykırı bulup Taksim‘e sokağa çıktın ve “B
izler; Türk
Milliyetçileri Türk İslam Ülkücüleri Türk Milletinin ahlak değerleri ile ters
düşen ve sanat adı altında perdelenmek istenen bu çirkin sergiyi kabul
edemeyiz”
dedin…


Demek: Türk kavramının yok edilmesi Türk bayrağının
yakılması Atatürk heykelinin parçalanması Andımız’ın ulusal bayramlarımızın
kaldırılması “ahlaki değerlere” uygunmuş ki sesin çıkmadı!…


Türklüğün sadece “bacak arasına”
indirgendiğinin farkında değil misin?…