ATATÜRK & MİLLİYETÇİLİK & CUMHURİYET REJİMİ & KUVAYI MİLLİYE

Hürriyet Devrimi’nin sembol isimlerinden olan
Resneli Niyazi Bey, cesareti, vatanseverliği, sadeliği ve birleştiriciliği ile
örnek bir devrimciydi.

Atatürk: “Eğer
Meşrutiyetler olmasa idi, Cumhuriyet olamazdı. Resneli Niyazi gibi Meşrutiyet
önderlerine çok şey borçluyuz!..”der.

1908
Hürriyet Devrimi’nin ilk ateşini yakan halkın “Hürriyet Kahramanı” olarak
adlandırdığı, Resneli Niyazi Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin en fedakâr ve
disiplinli önderlerinden biridir.Giydiği başlıkta “Vatan Fedaisi” yazar. Niyazi
Bey’in, 1897 Türk-Yunan Savaşı’ndaki kahramanlığı dillere destan… Bu nedenle,
1908 Hürriyet Devrimi’nden önce de bir halk kahramanı olarak tanınıyor,
seviliyor.

2008’de, Hürriyet gazetesinden Yaşar Aksoy, torun Niyazi
Resnelioğlu ile bir söyleşi yapmış. Niyazi Resnelioğlu’nun dedesiyle ilgili
değerlendirmesi şöyle: “Dedemin Türk Devrim Tarihi içinde müstesna bir yeri
vardır. Onlar vatan için devrim yaptılar ve düşman kurşunlarıyla şehit oldular.
Vatanlarından başka hiçbir şeyi düşünmediler bile. Eşlerini ve çocuklarını bile
unuttular.”
Gösterişten
hoşlanmıyor. Büyük sevgi gösterilerinde, alkışlandığında utanıyor; ne
yapacağını şaşırıyor.

Korunaklı
bir dağ başına, “askerleriyle” birlikte yerleşip beklemiyor. İki yüz vatan
fedaisi olarak adlandırdığı askeriyle birlikte çevreyi dolaşıyor. Halkı
aydınlatan toplantılar düzenliyor. Emperyalist büyük devletlerin niyetlerini,
ülkenin içinde bulunduğu durumu, çıkış yolunu anlatıyor.

İstibdadın, “Devlete
arkasını dayamış büyük arazi ve toprak sahiplerince desteklendiğini”
açıklıyor. Laik ve vicdanlı… Bölünmeye, din ve etnik köken ayrımına şiddetle
karşı çıkıyor. Tek çıkış yolunun birlik olduğunu bıkmadan tekrarlıyor. Silahlı
çatışmaları önlüyor. Değişik etnik gruplar arasında güven ortamının oluşmasını
sağlıyor.

Niyazi Bey bir kahraman olarak tanınıyor, seviliyor. Halk ona
güveniyor.İlk önce toplum içindeki kan davalarını ve benzeri sorunları çözüyor,
barışmalarını sağlıyor. Yıllarca dağlarda gezen, köylülere eziyet eden
suçluları bile kazanmayı başarıyor. Ohri Kaymakamlığı’nın 16 Temmuz 1908
tarihli telgrafının şifre çözümü, bu durumu kanıtlıyor. Telgrafta yazılanlar
şöyle: “Radolişte, Vovolişte gibi Ohri
Malisiyesi Müslüman köylerinde sürdürülmekte olan kan davası, uzun senelerden
beri evlerinde kapanıp kalmış olanların, Niyazi Bey ve adamlarının kimini
korkutup ve kimini tehdit etmesi neticesinde, hepsi düşmanlarıyla barışıp
evlerinden serbestçe çıkmaya başladıkları öğrenilmiştir.”

Niyazi Bey en zor koşullarda bile ara vermeden beyannameler (bildiriler)
yazıyor, telgraflar çekiyor. Örgütüyle haberleşiyor. Geçtiği her köy ve
kasabada İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin köy ve kasaba merkezlerini
oluşturuyor.

İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılım yeminini, ilk
kez gizli bir ortamda değil, halkın önünde yaptırıyor.

Cesur
ama maceracı değil. Halkın ve askerlerinin korunmasına, kardeş kavgası
çıkmamasına özen gösteriyor. Adaletli olmaya, yoksulları korumaya büyük
önem veriyor. Kendi cümlesiyle aktarırsak: “Köylünün himayesini önde tutuyorduk” diye yazıyor. Alınan
yiyeceklerin ya parası ödeniyor ya da gelecek de ödeyecekleri vergilerden
düşülecek şekilde makbuz veriliyor.

Niyazi Bey “askerleriyle” birlikte 3 Temmuzdan 23 Temmuza kadar,
yani İkinci Meşrutiyetin ilânına kadar 20 gün halkı, aydınlatma ve örgütleme
çalışmasını yürütüyor. 23 Temmuz 1908 Perşembe günü, Manastır’da toplar
atılarak, büyük merasimlerle Hürriyet ilân ediliyor. Selanik ve Resne’de büyük
bayram 24 Temmuz 1908 günü kutlanıyor. Alanlar; yaşasın ordu, yaşasın İttihat
ve Terakki Cemiyeti, yaşasın millet, yaşasın hürriyet, müsavat, kardeşlik,
adalet sözleriyle çınlıyor.

Emekli olup Resne’ye yerleşen Niyazi Bey, Balkan Savaşı patlak
verince Cevdet Paşa’nın ordusuna katılıyor. Yenilgiyle biten savaştan sonra,
İtalya üzerinden İstanbul’a gitmek için Arnavutluk Avlonya iskelesinde vapur
beklerken, Balkan komitacıları tarafından,40 yaşında , 17 Nisan 1913’te üç
kurşunla sırtından vurularak şehit ediliyor.(*)
(*) Feyziye Özberk’in “Resneli Niyazi Vatan Fedaisi ve Rumeli
Dağlarından Cumhuriyete” yazısından

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir