Mustafa Kemal Atatürk,
Cumhuriyet ve Demokrasi düşmanlarına karşı, önemli belge niteliğindeki bu
yazıyı, lütfen en geniş çevrenize yayınız! Teşekkürler.
Ajan
provokatörlerin Atatürk düşmanlığı
“Bazı cahiller, Atatürk’e ve ailesine
saldırırken ünlü devlet adamları, tarihçi ve şairler onu 20. yüzyılın en büyük
devlet adamı olarak kabul ediyor.”
Prof. Dr. Hakkı Keskin, Aydınlık,  15.5.2017
hakki@keskin.de
Atatürk’e karşı on yıllardır yapılan doğrudan veya dolaylı
saldırılar artarak sürüyor. Çünkü Mustafa Kemal, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu, koruyucu temel dayanağıdır ve şeriat devleti savunucularının önündeki
en büyük engeldir.


Kendilerine tarihçi unvanı veren Mustafa Armağan, Süleyman
Yeşilyurt ve Yavuz Bahadıroğlu, TV kanalları ve dergilerde, Atatürk
düşmanlığını, Mustafa Kemal’in şahsına, annesi Zübeyde Hanıma ve manevi kızı
Afet İnan’a, hiç bir dayanağı olmayan alçakça iftiralarla sürdürmektedirler. Mustafa
Armağan, 15 Temmuz darbe öncesi yazılarında FETÖ’ye övgüler düzüyor ve “Gülen
aslanları”nı darbeye davet yazıları yazıyordu. (Soner Yalçın, Sözcü, 9 Mayıs
2017.)


FETÖ’cü iddiasıyla on binlerce kişi tutuklanırken, bu kişilere
dokunulmamış olması çok manidardır.


Ne yazık ki, on yıllardır sistematik olarak yalan, düzmece,
gerçekleri çarpıtarak ve tüm ahlâk kurallarını çiğneyerek yapılan Atatürk ve
Cumhuriyet düşmanı yayınlar, halkın belli bir kesiminde etkili olmaktadır.
Mustafa Kemal önderliğinde Türk halkının emperyalizme karşı kazandığı ulusal
kurtuluş zaferi ve Türkiye Cumhuriyeti; Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki
sömürge ülkelere örnek olmuştur.


UNESCO’NUN TANIMI


UNESCO 1963 yılındaki kararında, Atatürk “bütün insanlık içinde
gerçek bir onur simgesi” olarak tanımlanmıştır.
1981 yılında da 156 ülkenin
katıldığı UNESCO Genel Kurulu’nda oybirliğiyle Atatürk hakkında şu karar
alınmıştır: “Uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba harcamış üstün bir
kişi, olağanüstü bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk
lider, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, insanlar arasında
hiçbir renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz devlet adamı, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu.”


Atatürk hakkında yüzlerce ünlü devlet adamı, yazar, bilim adamı,
tarihçi ve şairin araştırma ve açıklamaları vardır. Bunlardan sadece bir kaçını
aşağıda veriyorum. 20. yüzyılın en büyük devlet adamı olarak kabul edilen
Atatürk’e, bu kara cahil, nankör, ahlak bozuntusu ve hain insanların saldırısı,
bizleri derinden yaralıyor.


MAZLUM MİLLETLERİN LİDERİ


Sucheta Kripalani, Hint Parlamento Heyeti
Başkanı:
Atatürk, yalnız Türk milletinin değil, özgürlüğü uğruna savaşan
bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza
kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.


Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı: Kemal
Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz
Pakistan’da, onu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak
görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever.


Emanullah Han, Afganistan Kralı: Büyük
Atatürk’ün vefatından dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu
ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye”nin değil,
bütün şarkın Ata’sı idi.


Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı:
Atatürk diğer şahsiyetlerle mukayese kabul etmez.


AVRUPA İÇİN DE BÜYÜK KAYIP


Franklin D. Roosevelt, A.B.D Başkanı:
Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince
bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim
olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.


General De Gaulle, Fransa Devlet Başkanı (Türkiye’yi
son ziyareti sırasında Anıtkabir’in altın defterine şu sözleri yazmıştı)
:
Atatürk artık rahatça ölebilirdi. Mademki ışık parlamakta, alev yanmakta ve
memleket ilerlemekte devam ediyor.


Winston Churchill, İngiltere Başbakanı: Savaşta Türkiye’yi
kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü,
yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın
onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern
Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.


Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı: Bir ulusun hayatında
bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir… Bu
olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam
niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.


KİMSEYE NASİP OLMAYAN


John F. Kennedy, A.B.D Başkanı: Atatürk,
bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham
veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider
olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan
bir imparatorluktan, özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve
bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilân etmesi ve o zamandan beri koruması,
Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve
geniş inkılâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile
gösteren bir örnek yoktur.


Albert François Lebrun, Fransa Cumhurbaşkanı: Akıllı
ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini
bırakacaktır.


Ben Gurion, İsrail Başbakanı:
“Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en
büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir
inkılapçı olmuştur.


General Metaksas, Yunanistan Başbakanı:
Atatürk yalnız Türk tarihinin büyük bir siması değil, aynı zamanda bir büyük
barış adamıdır. Onun yeni Türkiye’yi yaratan eseri, yüzyıllara intikal eden bir
anıt olarak kalacaktır.


TÜRKİYE’NİN KALBİDİR


Sir Charles Townshend, İngiliz Generali: Ben şimdiye
kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu
geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal’de büyük bir ruh
kudretinin esrarı var.


Profesör Herbert Melzig, Alman tarihçi: Istırap
çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi
değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön
göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.


Ma Shao-Cheng, Çinli yazar: Mustafa
Kemal, yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü
bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle
herkesi kendine inandırmıştır.


Profesör Morrf, İsviçre: Türkiye’yi
yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmetle eğerek
selamlarım


Comte Carlo Sforza, Eski İtalya Dışişleri
Bakanı:
Hayatının sonuna kadar ulusunun mutlak güvenliğiyle kurduğu
devletin başında kalan muzaffer kumandanın kişiliği eşi görülmemiş bir karakter
örneğidir.


İFTİHAR DUYUYORUZ


Gyula Kornis, Macar Meclis Başkanı: Türkler
ona çok haklı olarak Atatürk dediler ve kendilerini baba tanıdılar. Gerçekten
de O, ulusunu seven ve ulusu için didinen bir baba olmuş ve yurdunu çok az bir
zamanda verimli, yaratıcı bir gelişmeye yöneltmiştir.


General Douglas Mc Arthur:
Asker-Devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi,
Türkiye’nin dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını
sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil
eden, kendine güvenme ve dayanım duygusunu vermiştir. Ben Atatürk’ün sadık
arkadaşlarından biri olarak büyük iftihar duyuyorum.


Prof. Dr. Vitali Şeremet, Rusya Bilimler Akademisi: Atatürk’ün
‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ düşüncesi ölümsüzdür. Atatürk’ün son zaferini,
savaşta kazanılan zafer olarak değil, bütün dünya uygarlığı için önem taşıyan
sosyal kültüre sahip bir insanın zaferi olarak adlandırıyorum.


Lord Kinross, Iskoç yazar:
Atatürk bir yandan savaş adamıdır; öte yandan da barış adamıdır. İçindeki büyük
askeri deha, ulusunu çökmekten kurtarmış; gene içindeki devlet adamı niteliği,
hayatına ışık saçtığı milletinin yeniden doğuşunu sağlamıştır.


AYDINLATAN GÜNEŞ


Cornelius Bıschoff, Alman Edebiyatçı:
Atatürk yüzlerce yıllık bir imparatorluk yönetiminin yıkıntıları üzerinde
demokratik bir toplum ve devlet kuran bir dehadır.


Reklamdan sonra devam ediyor


Prof. Dr. Jorge Blanco Villalta, Arjantinli
diplomat:
Atatürk, yalnızca tüm zamanların en iyi komutanlarından biri
değil, aynı zamanda siyaset kuramının büyük filozoflarından biridir.


Muhammed İkbal, Pakistanlı İslam alimi, şair,
filozof ve politikacı:
Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken,
O’nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.


İkbal’in M. Kemal Paşa’ya yazdığı şiir:


(Allah ona yardım etsin)


Atatürk ve Türklerin aklı ve hikmeti sayesinde biz,


İlahi takdirin gizli sırlarına ermişiz.


Sönmüş bir kıvılcım iken Müslüman


Mustafa kemal’in bir bakışı ile,


Bir güneş olduk ki düşmana yaman.


Aşkı öğretti bize de kurtulduk köle olmaktan.


Bahar rüzgarında acı olmuştuk.


O estirdi ovanın sert yellerini.


Dünya bilecek elbet değerini.


Sen kurtardın nice tutsağı, özgürü,


Atın nereye kadar giderse Ey! Mustafa Kemal


Oraya kadar yürü.


 


Ünlü bilim insanı ve yazar Prof. Dr. Arnold
Ludwig son yüz yılda ülkelerinin ve dünyanın kaderini etkileyen 377 siyasi
lider hakkında, 18 yıl boyunca yaptığı araştırma ve değerlendirme sonunda,
Atatürk`ü en yüksek puanla birinci sıraya koyarak, ölümsüz liderler kapsamına
almıştır
(Uğur Dündar, Sözcü, 11 Mayıs 2017).


Bu gerçekleri görmeyerek, Atatürk ve
Cumhuriyet düşmanlığı yapanları anlamak olası değildir. Okuyucularımın bu
yazımı en geniş kesime yaymalarını diliyorum.