Atatürk’ü Silerseniz,
Bindiğimiz Dalı Kesersiniz !

15 Temmuz Hain
Darbe girişimi sonrası dönem için umutluyduk ; Atatürk’ün değeri daha iyi
anlaşılacak , fikirleri daha da önemsenecek diye …

Ne yazık ki ,
beklediğimiz olmadı.Bırakın Atatürk’ün daha iyi anlaşılmasını ve fikirlerinin
daha çok önemsenmesini , FETÖ’nün adeta savaş ilan ettiği Mustafa Kemal Atatürk
ve Türkiye Cumhuriyeti’ne kimlik kazandıran fikirlerinin tam da FETÖ’nün
istediği şekilde silinmeye çalışıldığını görmek ne üzücü !

FETÖ lideri
fethullah köpeği , Atatürk düşmanlığına simgesel anlam kazandırmak için doğum
tarihi olan 27.04.1942 olan doğum tarihini nüfus kayıtlarında 11 Kasım 1941
olarak değiştirmiş.FETÖ Çatı İddianamesinde bu konu aynen şu şekilde anlatıyor
; ”Kendisini Mehdi olarak gören Gülen, “Deccal” kabul ettiği Mustafa Kemal
Atatürk’ün ölümünden bir gün sonraki tarihi kendisine doğum tarihi olarak
seçmiştir.  Çünkü rivayetlere göre Deccal’ı Hz. İsa gökten inerek öldürecektir.
Doğumuyla birlikte Atatürk’ün ölmesi bu duruma manevi bir işarettir. Buna göre
Gülen, doğumuyla Hz. İsa’nın yeryüzüne inişini temsil ediyor ve Deccal’ı
öldürmüş oluyordu. Yine rivayetlere göre Mehdi de gelerek Deccal’ın yaptığı
tahribatları tamir edecek ve düzeltecektir. Daha sonra Hz. İsa Mehdi’ye tabi
olacak ve birleşeceklerdir. Rivayetlerde anlatılan durum budur. Böylece Gülen,
doğumuyla mesihiyeti, yapacağı hizmetler ve faaliyetlerle de mehdiliği temsil
ederek her iki manevi makamı da kendi şahsında birleştirmiş olmaktadır. Aksiyon
Dergisi, Aralık 2003 tarihli sayısında Hz. İsa’yı kapak yapmış ve kapağındaki
İsa fotoğrafının altına da “insanlık O’nu bekliyor” diye yazmıştır. Bu başlığın
ima ettiği şey, aslında gerçek Hz. İsa’nın gökten inişinin beklenmesi değil,
Gülen’in beklenişidir. Bu açık ve çok net bir mesajdır. Bu mesaj adeta Örgütün
Gülen’i Mesih olarak kabul edişinin resmi açıklaması gibidir.”

***

17 ve 25
Aralık tarihleri FETÖ ile mücadele konusunda bir milattır.Bu tarihten sonra
örgüt ”Kılıf” değiştirme taktiğine giderek, kendisine bağlı gazeteci, bürokrat
ve siyasilerine karşı tarafa geçme talimatı verecek.Böylece ilerleyen yıllarda,
Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı mücadelesini kaybeden FETÖ, bu kamufle olan
militanlarıyla mücadelesine devam edecek , kendisine yönelik operasyonları ise
sulandıracaktı.Nitekim geldiğimiz noktada  bir kesim tarafından (kamufle
olan FETÖ Militanları), yapılan darbe girişiminin Atatürkçü ve Milliyetçi
subaylara atfettirilmeye çalışıldığını, Atatürk’ün itibarını zedelemek ve onu
karalamaya yönelik operasyonlara girişildiğini görmekteyiz.Bu apaçık bize
gösteriyor ki ; FETÖ mücadelesine FETÖ’ye düşman gibi gözükerek devam
ediyor.Bunu anlamak müneccim olmaya da gerek yok , Atatürk Düşmanları = FETÖ
Militanları !

***

Türkiye
Selçuklu Devleti’ni hatırlayın , o dönemde Haçlıların önünde ki en büyük
engeldi.Birinci Haçlı seferinde, Haçlıların çok azı Kudüs’e gidebilmişti.Bunun
en büyük sebebi Anadolu’da ki güçlü bir Türk Direnişiydi.Daha sonra ki
seferlerde Haçlılar deniz yolunu tercih etmişler.Anadolu’da ki Türk Devletiyle
de mücadeleyi bırakmayarak onlara karşı Moğol İttifakına dahi
girişmişlerdi.Haçlılar o dönemde Birinci Haçlı Seferi , İkinci Haçlı Seferi
diye yola çıkmamışlardı, bu sadece tarihçilerin sıralandırmasıydı.Modernize
edilmiş Haçlı Seferi olan ”Büyük Ortadoğu Projesi’nin en büyük mimarlarından ve
finansörlerinden olan  David Rockfeller konu ile ilgili , “Atatürk
yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık.” 
diyor.Düşman
olarak gördüğünüz Atatürk ve onun fikirleri aslında İslam’ın düşmanlarının
önünde ki en büyük engeldi.

***

Büyük Ortadoğu
Projesi’nin en önemli hamlelerinden ve yatırımlarından olan FETÖ projesi ise
işte bu yüzden tam olarak Atatürk’ü hedef almıştı.Asıl amaç , Emperyalistlerin
(Modernize Haçlılar) önündeki en büyük engel olan Türkiye Cumhuriyeti engelini
ortadan kaldırmak ve işgali kolaylaştırmaktı.Türkiye Cumhuriyeti ,
Emperyalistlerin İslam Dünyası üzerindeki işgal planlarının önündeki en büyük
engeldir ve bu engelin en güçlü temeli ise Atatürk’tür.

Eğer siz Atatürk’ü müfredattan silerseniz , bindiğimiz dalı kesersiniz !

Eğer siz Atatürk’ü müfredattan silerseniz , FETÖ’nün ekmeğine yağ
sürerseniz !
Eğer siz Atatürk’ü silerseniz ,
Emperyalistlerin (Modernize Haçlılar) önündeki en büyük engeli kaldırırsınız !