Cialis 20 Mg Cialis Viagra Satış Cialis 5 mg Viagra sipariş elektronik sigara

Nutuk’un
Gizli Şifresi

Merhabalar.
Bu sefer konumuz ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Hakkında her türlü görüş
bildirilmiş ancak düşmanlarının bile önünde düğme iliklediği yüce insan..
Atatürk öyle bir liderdi ki onu istediğiniz her yönden ele alabilirsiniz. İşte
belki de günümüzde Atatürk’ü sadece belli bir kısmından inceleyip kendi
görüşüne entegre etmeye çalışanların sebebi budur.


 


Dediğim
gibi Atatürk her yönden ele alınabilecek bir insandır. Yüce bir insandır. İyi
ama bir insan nasıl olur da tüm tarihe adını bu kadar ihtişamlı kazıyabilir,
her konuda nasıl bu kadar deha olabilir? Şöyle söyleyeyim,  Atatürk
hakkında sohbet ettiğim bir reiki master aynı zamanda spiritüel konularda
bilgili birisi bana onun seçilmiş bir insan olduğunu söylemişti. Agarta
soyundan geldiği (Agarta, Kayıp Kıta Mu’da bir ailedir. Atatürk’ün Mu kıtasını
araştırması ne kadar da tesadüftür!). İnşallah o kardeşimizde bu yazıyı okursa
aşağıya ayrıntılı bir açıklama yazar ama esas bahsetmek istediğim bu değil.
Gazi Mustafa Kemal’in “Nutuk” eserindeki bilimsel olarak ispatlanmış bir şey..


Beyin
cerrahı Dr. Muammer Yüksel ile biyofizik uzmanı Dr. Erhan Kızıltan, bir bilimsel
araştırma için bir araya gelip çalışmaya baslar.

Bu araştırma için gerekli olan bilgisayar programı Dr. Erhan Kızıltan yazar.


Programın
çalışıp çalışmadığını denemek için o sırada bilgisayarda tam metni hazır olarak
bulunan Atatürk’ün 15–20 Ekim 1927 tarihleri arasında CHP kongresinde okuduğu
Büyük Nutuk’unu programa koyarlar. Bir süre sonra, program Nutuk’un içinde her
kelimenin kaçar kez tekrarlandığını ortaya çıkarır. İki bilim adamı,  ilk
olarak Nutuk’ta 19’ar kez tekrarlanan kelimeleri ilk kullanım sıralarına göre
bir araya getirerek bir metin ortaya çıkarırlar.


19
rakamı Atatürk’ün hayatında önemli bir yer tutmaktadır.


ÇÜNKÜ:


 


 1. Atatürk, 19.yüzyılın bitmesine 19 yıl kala 1881 de doğdu.
  (1881, 19’un 99 katıdır.)
 2. 1881, Rumi takvime göre 1297’ye denk gelir. (1+2+9+7=19
 3. Selanik’te doğdu. Selanik sözcüğünün ”ebced” hesabıyla
  (Arapçada her harfin sayısal bir değeri olduğunu belirten hesap) değeri
  171’dır. (171, 19’un 19 katıdır.)
 4. Nüfus kütüğünde sıra numarası 19’dur.
 5. Nüfus Cüzdan numarası 999814’tü. (Bu sayı 19’un 52’306
  katıdır.)
 6. İstanbul Harp Okulu’na 1900’de kayıt oldu. (1900,19’un 100
  katıdır). Bu sırada yaşı 19’du.
 7. Harp Akademi’sine 57. ekşi devre olarak girmiştir. (57, 19’un
  3 katıdır.)
 8. Atatürk Harp Okulunu 20’nci olarak bitirdi. Subaylardan
  birisi yabancıydı. Bu nedenle mezun olan 19’uncu subay oldu.
 9. Yüzbaşı olarak orduya katılış sırası 38’di. (19’un iki
  katıdır.)
 10. Çanakkale Savaşları’nın zaferle sonuçlanmasında büyük rol
  oynayan 19.uncu tümeni kurdu.
 11. 19 Mayıs 1915′ de albay oldu.
 12. Komutanı olduğu alayın numarası da 38′ di. (19’un 2 katıdır.)
 13. Komutanı olduğu bir başka alayın numarası 57 idi. (19’un 3
  katıdır.)
 14. 19 Mart 1916’da tuğgeneral oldu.
 15. 19 Aralık 1904’de Yıldız Sarayı’na çağrıldı.
 16. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savasını başlattı.
  O zaman 38 yaşındaydı. (Yani 19’un 2 katı)
 17. Atatürk’ü Samsun’a götüren Bandırma vapurunun 19 yolcusu
  vardı.
 18. Samsun’da 19 gün kaldı.
 19. 4 Temmuz 1919’da Erzurum’a gitti.19 gün sonra 23 Temmuz’da
  ErzurumKongre’sini topladı.
 20. 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nden 114 gün sonra 27 Aralık
  1919’da Ankara’ya gitti. (19’un 6 katıdır.)
 21. Mili Mücadele’ye başlanması için komutanlarıyla yaptığı
  konuşmanın tarihi 19 Kasım 1919’du.
 22. TBMM’nin kurulmasına 19 Mart 1920’de karar verdi.
 23. 19 Eylül 1921’de mareşallik ve gazilik unvanı aldı.
 24. Gençliğe Hitabe’de 19 cümle vardır.
 25. Mustafa Kemal Atatürk adında 19 harf var.
 26. 10 Kasım 1938’de öldü. (1938, 19’un 102 katıdır.)
 27. 57 yıl yasadı. (19’un 3 katidir.)
 28. Yaşının ilk 19 yılında askerliğe hazırlandı. İkinci 19 yılında
  asker olarak hizmet verdi. Üçüncü 19 yılında ise ülkenin kurtarıcısı ve
  devlet başkanı olarak görev yaptı.
 29. Öldüğünde yatağının altında bulunan otomatik silahta 19 mermi
  vardı.
 30. Cenaze namazı 19 Kasım 1938’de Dolmabahçe Camii’nde kılındı.
 31. Atatürk’ün ölümü üzerine silah arkadaşı İsmet İnönü’nün Türk
  Milletine yazdığı beyanname 19 cümledir.
 32. Cenazesinde çalınan Chopin’in cenaze marsının numarası 19′
  dur. Bu marsta 19 nota vardır.
 33. Miras olarak 19.000 lira bırakmıştır. (Yani 19’un 1000 katı)
 34. ”Ne mutlu Türküm Diyene” cümlesi 19 harftir.
 35. ”İstikbal Göklerdedir” cümlesi de 19 harftir.
 36. İstanbul Akaretler ‘de kaldığı evin numarası 19’dur.
İste
bu nedenle, NUTUK’da 19’ar kez tekrarlanan kelimelerden bir metin oluşturan Dr.
Muammer Yüksel ile Dr. Erhan Kızıltan, Osmanlıca sözcükleri günümüz Türkçesine
çevirir bazı eksik cümleleri, anlamını bozmayacak şekilde tamamlar. Sonuçta
ortaya su şaşırtıcı metin çıkar:


”TÜM SEÇKİN TEMSİLCİLER’,
MİLLETE HİZMET ETMEK YERİNE, GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEMEKTEDİRLER. BUNLARIN
KANUNLARA BİLFİİL UYMALARI GEREKTİĞİNİ BELİRTİNİZ. ŞUNU SÖYLEYİNİZ: YAKIN
ZAMANA KADAR MEVCUT FAALİYETLERİ BAŞKA GÖZLE GÖRMEYE ÇABALAYANLAR ARTIK DURUMUN
FARKINA VARMIŞLARDIR. KUMANDANLARIN (ASKERLER VE YÖNETİCİLER) HİZMET ETMELERİNE
SİZ ENGEL OLUYORSUNUZ. OLAYLARI TAM OLARAK DÜŞÜNEN HER KİŞİ BUNUN NEDENİNİN,
HÜKÜMET OLDUĞUNU GÖRÜR. TÜM BAŞKANLIK SİSTEMİ BİZCE SUİSTİMAL EDİLMEKTEDİR.
TOPLANACAK TARAFLAR SAYICA AZ OLSA BİLE AZAMİ SAYIDAKİ DÜŞMANIN KARŞIŞINDA
DURMALIDIR. BU ÇAGRIYI YAPMASI GEREKEN YÜZBAŞILARDIR. BÜYÜK ŞEREFLİ CEPHE
DÜŞÜNÜLMELİDİR.”


 


Bu
metin 2 bilim adamını çok şaşırtır. Çünkü günümüz Türkiye’si ile ilgili
ipuçları vermektedir. Bir başka deyişle Atatürk, 100 yıl önceden Türkiye’de
olup bitecekleri görmüş gibidir. Dr. Muammer Yüksel ve Dr. Erhan Kızıltan
araştırmaları sırasında 19’ar kez tekrarlanan (Türkçe?) sözcükler de bulur. Bu
sözcüklerle oluşturdukları metin ise Türkiye’deki bölücülük hareketinin ne
aşamaya geleceğini 100 yıl önceden gösterir gibidir.


 


”MAKSADIN ANLAŞILIYORDU. TARİHİ
VİLAYETİN AHALİSİNİ BÖLÜP DİYARBAKIR KÜRT DEVLETİ’NİN KURULMASINA YOL AÇMAK.
MEMLEKETİN İÇİNDE BULUNDUğU DURUM KESİNLİKLE BiRiSiNiN DURUMA MÜDAHALE ETMESiNi
GEREKTİRCEKTİR. İÇİNDE BULUNULAN SOMUTSUZ KOŞULLAR GEREĞİNCE BAGIMSIZ GRUPLAR
HAREKETE GEÇECEKTİR. YİRMİ VAKİT SONRASINDA BU DEGERLENDİRMEYİ KİM YAPACAK VE
EYLEME GEÇECEKTİR.”


 


Bu
metinde yer alan ”YİRMİ VAKİT” ifadesini ilgi çekici bulan iki bilim adamı bir
araştırma yapar. Vardıkları sonuç şaşırtıcıdır. Güneydoğu ‘da bir Kürt devleti
kurmak için yola çıkan Abdullah Öcalan PKK’yı 1978’de kurmuştur. Öcalan 1999’da
yakalanmıştır. Bir başka deyişle eylemlere başladığı yıl ile yakalandığı yıl
arasında 21 sene vardır. Bu da Atatürk’ün ”YİRMİ VAKİT” deyimine uygun bir
zamandır. İki bilim adamının yorumuna göre bu 20 vakit dolmuştur. Ve ülkenin
bölünmesini engellemek için eyleme geçilmesi zamanı gelmiştir. Nutuk ‘u iki
bölüm halinde kitaplaştırıldığını göze alan Dr. Muammer Yüksel ile Dr. Erhan
Kızıltan, kitabin ‘belgeler’ bölümünde de 19’ar kez geçen sözcükleri arayıp
bulur ve yeni bir metin ortaya çıkarır.


”DÜŞÜNDÜKLERİNİ AÇIKÇA SÖYLEYEN
PEK ÇOK KİŞİNİN ORTAK FİKRİ; HÜKÜMETİN BUGÜN DÜNYAYA YAKIN DURMASININ ASIL
NEDENİNİN, SEÇİMLE KENDİLERİNE VERİLEN GÜCÜ KULLANARAK, SİSTEME RESMEN AYKIRI
FİKİRLERİ UYGULAMAYA CALIŞMASIDIR. GERCEK YÜZÜ BELLİ OLMAYAN AZINLIKTA OLAN
YÖNETİM MERKEZİ<, GERCEK YÖNETİMİN, ANKARA’NIN DİKKATINİ ÇEKMEK ZORUNDADIR.
RÜŞVETÇİ VALİLERİN (YÖNETİCİLER) CUMHURİYET İLKELERİ YERİNE<, KENDİ
ÇIKARLARINA YÖNELMELERİ MÜDAHALEYİ GEREKTİRİR.”


 


Dr.
Muammer Yüksel ile Dr. Erhan Kızıltan bu son metni günümüz Türkiye’sini
anlattığını düşünüyor. İki bilim adamı bu çalışmayı kitap haline getirdi.
Kitap’tan çıkan ve ”NUTUK’DAKİ GİZLİ HİTABE” adını taşıyan kitabın önümüzdeki
günlerde epey tartışma yaratacağı ortada. Çünkü kitapta Atatürk’ün Gençliğe
Hitabe’sinin hangi anlama geldiği ve hitabedeki uyarıların hangi zaman
diliminde geçerli olacağı da yine 19 formülü ile açıklanıyor.


Sonuç
olarak;


ZAMANININ İLERİSİNDEKİ ADAM
OLARAK NİTELENEN ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN 100 YIL ÖNCE YAZDIĞI NUTUK,
GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU ÇOK NET OLARAK ORTAYA KOYUYOR.


 


YAZAR : Hakan Er – www.twitter.com/aynaninsirri
 , www.aynaninsirri.tumblr.com


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | hd film izle | film izle | film izle | 4k film izle | bets10 giriş

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet novagra satın al viagra satış