MUSTAFA SABRİ Mİ ? ATATÜRK MÜ ÖZGÜRLÜKÇÜ
?

Acılar üzerinde yapılan yarışlar tarihi anlamadığımız
gibi topluma çözüm de sunmaz. Tarihe “kim ne kadar acı çekti? Öldürüldü?”
sorularını değil “, toplumu özgürlüğü, üretime ileriye götüren hangisiydi?”
sorusunu önce sormalıyız. Olay ve kişilere buna hükmünü vermeliyiz. Cumhuriyet
devrimi sanayiye dayalı, üretken bir devlet, kadını- erkeği eşit, Atatürk’ün
deyimiyle “vicdanı, irfanı, aklı hür nesiller” yetiştirmek istiyordu. Bu da ancak
yine Atatürk’
ün
sözüne atıf yapalım:

“Türkiye Cumhuriyeti şeyhler,
dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz” sözüyle olanaklıydı.
[1]

Bu kapsamda Tevhidi Tedrisat (Eğitimin Birliği),
Medeni Yasa, Bazı kıyafetlerin giyilemeyeceği, bazı lakap ve ünvanların (ağa,
şeyh, molla vb) yasak olduğuna, topraksız köylüye toprak dağıtımına dair
yasalar çıkarmıştır. Cumhuriyet yönetimi kendi içine kapanık, ağalara, şeyhlere
bağlı üretim anlayışı kırarak milli ekonomiyle bütünleştirmek istiyordu.
[2]

Atatürk dönemi İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, özellikle
doğu bölgesinde süregelen ağa, şeyh egemenliğini yani feodaliteyi “kurunuvusta
(ortaçağdan kalma) bir sistem”
[3] olarak
niteleyerek Cumhuriyet yönetimi ile feodal ortaçağ güçlerinin karşı karşıya
geldiğini belirtmiştir.

Bunlar mı toplumu özgürlüğe götürüyor, üretimi
artırıyor, yoksa şeyhülislam Mustafa Sabriler mi?

Tokat’ta bir okula adının verilmesi ve tepki üzerine
bir gün sonra şehit
Yakup
Akdağ ismiyle değiştirilmesi bu soruyu sormamızı gerekli kıldı. Bu soruya
Mustafa Sabri’nin sözleri ve uygulamaları üzerinden
yanıt arayalım.

Ø
Milli mücadele
kahramanlarını “hainlikle” suçlar.

Ø İngiliz Muhipleri Cemiyeti içinde sürdürmüştür.

Ø Mustafa Sabri, Kuva-yı Milliye’ye karşı 8 Nisan 1920’de kurulan Hilafet
Ordusu adı altındaki Kuva-yı İnzibatiye’ye destek verdi.

Ø Sevr Antlaşması’nı imzalayan hükümette şeyhülislam olarak görev aldı ve
Antlaşmanın kabulü yolunda fikir sunmuştur.

Ø
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in
idamına şeyhülislâm olarak fetva verdi.

Ø
Tealî-i İslam (İslami Yükseltme)
Cemiyeti’nin yöneticisidir. Bu cemiyetin
beyannamesinde
Atatürk’e ve Kurtuluş Savaşı verenler için “Talât,
Enver, Cemal, Mustafa Kemal vesaire gibi beş on şakînin vücudunu ortadan
kaldırmak”, “alçaklar ve hempaları bu cinayetleri hep sizin sayenizde yapıyor;
bunları vücudlarını külliyen dünyadan kaldırmak beşeriyet için, Müslümanlık
için bir farz olmuştur” diyor.

Ø
Bu beyannamede işgalcilerin sözcülüğünü
şöyle dile getiriyor:

“Şimdi
sulh imzalandı Kuvâ-yı Milliyye belâsının tevlit ettiği mecburiyetle galip
devletlere karşı yeniden taahhüt altına girdik. Devletler şimdi bize: ‘Eğer
Anadolu’da Kuvâ-yı Milliyye isyanını devam ettirir ve bastıramazsanız
İstanbul’u da elinizden alacağız’ diyorlar.”

Ø Kadınlara geçim hürriyeti vermeye, erkeklerin kadınları
himayelerinden atmaları sonucunu doğuracağı içi karşıdır.

Ø
Erkek kadından
üstün olduğu için boşama hakkı erkeğe verilmiştir.

Ø
Çok eşliliğin
yasaklanmasına da karşıdır.

 

Tarihçi-yazar

Mustafa
SOLAK

DİPNOTLAR

[1] Mustafa
Solak,
“Laikliği Doğru Anlamak” kitabı, sayfa
68.

[2] Mustafa Solak, Şükrü Kaya (Atatürk’ün Bakanı) kitabı.
[3] Şükrü
Kaya (Atatürk’ün Bakanı)

kitabı, s
ayfa223.v