Kılavuz Hatice


Kurtuluş
Savaşının Kahraman Kadınları – Kılavuz Hatice Hayatı


KAYNAK : http://www.vehayat.com/kultursanat/kurtulus-savasinin-kahraman-kadinlari-kilavuz-hatice-hayati.html


Kurtuluş Savaşının Kahraman Kadınları – Kılavuz Hatice
Hayatı…


Kurtuluş savaşının kazanılmasında önemli rol oynayan
Türk kadınları, Türk’lüğün şanına yakışır kahramanlıklar yapmışlardır.Kurtuluş
Savaşındaki kahraman kadınlarımıza baktığımızda, kadınlarımızın bu ülke için ne
kadar yararlı olduklarını görüyoruz. Kimi zaman askerlerimize erzak
taşırlarken, kimi zaman cephelerde kahramanlıklar göstererek kadınlarımızın ne
kadar önemli ve saygı değer olduklarını görmekteyiz.


İşte onlardan birtanesi Kılavuz Haticenin Hayatı


8 Mayıs 1920 tarihinde Pozantı’ya sıkıştırılan
Fransızlar çok kritik bir duruma düşmüşlerdi. Zira, etrafı kuşatmış olan Türk
kuvvetlerinin yapacakları taarruz, kendilerinin yok edilmesine sebep
olabilirdi. Fransız kumandanı buhranlı dakikalar geçirmekteydi. Bu sırada, bir
Hızır gibi yetişen genç bir Türk kadını, güya ufak bir ücret mukabilinde
Fransızları bu müşkül durumdan kurtarmayı kabul etmişti… Kendilerine sözde
kılavuzluk ederek Türkler tarafından ihmal edilmiş bir istikâmetten onları
selâmete çıkaracaktı.


Kararlaştırılan saatte harekete geçen Fransızlar; gece
karanlığında –güvendikleri bu Türk kadının kılavuzluğunda– onlar için meçhul
bir semte doğru gidiyorlardı. Güneş ışımağa başlayınca kılavuzların ortada
görülmediğini farkeden Fransızlar o civarın en ârızalı bir yerine,
Karaboğazı’na sıkıştırdıklarını büyük bir acı ile anlamakta gecikmediler. Ama,
iş işten geçmişti. Tam bu sırada, başlayan Türk taarruzu vaziyetin vehametini
büsbütün arttırmış ve Fransızlar için tek ümit, Karaboğazı’nı vurup geçmek
olmuştur. Ancak bu hareketin başlaması ile beraber çok kuvvetli bir yaylım
ateşine maruz kalan Fransızlar’ı, bu baskını yapan müfrezeye bir kadının
kumanda ettiğini dehşetle görmüşlerdi. Bu kadın, kendilerine kılavuzluk eden
kadından başkası değildi. Ve onun cesaret ve mahareti sayesinde bu Fransız
kuvveti tamamen esir edilmiş, küçük de olsa bir çıban ortadan kaldırılmış oldu.


Bine yakın silahlıdan oluşan Fransız birliğini yolunu
kesip esir almaya karar verdiler. Karboğazı olayını destan yapan sır bu kararı
veren ve uygulayacak olanların sayısıdır: 44!


Vatanı hiçbir şeyden yılmadan her fedakárlığı göze alacak
kadar sevmek.


Gülekliler şiddetli yağmur altında düşe kalka
durmaksızın yürüdüler akşam düşmanı yakaladılar. Düşman Karboğazı denilen
mevkide karargáh kurmuştu.Ateşler yanıyordu.


10 KİŞİ ARTÇI


On kişiyi geride bıraktılar.


Otuz dört kişi gece yine yağmur altında ormanlık
tepeleri aşarak pusu kuracak uygun bir yere kadar ilerlediler. Karboğazı’nın
Delmeli Mezarlık Boğazı denilen yerini seçtiler. Yarısı boğazın bir yakasına
yerleşti yarısı öbür yakasına. Baskına hazırlandılar.Sabah düşman öncüleri
yaklaşmaya başladı. Boğazda ayak nal ve teker sesleri yankılanıyordu.Öncü
birlik pusu yerine girince hep birden ateşe başladılar.


Bir yandan da bağırıyor aşağıya taşları yuvarlıyor
sürekli yer değiştiriyor böylece çok kalabalık oldukları izlenimi vermeye
çalışıyorlardı. Arkada kalan on kişi de geriden ateşe başladı.


Toros geçitlerini tutmaya çalışan Bnb.Menil
komutasındaki Fransız taburu milli kuvvetler karşısında tutunamayarak kaçmaya
çalışmış ancak Karaboğazı’nda çevrilerek esir alınmıştır. İşte Fransız taburunu
esir alan 40 kişilik Kahraman Milis Müfrezesi Bucak Köyü’nde görülüyor.


Fransızlar Teslim Oldu


Üç yanlı ateş baskını Fransızları dehşete düşürdü.Çok
kayıp verdiler. Karboğazı destanı Binbaşı Mesnil’in teslim olma kararıyla sona
erecektir.Çukurova’nın batı kesimi komutanı olan Sinan Paşa (Yüzbaşı Ratıp
Tekelioğlu) sonucu Ankara’ya bildirdi.Bu rapora göre 650 er 23 subay esir
alınmış iki top 8 makineli tüfek bin kadar silah 13 kadana 90 katır ele
geçirilmiştir.


Atatürk’den Teşekkür


Mustafa Kemal Paşa’dan şu
telgraf geldi:


“Devamlı başarılarınızı tebrik eder size ve kahraman
Kuvayı Milliyemize selam ve teşekkür ederim.”


Pozantıda mücadele etmiştir. 8 Mayıs 1920 de gece
Fransız kuvvetlerine Kumcu Veli ile birlikte kılavuzluk ederek onları Türklerin
ateş hattına sokmuştur.


Fransızlara en kritik nokta olan Karboğazına
sıkıştıklarını ancak gün ışıyınca anlayacaklardır.


Bu arada Hatice kaçarak Türk tarafına geçer. Bu
şekilde Fransız askerleri esir edilir. Bu hadisedeki rolünden dolayı Kılavuz
Hatice olarak anılan bu Türk kadını hakkında fazla bir bilgimiz yoktur