Kara Fatma (Fatma Seher)


Kurtuluş
Savaşının Kahraman Kadınları – Kara Fatma (Fatma Seher)


KAYNAK
: http://www.vehayat.com/kultursanat/kurtulus-savasinin-kahraman-kadinlari-kara-fatma-fatma-seher.html


Kurtuluş Savaşında Önemli Türk Kadınları.Kara Fatma
(Fatma Seher)…


Kurtuluş savaşının kazanılmasında önemli rol oynayan
Türk kadınları, Türk’lüğün şanına yakışır kahramanlıklar yapmışlardır.Kurtuluş
Savaşındaki kahraman kadınlarımıza baktığımızda, kadınlarımızın bu ülke için ne
kadar yararlı olduklarını görüyoruz. Kimi zaman askerlerimize erzak
taşırlarken, kimi zaman cephelerde kahramanlıklar göstererek kadınlarımızın ne
kadar önemli ve saygı değer olduklarını görmekteyiz.


İşte onlardan birtanesi  Bursa’nın Kurtuluşuna
İmza Atmış Bir Mücahit Kadınımız Kara Fatma (Fatma Seher) Hayatı


Kara Fatma lâkabıyla tanınan Fatma Seher Hanım, 1888
yılında Erzurum’da doğmuştur. Babasının adı Yusuf Ağa, kocasının adı ise Derviş
Bey’dir. Kocası da asker (Binbaşı) olan Fatma Seher Hanım, Edirne’de görev
yapan eşiyle birlikte Balkan Harbi’nde yer almıştır. Daha sonra ise kendi
ailesinden 10’a yakın kadını örgütleyerek 1.Dünya Savaşı’na katılmıştır.
Mondros Mütarekesi’nden sonra ise eşi Derviş Bey’in vefat haberini almış ve
Erzurum’a dönmüştür.


Erzurum’da bir süre kalan Fatma Seher Hanım, Sivas
Kongresi’nde bulunan Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek için Sivas’a gitmiş,
kendisinden Milli Mücadele’ye katılmak için görev istemiştir. (Fatma Seher
Hanım, bu dönemle ilgili anılarını 1944 yılında yapılan bir röportajda şu
şekilde anlatmaktadır:


“Atatürk’ün Sivas’ta faaliyete geçtiğini haber aldığım
dakikadan itibaren duyduğun sevinci tariften acizim ve ilk işim kısa bir
hazırlıktan sonra Sivas’a müteveccihen hareket etmeyi kararlaştırdım; hemen
yola çıktım ve Gülcemal Vapuru’yla Samsun’a, oradan da Sivas’a vardım.”


Mustafa Kemal’in huzuruna çıkabilmek için muhtelif
kıyafete girerek üç günlük bir mücadeleden sonra, devamlı bir takibin neticesi
olarak, Sivas’ta öğle yemeğine davetli bulunduğu bir yere giderken yolda
yakaladım. Üzerimde çarşaf vardı, yüzümde peçe ile kapalı idi. Kendisiyle bir
mesele hakkında görüşmek istediğimi söyleyince, ilk defa sert bir lisan
kullanarak, “Ne görüşeceksin?” mukabelesinde bulundular. Kalbimdeki vatan aşkı
bu sert muameleye galip gelerek derhal peçemi kaldırdım ve İstanbul’dan buraya
kadar sizinle görüşmek için geldiğimi, maruzatımın bir dakika için dinlenmesini
rica ettim. Bunun üzerine pek yakında bulunan bir lokantaya beni kabul ettiler.


Mustafa kemal bu görüşme sırasında ona adını, silah
kullanmayı, ata binmeyi bilip-bilmediğini, savaştan korkup-korkmadığını
sormuştur. Kara Fatma’nın verdiği cevaplar Mustafa Kemal’i memnun etmiş, “Kara
Fatma, bütün kadınlar keşke senin gibi olsaydı” demiştir. Bu olaydan sonra
Fatma Seher Hanım’ın adı “Kara Fatma” olarak kalmıştır.


Daha sonra ise Mustafa Kemal eline aldığı kâğıda bazı
notlar yazarak Kara Fatma’ya vermiş “Haydi göreyim seni, verdiğim talimatı
unutma, bir an evvel İstanbul’a git, hazırlan ve işe başla” demiştir (Tansel,
2001, s.41). Fatma Seher Hanım, Mustafa Kemal’in bu isteği üzerine Sivas’tan
hemen İstanbul’a geçmiştir.


Bir süre sonra İzmit’in işgal edildiğini duyan Kara
Fatma, Topkapılı Pire Mehmet, Laz Tahsin, kardeşi Süleyman ve oğlu
Seffeddin’nle birlikte bir çete kurarak, trenle gizlice İzmit’e geçmiştir.
Bahçecik ve Servetiye yoluyla Paşaköyü’ne geçen Kara Fatma ve adamları burada
karargah kurmuşlardır. Bu bölgede kısa sürede teşkilatlanmalarını tamamlayan
Kara Fatma çetesi, çevredeki Türk köylüleriyle birlikte Yunanlılara karşı uzun
süre mücadele etmişlerdir. (Özellikle, Bahçecik, Yeniköy, Değirmendere,
Servetiye, Kaynarca ve Fındık Tepe civarında faaliyet gösteren Rum ve Ermeni
çetecilere karşı, büyük bir başarı göstermişlerdir.)


İzmit, Kara Fatma gibi cesur yürekli insanlarımızın
üstün gayretleriyle, 28 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden
kurtarılmıştır. Kara Fatma ve ailesi, İzmit’in kurtarılmasından sonra bir süre
daha bu bölgede kalmışlardır.


Balkan, Sakarya, Başkomutanlık Muharebeleri’ne de
katılarak Üsteğmenlik rütbesine kadar yükselmiş olan Kara Fatma, 1955 yılında
Erzurum’da vefat etmiştir.