Gördesli Makbule


Kurtuluş
Savaşının Kahraman Kadınları – Gördesli Makbule


KAYNAK
: http://www.vehayat.com/kultursanat/kurtulus-savasinin-kahraman-kadinlari-gordesli-makbule.html


Kurtuluş Savaşının Kahraman Kadınları – Gördesli
Makbule…


Kurtuluş savaşının kazanılmasında önemli rol oynayan
Türk kadınları, Türk’lüğün şanına yakışır kahramanlıklar yapmışlardır.Kurtuluş
Savaşındaki kahraman kadınlarımıza baktığımızda, kadınlarımızın bu ülke için ne
kadar yararlı olduklarını görüyoruz. Kimi zaman askerlerimize erzak
taşırlarken, kimi zaman cephelerde kahramanlıklar göstererek kadınlarımızın ne
kadar önemli ve saygı değer olduklarını görmekteyiz.


İşte onlardan birtanesi Gördesli Makbulenin Hayatı


Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlılarla savaşırken şehit
düşen Türk kadını.


Makbule Hanım daha bir yıllık evli iken eşinin yanında
Milli Mücadele’ye katılmıştır. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordusunun İzmir’i
işgaliyle Batı Anadolu’yu işgale başlaması sonucu 7 Kasım 1921’de kocası Halil
Efe ile Türk çetelerine katıldı. Yunan kuvvetleriyle çıkan çatışmalarda
bulundu. Yunanlılar Sakarya Muharebesi’ni kaybederek Afyon mevzilerine
çekildiklerinde, bir taraftan da Halil Efe’nin Gördes-Sındırgı-Akhisar
bölgesinde faaliyet gösteren çetesinin saldırıları ile karşılaşıyorlardı.
Kocayayla baskınında askerlere cesaret vermek için hızla öne atılınca başından
vurularak şehit oldu.


Gördes kızı Mücahid Makbule Hanım 1902 yılında
Gördes’te dünyaya gelmiştir. Babası Ali ustalar sülalesinden Abdullah
Efendi’dir. Kalabalık olan ailenin küçük bir çiftliği ve arazileri vardır.


O zamanki her Gördesli kadın gibi Makbule Hanım da ata
binmesini ve silah kullanmasını daha küçük yaşlarda öğrenmiştir. oniki
yaşlarında iken babasını, kaybettiği için ağabeylerinin himayesinde büyümüştür.


1921 yılında Usturumcalı Halil Efe ile evlenmiş iki ay
sonra da kocasıyla beraber akıncı olarak dağlara çıkmıştır.


Müfrezelerle beraber, Demirci, Gördes, Simav, Bigadiç
ve Sındırgı dağlarında sürekli dolaşan ve çok cesur olan Makbule Hanım,
müfrezeleri en ümitsiz zamanlarda cesaretlendirmiş, her yerde her müsademede
kahramanca savaşmıştır.


Düşmanla birkaç büyük muharebede bulunmuş, iki defa
kocasıyla beraber pusuya düşmüş, fakat hiç bir zaman metanetini kaybetmemiş,
telaş göstermemiştir.


Güvemdere Muharebesinin kazanılmasında cesaret ve
kahramanlığı ile büyük rol oynayan, geri çekilen müfrezelerimizi
cesaretlendirerek düşmana yeniden taarruz etmelerini sağlayan Makbule Hanım’ı
hatıralarında İbrahim Ethem Bey şu şekilde tarif etmektedir:


“Kendisi siyah pantolon ve ceket ve uzun bir manto
giyer, ayağında daima çizme ve başında da siyah başlık ve daima örtülü olup,
yalnız gözleri meydanda bulunur. Kısa bir Japon filintası taşır ve düşmandan
itinam olunmuş güzel bir doru ata biner ve daima müfrezenin dümdarı olarak
kalırdı.


Efradın çoğundan iyi ata biner, tehlike anında en
evvel silahı eline almış görülürdü.”


Dağ hayatının sıkıntı, zorluk ve tehlikelerine ve
bütün ısrarlarına rağmen asla kocasından ayrılmayan Makbule Hanım, 17 Mart
‘1922’de Akhisar-Sındırgı arasında Koca Yayla’da düşmanla girişilen bir
çarpışma sonucu şehit olmuştur


Mezarı Koca Yayla ‘da bulunan Mücahid Makbule Hanım’ın
defin merasimini İbrahim Ethem Bey aşağıdaki satırlarla anlatır.


“Defnederken bütün efrat çocuk gibi ağlıyordu.


Nasıl ağlanmasın ki, sekiz ay dağlarda, karda, çamurda
bizimle beraber gezmiş, yatmış ve düşmanla harp etmiş, kadın olmakla beraber
mili istiklâl mücadelesinin muvaffakiyetle neticeleneceğine kanaat getirerek
azım ve sebat ile erkeklere büyük bir numune ve medar-ı teşvik olmuş bir
arkadaşı kara toprağa, kanlı elbiseleri, kanlı çizmeleriyle gömüyor ve zevci de
mezarın başında kendinden geçmiş olduğu halde avazı çıktığı kadar feryad
ederek, ağlıyordu.


Nasıl ağlanmaz ki 22 yaşında genç Gördes kızımın gür
ve kumral saçları başından ileri yere uzanmış, zalim düşman kurşununun akıttığı
beyni bu uzun saçlar üzerine bir nur gibi akmış, hayata doymak değil, hayatin
zevkini henüz tatmağa başlamış ve görmüş, gözleri yarı açık, süzgün ve ağlar
bir vaziyette.


Bu ilahi manzara, bu levha-i hazin ve matem karşısında
ağlamamak mümkün mü? Evvela Türklük Türk kadınlığı, saniyen, Gördes salisen
ailesi, Makbule Hanım’la ne kadar iftihar etse sezadır.


Bu asırların, batınların nadir yetiştirdiği mücadele-i
millîyenin doğurduğu bir zâde-i fıtrat idi. Öyle ümit ederim ki şu kadının namı
hatıra-i millette unutulmaz…”