Mankurtlaşma
tabirinin kökeni Manas Destanı’na kadar uzanır. Destanda, çocuk Manas’tan
korkan Kalmaklar, onu mankurt etmekten bahseder. Mankurt kavramını Manas
Destanı’ndan alıp hafızalara kazıyan isim Cengiz Aytmatov’dur. Cengiz Aytmatov,
Gün Olur Asra Bedel romanında geçen ‘’Nayman Ana destanında’’ bir
mankurtlaştırma hikâyesi anlatır.

Hikâye
özet olarak şudur:

Türk boyları
ile düşman kabile Juan-Juanlar arasında yapılan savaşta, Juan Juanlar, esir
düşenlere özel bir işkence yöntemiyle geçmişini unutturup, deve çobanı
yapıyorlar.

İşkence
yöntemi ise şöyle:

Esirlerin
elleri kolları bağlanıp saçları usturayla kazınıyor. Kesilen devenin boyun
derisi çıkarılıyor ve bu deriyi saçı kazınmış esirlerin kafasına geçiriyorlar.
Başları sağa-sola oynamasın diye boyunlarına da tahta kalıp geçirip doğru çöle
salıyorlar. Çığlıkları duyulmasın diye de elleri-ayakları bağlanıyor.

Kızgın güneş
altında büzülen deri başı mengene gibi öyle sıkıştırıyor ki, esirin çıkmaya
başlayan saçları dönüp yeniden başa batıyor. Beyin, bu basınç altında değişime
uğruyor. Kızgın çölde aç-susuz birkaç gün geçiren bu esirlerden birçoğu
dayanamayıp ölüyor ve orada gömülüyor. Sağ kalıp belleğini yitirerek mankurt
olanlarsa günlerce beslenip güçlendiriliyor ve yeterince güçlendikten sonra
köle pazarına götürülüp satılıyor.

Aytmatov, adı geçen eserinde
mankurtu şu şekilde tarif ediyor:

“Mankurt” kim olduğunu,
soyunun-sopunun nereden geldiğini, adını, çocukluğunu, anasını-babasını
bilmezdi, kısacası insan olduğunun bile farkında değildir. Benlik bilincini
yitirdiği için efendisine iktisadi açıdan büyük avantajlar sağlar…

Herhangi bir
köle sahibi için en büyük tehlike, kölesinin başkaldırmasıdır. Her köle fırsat
bulunca isyan eder; oysa mankurt köleler arasında kaçmayı, karşı koymayı,
başkaldırmayı düşünmeyen, alışılmışın dışında tek varlıktır. Köpeklerin
sahiplerini dinlemeleri gibi mankurt ta efendisinin sözünden dışarı çıkmaz.’’
(Gün Olur Asra Bedel, sf. 151)

Tanımlarsak;
mankurt, geçmişine dair ne varsa unutan, sadece bedensel fonksiyonları çalışan,
efendisinin sözünden dışarı çıkmayan robotlaşmış insandır.

Mankurt
hafızasını yitirdiği için köle pazarında hafızasını yitirmemiş diğer kölelerden
çok daha iyi para ediyor. Çünkü hafızası yerinde olan köle geçmişini hatırlıyor
bu sebeple kaçma ihtimali daima var. Mankurt, hafızası yerinde olmadığı için
böyle bir teşebbüse meyletmiyor…

Köleyle
mankurtu birbirinden ayıran özellikler hafızaları ve düşünme yetileridir.

Mankurtlaştırma
her dönem farklı şekillerde ortaya çıkmış.

Mesela,
Orhun yazıtlarında, Kültigin, Çinlilerin hoş vaatlerle Türk beylerini
kandırdığını anlatır. Çinlilerin vaatlerine kanan Türk Beyleri zamanla
yetiştikleri kültürden uzaklaşıp, Çince adlar almaya başlamışlar, Türk budunu
Çin esareti altına girmiş, Türk boyları arasına fitne sokup birbirleriyle
savaştırmışlar. Bir süre sonra halk uyanmış, başkaldırmış ve esaretten
böylelikle kurtulabilmişler.

Osmanlı’nın
son dönemlerinde ‘’idraksiz Türk’’ diyen tarihçilerden tutun da ‘’Türklükten
şeref ve izzetimle istifa ediyorum’’ diyen din adamlarına kadar her alanda
Türklük alerjisi var idi. Türk milleti, kendi kurduğu, yaşattığı devlette hor
görülüyordu. Kimliğini unutmuştu, ‘’Osmanlı’’ydı…

Cumhuriyetle
birlikte üzerimizden ölü toprağını attık fakat Atatürk aramızdan ayrılıp Türk
büyüklerinin arasına katıldıktan sonra, yabancı devletlerle imzalanan
antlaşmalarla köle duruma getirildik.

2013
yılındayız fakat Türk budunu için Türk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti
devletinde yeniden Türk’ü kimliksizleştirme çabaları hız kazandı. Vatandaşlık
tanımında anlaşma çabaları (!) bir yandan sürerken, öte yandan Türklüğün en
aşağı 5000 yıllık tarihi, kültürel geçmişini unutup onun yalnız bir ‘’üst
kimlik’’ olduğu söylemini dillendiren her kim olursa olsun bizi
mankurtlaştırmak isteyenlerin eline vazgeçilmez bir koz veriyor! Unutulmasın!

Mankurtlaştırma
çabaları, sisteme mukavemet olmaması için süratle devam ediyor. Türk milleti,
iz şaşırmadan cellâdını takip ediyorsa mankurtluk emareleri baş gösteriyor
demektir.

Mankurtlaşma
çabaları ise, günümüzde çok farklı cenahlarda şu şekillerde sürüyor:

 1. *Genetiği
  Değiştirilmiş Organizmalar aracılığı ile
 2. Gayri milli
  eğitim politikası ile
 3. *Sözlü ve yazılı
  medya propagandalarıyla
 4. *Dinî takiyye
  ile

Ülkede her
türlü tarikatın kol gezmesi, sistemin çareyi mevcut partiler arasından aratması
da mankurtlaşmayı arttıran etmenler arasında. Sistemin dediği şudur: İstediğini
yap fakat seçeneği ben sunarım. Sistem, kendi mankurtlarını yetiştiriyor ve
bunun herkese sirayet etmesini istiyor.

Batı biliyor
ki, Türkiye Cumhuriyeti kendisini müdafaa edecek fedakâr fertleri kalmadığı
zaman yıkılacaktır. Bu amaçla, Türk milletinin millî direnci köreltilmek
isteniyor ve her yol deneniyor. Türk milleti hissizleştiriliyor. Taşeronlarını
da bu minvalde çok iyi kullanıyorlar.

İmam
Maturidi ‘’ ‘Akıl, bilgi kaynaklarından biri, insana verilmiş ilâhi bir
emanettir. İnsanlar akılları sayesinde güzellik ve çirkinlikleri tanır, kendi
üstünlüklerini onun sayesinde anlarlar. Kulun kusur işlemesi aklını
kullanmayışı yüzündendir.’’ diyor.

Kur’an-ı
Kerim’de; ‘’ Çünkü
yeryüzünde debelenenlerin Allah katında en kötüsü, akıllarını işletmeyen
sağır-dilsizlerdir.’’
(Enfâl Suresi, 22); ‘’Allah; pisliği,
aklını kullanmayanların üzerine bırakır.’’ deniyor. (Yûnus Suresi, 100)
(Surelerin İniş Sırasına Göre Kur’an-ı Kerim Meali, Prof. Dr. Yaşar Nuri
Öztürk)

Mankurtlaşmamanın
yolu, okumak-araştırmak-aklını çalıştırmaktan geçer. Dünyayı başkalarınının
düşünceleriyle okumaya çalışanlar, olduğu yerde debelenir durur.

Gazi Mustafa
Kemal Atatürk, ebediyette Türk ulularının yanındadır fakat düşünceleri, Türk
milletinin kültüründe önemli bir yere malik olan ‘’bozkurt’’ gibi, Türk
milletine yol göstermeye devam etmektedir, edecektir.

Yaşadığımız
coğrafya, milletler mücadelesinin merkez noktasıdır bu nedenle üzerimizdeki
oyunlar hiçbir zaman eksilmeyecek aksine artacaktır fakat inanıyor ve biliyoruz
ki, millî ızdırabımız sadece bir Türk eliyle dinecektir!NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!

Erkut Ersoy

İstihbarat UzmanıÖZEL BÜRO GRUBU