“Atatürk, Ankara’da
toprağa verilecekti. Tabut, o akşam, İzmit’te Cumhurbaşkanlığı beyaz treninde,
Atatürk’ün özel kompartımanına yerleştirildi. Çevresinde yine altı meşale
yanıyor, yalınkılıç dört subay nöbet tutuyorlardı. Işıksız tren, gecenin içinde
ağır ağır yol alırken, yalnız O’nun kompartımanı, ışıklı bir dikdörtgen halinde
Anadolu’nun sonsuz kırlarına doğru ilerliyordu. Yol üzerinde biriken binlerce
köylü, treni bekliyor, Ata’larının son geçişini görmek istiyorlardı.
Meşalelerini sallıyor ve ellerindeki azıcık petrolü yere dökerek
tutuşturuyorlardı; toprağından yeni bir Türk Milleti yaratmış olduğu Anavatan’a
dönüş yolunu ışıklandırmak için…”

Bu duygu dolu satırlar, bir Türk’e değil, Lord Kinross’a aittir. Bir İngiliz’e
dahi bu satırları yazdırtan, Dünya’da saygınlığın, erdemin, bağımsızlığın,
çağdaşlığın, insanı insan yapan her değerin sembolü olmuş bu yüce insanın
hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.


ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU EKİBİ