DÜNYA ATATÜRK YILI-1981


1978 Yılında toplanan Unesco Paris
Konferansında alınan karar ile 1981 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’e ithaf edilmiş, 1981 yılında yapılacak tüm etkinliklerde
Atatürk’ün yad edilmesi ve onun fikirlerinin benimsenmesi ve tartışılması
karara bağlanmıştır.


Aşağıdaki belge 1978 Unesco Paris Konferansı
kitapçığının 69. sayfasında bulunan konu ile ilgili maddeleri içeren belgedir. Paris
Konferansının tam metni için Unesco’nun resmi
dökümanlarına şuradan ulaşabilirsiniz;


LİNK : http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114032e.pdf