ATATÜRK OLMASAYDI KURTULUŞ SAVAŞINI KİM KAZANABİLİRDİ ?

LİNK : https://tibbiyelihikmet.wordpress.com/2014/10/18/ataturk-olmasaydi-kurtulus-savasini-kim-kazanabilirdi/

Konu kurtuluş
savaşında Atatürk’ün rolünü konuşmaya gelince yobaz tayfadan şöyle bir savunma
duyarsınız.
“Atatürk tek başına mı kurtardı o olmasaydı da bu vatan
elbet kurtulurdu”
.
Tamamen içi boş, anlamsız, sebep- sonuç ilişkisi kurularak analizden yoksun,
tamamen Atatürk düşmanlığının verdiği hırsla sürekli tekrarlanan saçmasapan bir
söz…  Peki o zaman Atatürk olmasaydı da vatan kurtulurdu diyenlere
soruyorum kim kurtarabilirdi ?

Kurtuluş
savaşının henüz başında görevini İstanbul’dan gelen Selahattin Paşaya koşulsuz
şartsız bırakan, Amasya genelgesini imzalamaktan çekinen, Sivas kongresinde
mandayı savunan, Sivasta 3. ordu komutanıyken görevini terkedip İstanbul’a
giden, Batı cephesinde yunan ordusuna yenilen, sayısız yanlış stratejisiyle
Atatürk’ün başına bela olan rütbesi küçük ama egosu büyük olan, padişahın
halifenin kuluyum diyerek halife Abdülmecid’e
“konya” adındaki  atını hediye eden Refet (Bele) Paşa mı?

Ülkenin
işgaline kapıyı açan Mondros ateşkes anlaşmasını imzalayan, Anadolu’ya geçerken
şifreli telgrafta bile adını gizleyerek İngilizlerden korkan, Amasya
genelgesini imzalamaktan çekinen, Sivas kongresinde mandayı savunan, Atatürk’ün
tüm ısrarlarına rağmen İstanbul’daki meclise giden ve 1,5 yıl Maltada esir
kalan, döndükten sonra mecliste hizipçilik çıkarmak dışında hiçbir faaliyeti
olmayan, Vatanın kurtuluşunu Anadolu’da değil İstanbul’da gören, 
“Halifenin ekmeğini
yedim ona gönülden bağlıyım”
 diyen fakat Saltanatın kaldırıldığı gün mecliste “Bugünü milli bayran
ilan edelim”
 diyerek
her konuda çelişkili hareket ederek kafa bulandıran  Rauf Paşa
(Orbay)  mı ?

Kurtuluşu
sadece doğuda gören, Atatürk Sivas kongresinde Anadolu ve Rumeli müdafaa-i
hukuk cemiyetlerini birleştirdi diye
“birleştirirken bana sordun mu” diye trip atan, “Heyeti
Temsiliye’nin Sivas’ın batısına bile geçmesi bence doğru değil”
 diyen, Vahdettin’in “tek kurtuluş
İstanbula ve saltanata bağlı kalmaktır korkulacak bir şey yok”
 diye kurtuluş savaşını yok
saydığı bildirisini Anadolu’da dağıttıran, Londra konferansından medet umarak
“artık barış yapsak
iyi olur”

diyen saltanatçı hilafetçi Kazım (Karabekir) Paşa mı?
Diğerlerine
göre daha cesur sayılabilen ama Gediz muharebesinde başına buyruk hareket
ederek Yunan ordusu karşısında bozguna uğrayan bu yüzden Moskova
büyükelçiliğine atanan ve savaş sonuna kadar bu görevi yürüten, Rauf Orbay ve
Karabekir kadar olmasa da saltanata ve hilafete bağlı olan Ali Fuat (Cebesoy)
Paşa mı?

Çok açık ve
net.. Atatürk olmasaydı, kurtuluş savaşı bu kadronun elinde olsaydı ne olurdu
düşünün.

1- Sivas kongresinde manda kabul edilirdi. Zira
kongrede bir çok kişi mandayı savunmuştur. Buna sonradan kurtuluş savaşına
katılan Halide Edip ve İsmet İnönü’ de dahildir

2- Rauf Paşa Son mebusan meclisinin dağıtılacağını
düşünmeden İstanbul’a gider İstanbul’un işgal edilmesinden sonra da Maltada
esir olduğundan kadrodan çıkardı. Sanırım 1,5 yıldan çok daha uzun bir süre
Anadolu’ya  dönemezdi.

3- Refet paşa saçmasapan hareketleriyle Yunan
ordusunu Ankara’ya kadar ilerletirdi. Sivas kongresi sonrası İstanbul’a gider
ve saltanata bağlılığını ilan edip bir daha geri dönmezdi. 

4- Kazım Karabekir sadece doğuyu kurtarıp burada
imparatorluğun devam edeceğini düşünerek saltanat ve hilafete bağlı kalırdı.
Yerel kongreler ve kuvayi milliye birlikleriyle vatanın parça parça
kurtulacağını düşünürdü. Lozan’dan çok daha önce İngilizlerle barış imzalayıp
ülkeyi yeni felaketlere sürüklerdi

5- Ali Fuat Paşa tedbirsiz ve ölçüsüz taarruzlarıyla
Yunan işgalinin genişlemesine yol açardı.  Tamamen yerel kuvvetlere
sırtını dayayarak gerilla savaşıyla ülkeyi parça parça kurtarmayı düşünürdü.

Şimdi
en önemli maddelere geçiyorum. Atatürk olmasaydı bu komutanların yönetiminde ne
olurdu iyi okuyun.

6- Atatürk olmasaydı Sakarya savaşı kazanılsaydı
bile bu komutanların hiçbiri Büyük taarruz için 1 sene beklemezdi. O günlerde
ordunun savaşa hazır olmadığını düşünen tek kişi Atatürktü. Rauf Orbay ve
diğerleri sürekli “Ordunun savaşacak gücü yok mudur? En azından küçük
bir cephe açıp savaşalım da gücümüzü görelim” diyerek Atatürk’ü
sıkıştırmıştır. Eğer onların dediği gibi olsaydı ordu hazır olmadığı için
yenilgi muhakkaktı. 1918 deki işgalden çok daha kesin bir işgalle karşı karşıya
kalırdık

7- Atatürk olmasaydı Cumhuriyet ilan edilmezdi. Hele
medeni kanun, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi bunları unutun hayal
bile etmeyin… Bu komutanlar şans eseri vatanı kurtarsaydı bile yapacakları ilk
iş TBMM ‘yi dağıtmak olurdu. TBMM yi dağıtıp İstanbul’a dönerler “Biz
görevimizi yaptık padişahım ferman senindir” diyerek padişaha biat
ederlerdi ama Vahdettin’e biat etmeyecekleri kesin…Çünkü Kurtuluş savaşı sonunda
Vahdettin’den nefret etmeyen çok küçük bir azınlık vardı. Vahdettin’in kaderi
değişmezdi onu devitrip yeni bir padişah seçerler ve bağlılıklarını sunarlardı.

Cumhuriyeti,
devrimleri düşünen tek kişi Atatürk olduğu halde Atatürk olmasaydı da
kurtulurduk demek saçmalıktır. Kurtuluş sadece silahla olmaz. Eğitimle olur
çağdaşlaşmakla olur, ekonomi ile olur, birey olma bilincine sahip olmakla olur.
Bunlar olmadığı sürece silahla vatan kurtarılsa bile 5-10 sene sonra tekrar
işgal edilir. Aydınlanmanın ilk şartı Cumhuriyet ve laikliktir. Bunlar
gerçekleşmeden kendisini padişahın kulu olarak gören bir milletin gerçek manada
kurtulması mümkün değildir. İşte Ortadoğu.. Hangi islam ülkesi özgür ? Eğer
bugün Ortadoğu’dan farkımız varsa bunun nedeni Atatürk’ün gerçekleştirdiği
devrimlerdir. Bugün Atatürk olmasaydı da kurtulurduk diyenlerin ülkeyi götürmek
istediği yere dikkat edin ve tekrar düşünün… Atatürk olmasaydı gerçekten
kurtulabilir miydik? İsterseniz bu sorunun cevabını Atatürk’ün en sert muhalifi
Rauf Orbay’a bırakalım. Bakın Rauf Orbay ne diyor :

“Mustafa Kemal Paşa mücadeleye atılmasaydı bu
memleket kurtulamazdı. Anadolu’nun tehlikeye düşen yerlerinde, batıda, doğuda
ve güneyde başlayan bir yurtsever düşüncenin mahsulü olan zayıf millî mukavemet
hareketleri Mustafa Kemal Paşa tarafından birleştirilmeseydi, her biri ayrı
ayrı kolayca bastırılabilirdi. Nur içinde yatsın Büyük Kurtarıcı”
.(Tevfık
Bıyıklıoğlu. Atatürk Anadolu’da, Önsöz, s. 4; Sabahaddin Selek, Anadolu
İhtilâli, l., s. 120

“Hiç birimiz olmasaydık Kurtuluş Savaşını
Atatürk gene başarırdı. Ama o olmasaydı hiçbirimiz onun yaptığını
yapamazdık”
(Falih Rıfkı Atay- Çankaya, s. 64)

Bu itiraftan
sonra söyleyecek başka söz var mı ?
TIBBIYELİ HİKMET