ATATÜRK NEDEN BÜYÜKTÜR?
Sevgili
okurlarım, dünyaca ünlü Alman hukuk Profesörü Andreas Schwartz’ın gözetiminde,
Elke Mond ve ekibince hazırlanmış ve 1948 yılında basılmış “Hitler dönemi
Almanyası” adlı kitabı okudunuz mu bilmiyorum. 1929 Dünya Ekonomik krizini
milat olarak alan o kitabın 236. sayfasında Prof. Andreas Schwartz “Mustafa
Kemal sağ olsaydı İkinci Dünya Savaşı çıkmazdı” diyor.


1930’lu yılların başlarında İtalya diktatörü Mussolini, Balkanlara ve
Yugoslavya’ya saldırı hazırlığı yapmaktadır. Yugoslavya ve bütün balkanlar
diken üstündedir ve İtalyan askeri gücüne karşı kendilerini savunacak durumda
da değillerdir. 27 Kasım 1933’te Yugoslavya ile Türkiye bir Barış ve
Saldırmazlık Anlaşması imzalar. Bu anlaşma hükümlerine göre iki ülkeden birine
bir başka ülke saldırırsa diğer ülke saldırıya uğrayan ülkeye destek
verecektir.


9 Şubat 1934’te de Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında ‘Balkan
Anlaşma Yasası’ imzalanır. 1934’ün Haziran ayında Mussolini Yugoslavya’ya ve
Balkanlara saldırı hazırlığını tamamlamak üzeredir. Bu gelişmeler üzerine
Mustafa Kemal, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi’ni Ankara’ya çağırır ve ona,
‘İtalya Dışişleri Banakı’na, eğer İtalya Balkanlara ve Yugoslavya’ya saldırırsa
Türkiye buna seyirci kalmayacak, İtalya’ya savaş ilan edecektir. Gerek
Yugoslavya ile imzaladığımız ikili anlaşma ve gerekse öteki Balkan ülkeleri ile
imzaladığımız Balkan Anlaşma Yayası bizi bu konuda yükümlü kılmaktadır de’ der.
Roma’ya dönen Büyükelçi, Mustafa Kemal’den aldığı talimatı İtalya Dışişleri
Bakanı’na aynen söyler ve Mussolini, Mustafa Kemal’in bu tehdidi karşısında
Balkanlara ve Yugoslavya’ya saldırmaktan vazgeçer. Yani İkinci Dünya Savaşı’nı
1934’te Mustafa Kemal önlemiştir.


Alman diktatörü Hitler de 1937 yılında Polonya’ya saldırı hazırlığı
yapmaktadır. Bu kez Mussolini Hitler’e, ‘Bu saldırıdan önce Mustafa Kemal’in ne
düşündüğünü biliyor musun?’ diye sorar. Hitler de ona, ‘Polonya ile Türkiye’nin
bir ikili anlaşması yok. Üstelik Türkiye Polonya’ya komşu da değil. O nedenle
bu Türkiye’yi ilgilendirmez’ der. Ancak Mussolini Hitler’e, ‘Mustafa Kemal’in
‘yurtta barış, dünyada barış’ söylemi var. Bu söyleme dayanarak Almanya’ya
karşı çıkabilir’ der. Bütün bu gelişmelerden sonra Hitler de Polonya
saldırısını erteler. Yani İkinci Dünya Savaşı’nı Mustafa Kemal bir kez daha
önlemiştir


Ünlü hukuk
profesörü Andreas Schwartz, “Eğer Mustafa Kemal, ölmemiş olsaydı İkinci Dünya
Savaşı çıkmazdı. Mustafa Kemal’in 10 Kasım 1938’de ölmesinden sonra Şubat
1939’da Hitler Polonya’ya saldırmış ve İkinci Dünya Savaşı başlamıştır” diyor.


Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya üzerindeki dirayetini, Vatan Gazetesi yazarı,
sevgili dostum Sayın Can Ataklı’dan aldığım bir bilgi de net olarak
göstermektedir. Sayın Ataklı, “Prof. Nevzat Yalçıntaş, Atatürk’le ilgili küçük
bir anektotta, ‘Suudiler 1926 yılında sınırları içinde tüm mezarlıkları
yıkıyorlardı. Atatürk sıranın Hazreti Muhammed’in kabrine geldiğini öğrenince Suudi
Kralı’na bir telgraf çekerek, ‘Eğer Hz. Peygamber’in mezarının bir tek taşına
bile dokunursanız ordumu aşağı gönderirim’
demişti. Bunun
üzerine Suudiler Hazreti Muhammed’in kabrine dokunamamıştı’ dedi” diyor.


Görüldüğü gibi
sağlığında Mustafa Kemal, bir dünya lideriydi ve söylediklerini bütün devlet
adamları dikkate alıyorlardı. Çünkü herkes şunu biliyordu ki, Mustafa Kemal,
boş yere konuşan, söylediği söze sahip çıkmayan, ağzından çıkanı kulağı
duymayan bir adam değildi. O’nun yaşamında palavraya ve yalana yer yoktu.
Söylediği söze sahip çıkar, verdiği sözde dururdu


Gerek “Hitler
dönemi Almanyası” adlı kitapta bulunan Schwartz’ın saptaması ve gerekse Sayın
Ataklı’dan aldığım not Mustafa Kemal Atatürk’ün, dünya üzerindeki dirayetini
net olarak göstermektedir


Sefer Çetinkaya
/Eğitimci, Araştırmacı, Gazeteci, Yazar