ATATÜRK & MİLLİYETÇİLİK & CUMHURİYET REJİMİ & KEMALİZM

Atatürk
Dönemi Fikir Hareketleri


Yahya COŞKUN [1]


Atatürk
dönemi fikir hareketlerini üç başlıkta ve üç devrede incelemek gerekmektedir.
Birinci devre, 1920-1925 arasındaki klasik dönemdir. Bu dönemde Osmanlı’dan
kalan fikir hareketleri, olduğu gibi varlığını sürdürmüştür. İkinci devre,
1925-1930 arasındaki istihale dönemidir. Bu dönemde başta Türkçülük olmak üzere
fikir hareketleri bir istihale devresine girmiş, yeni dönemin kodlarına uygun
bir hale gelecek şekilde değişmeye/değiştirilmeye başlamıştır. Üçüncü devre ise
1930 sonrası Kemalizm dönemidir. Bu dönemde artık tek bir fikir hareketi
kalmıştır, o da devrimin ideolojisi olan Kemalizm’dir.


DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir