Yobazlar,
ayağa kalktı…


Yobazlar,
ülkemizin kurucusuna ve kurtarıcısına karşı saldırıya geçti…Gericiler, çağdışı yaratıklar bunu hep yaparlar… Tarihimizde çok örneği vardır
bu kalkışmaların…


Zamanı
ve ortamı uygun buldukları anda başlarını kaldırırlar… Gizlendikleri inlerden
dışarı çıkarlar…


Çevreye
pislik saçarlar… Umutsuzluk saçarlar, karamsarlık saçarlar…


Vatanı zindana
çevirirler…


Bilime,
sanata, yeniliklere, aydın kişilere ve öncülere karşı çıkarlar… Bu gelenek, yüz
yıl önce vardı, iki yüz yıl önce vardı ve karşı çıkmazsak, iki yüz yıl sonra da
olacaktır…


Onlar
babalarından, atalarından, dedelerinden böyle gördüler çünkü…


Tarihte
hep böyle oldu…


Hangi
iktidar, hangi devlet adamı, hangi vatandaş, her kim ki onların dinden elde
ettikleri kazanca, din sömürüsüne, çıkarlarına engel oldu, ona karşı isyan
bayrağı açtılar…


Topçu
kışlasını karargâh yapıp İlerici subaylara bu nedenle saldırdılar…


Katliamlar
yaptılar…


Onlara
en büyük darbeyi ise Mustafa Kemal Atatürk halifeliği ve saltanatı kaldırarak
vurmuştu…


Geçim
kaynaklarını kurutmuştu…


İşte
bu nedenle, Atatürk’e olan düşmanlıkları asla bitmez onların… İşte bu nedenle
Cumhuriyete, laikliğe, demokratik kurumlara kinleri asla eksilmez…


Çünkü
onlar yığınları ancak bir takım hurafelerle, boş inançlarla kendilerine
bağlamakta, öteki dünya vaatleri ile üzerlerinde egemenlik kurarak
sömürebilmektedirler.


İşte
bu nedenle kitlelerin bilinçlenmesinden ödleri kopar onların. Halk düşünmeye,
kendi mantığı ile olayları yorumlamaya, gerçekleri ve sahtekârların gerçek
yüzünü görmeye başladığı zaman işleri bitmiş demektir.


Çünkü
bilim, dogmacılığa, değişmeyen inanç kurallarına karşıdır. “Hayatta tek
gerçek yol gösterici bilim, fen”
olduğu zaman inanç, vicdanlara
yerleşmek zorundadır. Din, Allah’la kul arasında kaldığı sürece, sömürü
kaynağı, afyonlama aracı olmaktan çıkar ve siyasal İslamcılara yaşam hakkı
tanımaz.


İşte
bu nedenle, Kubilay’ı kör bağ bıçağı ile kesip, başını mızrak ucuna asarak
sokaklarda dolaştırdılar… Sivas’ta, Madımak otelinde aydınlarımızı yaktılar…


Maraş
katliamlarını bu nedenle gerçekleştirdiler…


Onların
yüreklerinde ne acıma duygusu, ne merhamet ne de sevginin kırıntısı vardır…


Beyinlerini
örümcek ağı sarmıştır…


Onlar
vampirler gibi kandan, kan dökmekten hoşlanırlar ve bu eylemleri de kendi
vatandaşlarına, kendi vatanına karşı dış güçlerle, düşmanla işbirliği yaparak
yürütürler…


Bu
konuda Atatürk şöyle der: ”Din daima siyaset aracı, menfaat aracı, istibdat aracı yapıldı.
Bu hal Osmanlı tarihinde böyle idi, Abbasiler, Emeviler zamanında böyle idi…”


Onlar,
bu yüce adamı bu sözleri söylediği için,  “Din,  devlet ve dünya
işlerinden ayrılmalıdır”
dediği için sevmezler.


İşte bu nedenle, günümüzde de, kendilerini âlim, tarihçi sanan bir
takım meczuplar, apış arasına kilitledikleri yarım akılları ile Atatürk’e
iftiralar atmaya kalktılar…Onların ataları, dedeleri de Kurtuluş Savaşı yıllarında sömürgecilerle
işbirliği yaparak Mustafa Kemal’i engelleyebilmek, efendilerine hizmet
edebilmek için ellerinden geleni artlarına koymamışlardı.


 Sait Mola’lar, Şeyhülislam Dürrizade’ler, Derviş
Vahdeti’ler, Anzavur’lar isyanlar çıkarmışlar, Kuvayı Milliye ve Atatürk’e
karşı direniş hareketlerine girişmişlerdi.


Bugün
de bir takım fesli deliler çıkmış, babalarının, dedelerinin yolundan gidiyorlar…
Şöyle konuşuyorlar:


“Keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat
yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiç biri olmazdı…”


Yeni
duyumlarımıza göre bu adamların ağababası da şimdi çıkmış, Türk paralarından
Mustafa Kemal Atatürk’ün resimlerini kaldırıp, kendi resmini koymaya
çalışıyormuş…


Ve
bu paraların piyasaya sürülmesi halinde nasıl bir tepki alınacağı konusunda
araştırmalar yaptırıyormuş…


Vatandaşlarımızı uyarıyoruz…


Böyle
bir girişime kesinlikle izin vermeyelim…


Sesimizi
yükseltelim… Demokratik haklarımızı sonuna dek kullanalım…


Atatürk’e
karşı yapılan saldırılara karşı koyalım…


DAHA
ÇOK TEPKİ GÖSTERELİM…


Tarihte
olduğu gibi, son yıllarda yine meydanı boş bulup, Cumhuriyeti ve laik rejimi
yıkmak isteyenlere asla ve kata fırsat vermeyelim…


Bu
ülkenin kurucusuna ve kurtarıcısına ihanet etmek isteyenlere engel olalım,
vatandaşlık görevimizi yerine getirelim…


(alieralp37@gmail.com)